آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا 13، دانش غربی 7، تقاطع سمت چپ زرکش
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه خانه مسافر گلچین مشهد
امکانات خانه مسافر گلچین مشهد
موقعیت مکانی خانه مسافر گلچین مشهد
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه پیاده ‌روی (351 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)7 دقیقه پیاده ‌روی (519 متر)
 • بیمارستان سینا8 دقیقه پیاده ‌روی (651 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج9 دقیقه پیاده ‌روی (745 متر)
 • بلوار امام رضا10 دقیقه پیاده ‌روی (800 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس12 دقیقه پیاده ‌روی (941 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 87 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 175 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 208 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 214 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 316 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 382 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 422 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 477 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 572 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 573 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 621 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 687 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 688 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 700 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 711 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 719 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 762 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 799 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 803 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 806 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 940 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 958 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 963 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 992 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 32 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 58 متر)
 • موزه ظروف5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 61 متر)
 • موزه مردم‌شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • موزه مدال5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • موزه نجوم و ساعت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • موزه قرآن و نفایس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • موزه فرش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 95 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 116 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 125 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 158 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 162 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 231 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 238 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 280 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 323 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 377 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 392 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 407 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 432 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 461 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 462 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 478 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 505 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 507 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 515 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 530 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 566 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 582 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 639 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 645 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 683 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 689 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 714 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 735 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 748 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 813 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 843 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 843 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 914 متر)
 • مدرسه پریزاد6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 938 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 47 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 56 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 161 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 214 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 224 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 367 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 390 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 401 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 404 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 410 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 493 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 493 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 497 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 532 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 572 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 588 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 689 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 690 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 712 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 788 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 863 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 894 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 909 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 955 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 956 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 974 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 22 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 29 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 32 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 80 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 89 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 167 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 211 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 294 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 380 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 385 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 548 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 566 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 778 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 778 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 858 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 956 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 967 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 200 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 210 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 229 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 273 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 496 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 538 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 620 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 655 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 775 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 832 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 854 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 857 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 882 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 984 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 1 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 1 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 72 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 203 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 215 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 258 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 496 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 683 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 745 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 25 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 106 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 174 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 292 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 557 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 585 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 648 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 699 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 743 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 791 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 792 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 931 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 45 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 162 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 171 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 197 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 417 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 478 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 502 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 529 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 562 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 611 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 713 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 751 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 818 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 885 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 18 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 40 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 170 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 449 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 616 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 709 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 899 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 911 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 975 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 86 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 185 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 249 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 272 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 298 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 327 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 459 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 467 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 498 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 518 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 527 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 562 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 758 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 361 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 387 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 454 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 536 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 647 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 656 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 676 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 753 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 768 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 13 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 68 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 160 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 271 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 367 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 457 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 794 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 364 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 364 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 502 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 563 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 747 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 849 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 900 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 991 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 48 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 116 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 161 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 235 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 606 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 652 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 680 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 791 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 792 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 946 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 8 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 83 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 83 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 87 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 91 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 198 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 208 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 265 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 359 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 407 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 429 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 871 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 25 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 251 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 299 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 832 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 920 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 984 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 203 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 162 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 289 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 322 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 406 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 443 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 626 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 98 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 350 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 403 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 408 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 414 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 656 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 179 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 240 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 714 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 836 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 306 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 594 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 614 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 963 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 13 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 192 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 217 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 777 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 873 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 964 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 12 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 12 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 62 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 309 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 697 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 876 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 696 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 25 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 76 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 102 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 813 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 124 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 339 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 339 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 339 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 561 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 578 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 621 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 794 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 588 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 596 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 531 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 182 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 908 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 789 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 199 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 715 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 879 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 354 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 139 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 639 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 947 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 364 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 138 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 177 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 526 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 3 تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره خانه مسافر گلچین مشهد

خانه مسافر گلچین مشهد یکی از اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت مشهد است که در سال 1396 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این اقامتگاه با توجه به نوساز بودن و نزدیکی به حرم مطهر رضوی مورد استقبال خوبی از طرف مسافران تورهای ارزان مشهد قرار گرفته است.

 

امکانات خانه مسافر گلچین مشهد

خانه مسافر گلچین مشهد ساختمانی 3 طبقه با 15 باب اتاق دارد. اتاق‌های خانه مسافر گلچین مشهد با ظرفیت‌های سوئیت چهارتخته، آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه آماده خدمت‌گذاری به زائران گرامی هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اتاق‌های این اقامتگاه، مجهز بودن به آشپزخانه و وسایل ابتدایی آشپزی است. از امکانات کلی خانه مسافر گلچین مشهد می‌توان به لابی، آسانسور، رستوران، خدمات گردشگری و ... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس خانه مسافر گلچین مشهد

خانه مسافر گلچین مشهد در خیابان امام رضا و دانش غربی 7 قرار گرفته است. فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) کمتر از 2 کیلومتر است. زائران گرامی می‌توانند با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی به زیارت بارگاه مطهر حضرت ثامن‌الحجج مشرف شوند. برای تماس با خانه مسافر گلچین مشهد می‌توانید از همکاران ما در شرکت یوتراوز با شماره 1548 تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید.

 

رزرو خانه مسافر گلچین مشهد

راحت‌ترین روش برای رزرو آنلاین خانه مسافر گلچین مشهد، استفاده از سایت یوتراوز است تا ضمن اطمینان از بهترین قیمت، واچر هتل خود را به صورت آنلاین تحویل بگیرید.