#
آدرس هتل :مشهد، میدان هفده شهریور، بلوار شهید شیرودی، بین شیرودی 5 و 7

اتاق‌های هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

امکانات هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

فاصله هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد تا نقاط مهم

 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 59 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 76 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 82 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 177 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 181 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 236 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 359 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 504 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 578 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 732 متر)
 • بلوار مصلی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 781 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 814 متر)
 • بیمارستان امام زمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 816 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 857 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 860 متر)
 • بلوار شهید رستمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 994 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 69 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 107 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 298 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 347 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 354 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 433 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 473 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 603 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 608 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 650 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 676 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 699 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 729 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 745 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 754 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 767 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 812 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 821 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 894 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 974 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 64 متر)
 • موزه ظروف6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 67 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 69 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • موزه مردم‌شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • موزه فرش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • موزه نجوم و ساعت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • موزه مدال6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 116 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 130 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 140 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 176 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 329 متر)
 • خانه ملک7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 349 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 363 متر)
 • خیابان امام خمینی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 415 متر)
 • مدرسه پریزاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 425 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 455 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 475 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 528 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 542 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 581 متر)
 • رستوران معین درباری7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • خیابان پاسداران7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 648 متر)
 • سینما قدس8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 654 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 691 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 761 متر)
 • میدان امام رضا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 788 متر)
 • چهارراه شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 918 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 924 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 961 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 17 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 41 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 44 متر)
 • بازار مرکزی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 121 متر)
 • بیمارستان آریا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 121 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 130 متر)
 • پارک باغ ملی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 298 متر)
 • بلوار امام خمینی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 306 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 335 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 342 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 345 متر)
 • سینما هویزه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 433 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 437 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 491 متر)
 • کلیسا انجیلی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 500 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 574 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 627 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 627 متر)
 • بازار جنت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 633 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 708 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 888 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 963 متر)
 • برج تجاری آلتون9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 983 متر)
 • رستوران رضایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 997 متر)
 • بیمارستان ام البنین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 22 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 130 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 130 متر)
 • مجتمع زیست خاور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 235 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 514 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 589 متر)
 • میدان شهدا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 597 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 663 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 665 متر)
 • گنبد سبز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 669 متر)
 • سینما آفریقا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 702 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 708 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 712 متر)
 • میدان توحید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 713 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 800 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 870 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 875 متر)
 • بیمارستان مهر10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 888 متر)
 • بیمارستان پاستور نو10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 889 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 929 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 20 متر)
 • خیابان کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 20 متر)
 • بیمارستان قائم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 59 متر)
 • بلوار احمد آباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 94 متر)
 • فروشگاه دبنهامز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 337 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 340 متر)
 • میدان احمد آباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 385 متر)
 • بلوار قرنی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 465 متر)
 • خیابان آبکوه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 615 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار ملاصدرا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 693 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 777 متر)
 • نسیم لبنان12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 858 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 80 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 166 متر)
 • خیابان راهنمایی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 414 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 624 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 675 متر)
 • بلوار بعثت13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 685 متر)
 • مرکز خرید خورشید12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 695 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 713 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 757 متر)
 • گورستان ارامنه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 763 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 980 متر)
 • بیمارستان امام سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 11 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 41 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 136 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 143 متر)
 • بلوار شهید منتظری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 217 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 251 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 311 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 366 متر)
 • میدان ابوطالب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 436 متر)
 • رستوران سدروس13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 470 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 651 متر)
 • بازار گوهر شاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 680 متر)
 • بازار گوهرشاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 683 متر)
 • بلوار ملک اباد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 686 متر)
 • فرودگاه بین المللی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 731 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 736 متر)
 • میدان فردوسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 865 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 984 متر)
 • رستوران پسران کریم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 295 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 589 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 658 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 738 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 822 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 41 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 130 متر)
 • میدان جانباز15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 215 متر)
 • مرکز خرید نیکا16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 253 متر)
 • بلوار سجاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 296 متر)
 • مجتمع تجاری پروما16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 302 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 398 متر)
 • بلوار خیام15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 444 متر)
 • بلوار خیام16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 577 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 682 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 964 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 972 متر)
 • کنسولگری کشور عراق17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 99 متر)
 • خیابان رضاشهر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 197 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 589 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 730 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 871 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 921 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 966 متر)
 • کیان سنتر 119 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 992 متر)
 • پردیس قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 188 متر)
 • دانشگاه فردوسی21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 192 متر)
 • کیان سنتر 218 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 217 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 352 متر)
 • بلوار امامت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 383 متر)
 • پارک ملت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 394 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 455 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 669 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 727 متر)
 • بیمارستان فارابی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 755 متر)
 • میدان استقلال20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 936 متر)
 • رستوران قصر هدیش19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 982 متر)
 • بلوار کوثر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 241 متر)
 • میدان کوثر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 853 متر)
 • برج باران21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 870 متر)
 • بلوار وکیل آباد20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 937 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 21 متر)
 • میدان آزادی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 130 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 135 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 159 متر)
 • بلوار پیروزی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 270 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 524 متر)
 • میدان قائم20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 552 متر)
 • رستوران کلبه محبت21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 642 متر)
 • رستوران دریایی سولو20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 745 متر)
 • بیمارستان رضوی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 2 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 332 متر)
 • بلوار امامیه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 849 متر)
 • بلوار استاد یوسفی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 849 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 284 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 356 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 522 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 527 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 566 متر)
 • باغ گلها22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 722 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 169 متر)
 • سینما سیمرغ24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 276 متر)
 • بلوار حجاب24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 289 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 450 متر)
 • بلوار ادیب25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 493 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 638 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 686 متر)
 • بزرگراه آسیایی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 737 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد16 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 791 متر)
 • بلوار فلاحی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 919 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 924 متر)
 • بلوار دکتر حسابی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 954 متر)
 • پارک آبی ایرانیان23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 669 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 684 متر)
 • بیمارستان مهرگان27 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 745 متر)
 • بلوار شریعتی26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 784 متر)
 • بلوار شاهد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 808 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 313 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 403 متر)
 • بلوار اندیشه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 638 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 692 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 766 متر)
 • بزرگراه امام علی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 813 متر)
 • سد طرق26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 876 متر)
 • پارک خانواده26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 900 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 19 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 28 متر)
 • سرزمین موج های آبی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 52 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 98 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 465 متر)
 • بلوار شهید برونسی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 640 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 812 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 928 متر)
 • بوستان نیایش27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 443 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 585 متر)
 • بزرگراه آزادی28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 674 متر)
 • بلوار مجیدیه27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 888 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد29 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 896 متر)
 • کوهستان پارک شادی29 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 902 متر)
 • بزرگراه میثاق27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 135 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 669 متر)
 • ویلاژتوریست29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 730 متر)
 • پارک مینیاتوری30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 222 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 83 متر)
 • رستوران مولانا32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 103 متر)
 • سرزمین موج های خروشان30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 447 متر)
 • خیابان گلستان31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 500 متر)
 • ییلاق طرقبه33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 681 متر)
 • باغ پونه طرقبه34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 707 متر)
 • ییلاق شاندیز32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 261 متر)
 • بازار بین المللی بعثت35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 362 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی32 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 448 متر)
 • رستوران آبشار36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 502 متر)
 • بیمارستان طالقانی32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 506 متر)
 • باغ رستوران طوبی36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 551 متر)
 • رستوران آبنوس36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 798 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 201 متر)
 • رستوران سرداب عنبران37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 187 متر)
 • پیست موتور کراس35 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 349 متر)
 • رستوران تشریفات39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 515 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 559 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 591 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 213 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید44 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 673 متر)
 • هارونیه40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 303 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 373 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 373 متر)
 • موزه توس42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 373 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 615 متر)
 • موزه قرآن و نفایس53 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 836 متر)
 • روستا نغندر44 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 50 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 62 متر)
 • رستوران ارم شاندیز42 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 277 متر)
 • رستوران هندی راج42 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 622 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 72 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی42 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 79 متر)
 • دره ارغوان50 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 672 متر)
 • روستا ابرده47 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 392 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 278 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 360 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 688 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 352 متر)
 • روستا زشک1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 837 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 745 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 922 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 121 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (83 کیلومتر و 429 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 869 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 11 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 779 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 785 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 822 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 172 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 12 سال به بالا (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

اگر قصد سفر به مشهد را دارید و به دنبال هتل ارزان قیمت را برای اقامت خود هستید یوتراوز به شما هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد را پیشنهاد می‌کند. این هتل‌ آپارتمان یک ستاره در سال 1386 و با ساختمانی 5 طبقه احداث شده است. در نظر داشته باشید که فاصله هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد تا حرم امام رضا (ع) نسبتاً زیاد است اما ویژگی‌های خوب دیگر این هتل مانند تمیزی، راحتی و منطقه خوب برای خرید باعث شده است تا توسط مسافران مشهد مورد استقبال قرار بگیرد.

 

امکانات هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد

اتاق‌های هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد بسیار راحت و تمیز هستند. تمام اتاق‌های این هتل با امکاناتی همچون: آشپزخانه همراه با لوازم آشپزی، یخچال، تلویزیون، حمام، ملزومات بهداشتی، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی تجهیز شده‌اند تا اقامتی راحت را برای شما همراه داشته باشد. از امکانات و خدمات عمومی این هتل نیز می‌توان: آسانسور، پذیرش 24 ساعته، لابی دنج و راحت برای رفع خستگی و ملاقات دوستانه، اینترنت رایگان با حجم محدود، پارکینگ، صندوق امانات برای نگهداری اشیا قیمتی اشاره کرد.

هتل قصر خورشید مشهد دارای یک رستوران مرکزی است که تمام وعده‌های غذای در آن سرو می‌شود. در نظر داشته باشید رزرو هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد معمولاً بدون صبحانه است و در صورت علاقه می‌توانید سرویس صبحانه رو در هتل تیه کنید.

 

آدرس و شماره تماس هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد

هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد در خیابان شهید شیرودی و در فاصله نسبتاً زیاد تا حرم قرار دارد. با این وجود دسترسی عالی به بازار هفده شهریور و جاذبه‌های گردشگری دیگر همچون کمپ بابا قدرت ، مصلی قدیمی مشهد، باغ گیاه‌شناسی و ... از مزیت‌های خوب این هتل محسوب می‌شوند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا شماره تماس هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز، راهنمایی لازم را به شما بکنند.

 

رزرو هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق هتل‌ آپارتمان قصر خورشید مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات، انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.