آدرس هتل :تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک ۱۵
نکات مهم هتل آپارتمان گلشهر تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان گلشهر تهران
موقعیت مکانی هتل آپارتمان گلشهر تهران
 • فاصله تا باغ فردوس۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا تجریش۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا قیطریه۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا درکه۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا دربند۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا البرز۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا پارک وی۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا بام تهران۳۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا بهارستان۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا بام محک۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا سینما جی۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۴۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا افسریه۳۶ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۳۷ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۳۸ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۵ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۴ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۵۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۱۱ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا قله توچال۵۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۱ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
 • فاصله تا تپه میل۵۲ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۶ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۱۶ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۴ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۱۵ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۸ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۰۴ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ ساعت و ۵۱ دقیقه با خودرو (۱۵۲۲ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۸ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه پول۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۶ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان گلشهر تهران

هتل آپارتمان گلشهر یکی از هتل آپارتمان‌های دو ستاره شهر تهران است که در سال 1381 در 4 طبقه با 17 اتاق ساخته شده است. این هتل آپارتمان از جمله بهترین هتل آپارتمان‌های دو ستاره شهر تهران است که در منطقه جردن قرار گرفته است. این هتل آپارتمان حدود 70 تخت ظرفیت دارد و علاوه بر این پارکینگی با ظرفیت 10 خودرو را در خود جای داده است. همانطور که اشاره کردیم این هتل در منطقه جردن قرار گرفته است؛ به همین جهت به محل‌هایی همچون پارک ملت، بزرگراه شهید چمران، بازار تجریش و پل طبیعت نزدیک است.

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان گلشهر

هتل آپارتمان گلشهر امکانات و خدمات مختلفی اعم از لابی، آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، اتاق چمدان، آشپرخانه، پارکینگ، پذیرش 24 ساعته، خدمات بیدار باش، خدمات خانه‌داری، سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون و اینترنت را در خود جای داده است. این موارد در صورتی در این هتل ارائه می‌شود که در اتاق‌های این هتل هم می‌توانید از خدمات و امکاناتی همچون صبحانه، یخچال، مبلمان، آباژور، میز تحریر، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس، سیستم تهویه مطبوع، صندوق امانات، سیستم اطفاء حریق، امکان پخت و پز، تلویزیون، اینترنت و سیستم گرمایش و سرمایش بهره‌‌مند شوید.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان گلشهر

هتل آپارتمان گلشهر در خیابان آفریقا و بلوار گلشهر قرار گرفته است. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل می‌توانید با شماره تماس 1548 تماس بگیرید و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز راهنمایی‌های مورد نیاز خود را در رابطه با هتل آپارتمان گلشهر دریافت کنید. 

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل آپارتمان گلشهر تهران

در صورتی که قصد دارید تا به تهران سفر کنید و در طول سفر خود در هتل آپارتمان گلشهر تهران اقامت داشته باشید، کافی است تا به سایت یوتراوز اعتماد کنید و اتاق مورد نظر خود را از میان اتاق‌های مختلف این هتل اعم از سوئیت‌های یک نفره، آپارتمان یک خوابه یک نفره و آپارتمان دو خوابه دو نفره انتخاب کرده و به صورت اینترنتی در کمترین زمان ممکن با بهترین قیمت رزرو کنید.