نکات مهم هتل هشت باغ مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.

-

امکانات هتل هشت باغ مشهد
موقعیت مکانی هتل هشت باغ مشهد
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا برج باران۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۲۲ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا هارونیه۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا سد طرق۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۰ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۳۲ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۵۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۵۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۴۹ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا روستا مج۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۵ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا غار مغان۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۵۸ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۱۵ دقیقه با خودرو (۶۷ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۱ ساعت و ۵۸ دقیقه با خودرو (۷۲ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۱۳۳ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵۶ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۱۵۶ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص