#
آدرس هتل :مشهد، میدان طبرسی، شوشتری 2، هتل حریرستان

اتاق‌های هتل آپارتمان حریرستان مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان حریرستان مشهد

امکانات هتل آپارتمان حریرستان مشهد

فاصله هتل آپارتمان حریرستان مشهد تا نقاط مهم

 • گنبد خشتی7 دقیقه پیاده ‌روی (560 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی9 دقیقه پیاده ‌روی (700 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 114 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 220 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 307 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 362 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 408 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 469 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 576 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 606 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 673 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 693 متر)
 • بلوار وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 696 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 771 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 823 متر)
 • میدان راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 894 متر)
 • پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 918 متر)
 • ایستگاه راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 929 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 962 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 968 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 969 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 971 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 978 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 25 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 157 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 237 متر)
 • بلوار امیرالمومنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 259 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 327 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 370 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 379 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 387 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 459 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 475 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 543 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 552 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 552 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 613 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 614 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 630 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 753 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 772 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 798 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 888 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 888 متر)
 • برج تجاری آکسون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 905 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 910 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 926 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 942 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 983 متر)
 • بوستان امت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 994 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 105 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 115 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 118 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 134 متر)
 • بلوار امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 141 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 173 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 178 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 222 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 225 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • کلیسا انجیلی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 335 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 352 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 395 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 408 متر)
 • خانه ملک6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 431 متر)
 • بازار جنت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 469 متر)
 • خیابان امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 497 متر)
 • باغ خونی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 516 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 521 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 544 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 625 متر)
 • بلوار امام رضا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 628 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 641 متر)
 • بازار فردوسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 671 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 680 متر)
 • خیابان پاسداران7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 688 متر)
 • رستوران معین درباری7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 688 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 714 متر)
 • بیمارستان سینا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 746 متر)
 • میدان ده دی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 748 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 757 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 793 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 797 متر)
 • برج تجاری آلتون7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 817 متر)
 • سینما قدس8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 931 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 939 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 8 متر)
 • سینما هویزه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 113 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 195 متر)
 • بیمارستان آریا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 279 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 428 متر)
 • میدان امام رضا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 469 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 571 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 627 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 633 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 668 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 691 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 736 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 747 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 942 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 20 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 39 متر)
 • بوستان بسیج8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 104 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 145 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 211 متر)
 • مجتمع زیست خاور10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 309 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 378 متر)
 • بیمارستان مهر10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 388 متر)
 • بیمارستان پاستور نو9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 392 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 398 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 404 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 481 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 485 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 519 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 520 متر)
 • بیمارستان قائم10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 560 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 569 متر)
 • خیابان طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 629 متر)
 • خیابان کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 699 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 720 متر)
 • نسیم لبنان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 761 متر)
 • سینما آفریقا11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 775 متر)
 • بلوار احمد آباد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 776 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 969 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 17 متر)
 • فروشگاه دبنهامز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 20 متر)
 • میدان احمد آباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 67 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 285 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 320 متر)
 • بوستان باباقدرت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 331 متر)
 • بلوار ملاصدرا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 373 متر)
 • پارک باباقدرت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 416 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 528 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 760 متر)
 • بازار گوهر شاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 829 متر)
 • بازار گوهرشاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 832 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 846 متر)
 • بیمارستان امام سجاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 904 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 910 متر)
 • خیابان راهنمایی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 917 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 955 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 126 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 126 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 161 متر)
 • بلوار بعثت12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 188 متر)
 • مرکز خرید خورشید12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 198 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 216 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 260 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 483 متر)
 • رستوران پسران کریم14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 567 متر)
 • پارک پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 714 متر)
 • بلوار شهید منتظری12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 720 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 780 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 869 متر)
 • بلوار ملک اباد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 190 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 239 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 245 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 265 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 298 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 346 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 347 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 472 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 480 متر)
 • پاساژ وصال13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 802 متر)
 • بازار بین المللی سپاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 891 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 32 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 62 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 94 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 173 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 223 متر)
 • مجتمع الماس شرق13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 247 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 268 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 545 متر)
 • کمپ غدیر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 779 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 828 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 967 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 985 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 13 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 150 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 158 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 185 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 263 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 398 متر)
 • خیابان رضاشهر17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 700 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 705 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 27 متر)
 • بلوار امامت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 90 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 268 متر)
 • دانشگاه فردوسی21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 696 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 898 متر)
 • بیمارستان فارابی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 260 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 310 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 515 متر)
 • بلوار کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 746 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 296 متر)
 • میدان کوثر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 349 متر)
 • برج باران21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 374 متر)
 • بلوار وکیل آباد19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 441 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 524 متر)
 • میدان آزادی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 634 متر)
 • سینما پیروزی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 644 متر)
 • بلوار فکوری20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار پیروزی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 755 متر)
 • رستوران گیاهی خانه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 133 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 133 متر)
 • رستوران کلبه محبت20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 147 متر)
 • رستوران دریایی سولو20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 259 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 403 متر)
 • بوستان ایزدی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 445 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 700 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 712 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 836 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 64 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 377 متر)
 • دانشگاه آزاد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 473 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 490 متر)
 • رباط طرق20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 599 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 667 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 735 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 815 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 844 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 887 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 929 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 998 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 32 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 36 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 80 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 128 متر)
 • بلوار نماز22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 150 متر)
 • باغ گلها22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 222 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 452 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب18 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 525 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 594 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 640 متر)
 • بلوار آب و برق24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 668 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 778 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 71 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 186 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 274 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 351 متر)
 • پارک تفریحی خورشید25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 384 متر)
 • بام مشهد25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 389 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 705 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 820 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 190 متر)
 • بلوار شهید برونسی25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 149 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 276 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 302 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 310 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 393 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 431 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد21 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 663 متر)
 • بزرگراه میثاق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 680 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 85 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 220 متر)
 • بوستان نیایش27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 273 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد29 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 396 متر)
 • کوهستان پارک شادی29 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 401 متر)
 • ویلاژتوریست28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 228 متر)
 • سد طرق30 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 751 متر)
 • بهشت رضا24 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 873 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 222 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 125 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر32 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 581 متر)
 • رستوران مولانا32 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 601 متر)
 • سرزمین موج های خروشان30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 951 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 124 متر)
 • ییلاق طرقبه33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 179 متر)
 • باغ پونه طرقبه33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 205 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 634 متر)
 • ییلاق شاندیز31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 765 متر)
 • بازار بین المللی بعثت35 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 860 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 952 متر)
 • رستوران آبشار36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر)
 • باغ رستوران طوبی36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 49 متر)
 • رستوران آبنوس36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 296 متر)
 • رستوران سرداب عنبران37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 685 متر)
 • پیست موتور کراس35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 864 متر)
 • رستوران تشریفات39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 13 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 63 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 89 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 924 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 451 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 451 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 451 متر)
 • روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 161 متر)
 • روستا نغندر44 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 548 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 566 متر)
 • رستوران هندی راج42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 609 متر)
 • رستوران ارم شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 781 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز43 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 576 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی42 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 583 متر)
 • غار مغان60 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 567 متر)
 • دره ارغوان50 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 170 متر)
 • روستا ابرده47 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 895 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 653 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 776 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 186 متر)
 • روستا زشک1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 341 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 766 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 807 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 239 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 547 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 302 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 75 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 115 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 463 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیریش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر

درباره هتل آپارتمان حریرستان مشهد

هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد جزو بهترین هتل های مشهد نزدیک حرم است و تنها 600 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد. این هتل‌ آپارتمان در مجموعه تجاری 7 طبقه شارستان قرار گرفته و دو طبقه اول آن را واحد‌های تجاری تشکیل میدهد. اتاق‌های هتل‌ آپارتمان حریرستان از طبقه 3 به بعد پراکنده شده اند و تعداد آنها به 49 عدد میرسد.

هتل‌ حریرستان مشهد به دلیل هم‌جواری با بارگاه ملکوتی رضوی، مورد استقبال زیادی از طرف زائران گرامی قرار گرفته و در کنار این موقعیت مکانی عالی، نوساز بودن هتل و تجهیز شدن به امکانات مدرن صنعت گردشگری از دیگر دلایل محبوبیت هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد است.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

قیمت هتل آپارتمان حریرستان مشهد

چک‌کردن قیمت هتل یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سفر است. ما در یوتراوز کار شما را راحت کرده‌ایم و با نمایش قیمت اتاق‌های هتل حریرستان مشهد، دست شما را برای انتخاب واحد اقامتی مدنظرتان باز گذاشته ایم. شما می‌توانید از قسمت اتاق‌های قابل رزرو، قیمت اتاق‌ها را ببینید و انتخابی هوشمندانه داشته باشید.

 

شماره تلفن هتل حریرستان مشهد

اگر سوالی درباره امکانات و خدمات هتل آپارتمان حریرستان مشهد یا نحوه رزرو آن دارید، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت شبانه‌روزی و در 7 روز هفته آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

 

واحدهای اقامتی هتل آپارتمان حریرستان مشهد

ویژگی که هتل حریرستان مشهد را از سایر هتل آپارتمانهای مشهد متمایز میکند، اتاق‌های تمیز و فضای دل‌باز آنهاست. واحدهای اقامتی هتل آپارتمان حریرستان مشهد به‌صورت آپارتمان‌های یک و دوخوابه دو الی ششنفره هستند و همه آنها به امکانات رفاهی مناسبی سرویس مبلمان، میز، یخچال، سیستم تهویه مطبوع، تلفن، آباژور، حمام، ملزومات بهداشتی مجهز شدهاند.

 

امکانات هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد

هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد جهت تکریم زائران گرامی امکانات قابل قبولی ازجمله نمازخانه، چایخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی، خدمات ویژه جانبازان و معلولین، پارکینگ را با بهترین کیفیت ارائه می‌دهد. رستوران هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد از دیگر نقاط قوت این مجموعه است. شما می‌توانید غذا‌های لذیذ ایرانی را در بوفه این رستوران نوش جان فرمایید.

خرید بلیط هواپیما از یوتراوز می‌تواند خیال شما را بابت رفت‌وبرگشت به مشهد راحت کند و سفری به‌یادماندنی برایتان رقم بزند. پس پیشنهاد می‌کنیم در اولین فرصت نسبت به خرید بلیط هواپیما اقدام کنید و همه چیز را به عهده یوتراوز بگذارید.

 

 رزرو هتل حریرستان مشهد

رزرو هتل آپارتمان حریرستان مشهد بسیار آسان است. شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز نسبت به رزرو اتاق در هتل حریرستان مشهد اقدام کنید و از تخفیفات ویژه بهره‌مند شوید.

 

آدرس هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد

هتل‌ آپارتمان حریرستان مشهد در خیابان طبرسی و در فاصله 600 متری تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. این هتل‌ آپارتمان از بهترین گزینه‌ها برای دوستداران امام مهربانی‌ست که با کمتر از 5 دقیقه پیاده‌روی می‌توانند خود را به حرم ثامن‌الحجج برسانند.

از دیگر مزایای موقعیت مکانی عالی این هتل می‌توان به دسترسی آسان به سیستم حمل‌ونقل عمومی و راه‌آهن نام برد. همچنین مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری زیادی در اطراف حرم امام رضا (ع) قرار دارند که به‌راحتی می‌توان از آنها بازدید کرد و خاطرات خوشی ساخت.

 

سوالات متداول

هتل آپارتمان حریرستان مشهد چند ستاره است؟

هتل حریرستان مشهد در لیست هتل آپارتمانهای دوستاره مشهد قرار دارد.

هتل آپارتمان حریرستان مشهد کجاست؟

هتل آپارتمان حریرستان مشهد یکی از بهترین هتل های مشهد خیابان طبرسی است و در کوچه شهید شوشتری 2 قرار دارد.

فاصله هتل حریرستان مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل آپارتمان حریرستان مشهد تنها 700 متر با حرم امام رضا (ع) فاصله دارد.

برای رزرو هتل آپارتمان حریرستان مشهد با تخفیف باید از چه طریقی اقدام کرد؟

برای رزرو هتل حریرستان مشهد می‌توانید قسمت اتاق‌های قابل رزرو در سایت یوتراوز را چک کنید و از قیمت آن‌ها هم باخبر شوید.

قیمت هتل آپارتمان حریستان مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل حریرستان مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید یا در لیست اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز قیمت آن‌ها را ببینید.