#
آدرس هتل :مشهد، خیابان نواب صفوی، حاشیه میدان وحدت

اتاق‌های هتل فیروزه توس مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل فیروزه توس مشهد

امکانات هتل فیروزه توس مشهد

فاصله هتل فیروزه توس مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه پیاده ‌روی (273 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه پیاده ‌روی (319 متر)
 • بیمارستان امام هادی7 دقیقه پیاده ‌روی (578 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی8 دقیقه پیاده ‌روی (586 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز8 دقیقه پیاده ‌روی (639 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان8 دقیقه پیاده ‌روی (640 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی10 دقیقه پیاده ‌روی (834 متر)
 • بلوار وحدت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 27 متر)
 • بلوار امیرالمومنین3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 27 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 39 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 146 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 184 متر)
 • گنبد خشتی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 299 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 334 متر)
 • مدرسه پریزاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 395 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 424 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 493 متر)
 • بوستان وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 554 متر)
 • بیمارستان امام زمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 555 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 561 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 618 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 828 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 846 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 851 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 888 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 894 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 894 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 897 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 913 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 997 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 7 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 55 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 59 متر)
 • پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 67 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 114 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 163 متر)
 • بلوار مصلی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 165 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 253 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 304 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 312 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 410 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 424 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 456 متر)
 • بلوار شهید رستمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 566 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 678 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 692 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 724 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 734 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 738 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 803 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 814 متر)
 • بوستان امت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 830 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 867 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 903 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 911 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 949 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 992 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 104 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 105 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 160 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 178 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 238 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 291 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 320 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 357 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 369 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 423 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 457 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 470 متر)
 • بازار فردوسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 507 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 554 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 567 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 586 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 613 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 633 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 639 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 672 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 683 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 856 متر)
 • میدان امام رضا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 866 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 882 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 77 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 121 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 205 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 231 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 289 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 552 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 558 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 583 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 594 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 617 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 940 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 946 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 964 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 8 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 70 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 137 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 244 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 271 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 303 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 314 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 324 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 330 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 357 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 406 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 410 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 445 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 474 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 474 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 485 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 625 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 646 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 701 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 942 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 945 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 993 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 42 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 245 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 247 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 298 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 406 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 685 متر)
 • بیمارستان امام سجاد13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 740 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 755 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 758 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 771 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 836 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 843 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 874 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 935 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 86 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 113 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 123 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 142 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 186 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 275 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 409 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 492 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 646 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 706 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 795 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 2 متر)
 • بلوار ملک اباد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 116 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 171 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 191 متر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 224 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 260 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 272 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 397 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 413 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 432 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 432 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 547 متر)
 • کمپ غدیر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 720 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 769 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 19 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 20 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 200 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 470 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 847 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 910 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 959 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 988 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 75 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 84 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 110 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 129 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 159 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 179 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 188 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 223 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 323 متر)
 • خیابان رضاشهر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 626 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 798 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 15 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 347 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 414 متر)
 • دانشگاه فردوسی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 622 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 965 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 185 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 456 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 671 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 274 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 300 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 344 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 367 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 449 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 560 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 569 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 589 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 681 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 926 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 58 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 58 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 73 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 184 متر)
 • بوستان ایزدی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 370 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 540 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 625 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 638 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 762 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 990 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 303 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 415 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 466 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 592 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 660 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 741 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 769 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 813 متر)
 • باغ گلها21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 840 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 854 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 924 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 957 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 961 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 6 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 53 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 75 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 377 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 519 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 565 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 593 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 704 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 996 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 111 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 200 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 276 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 310 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 314 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 631 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 745 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 833 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 116 متر)
 • بزرگراه میثاق26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 350 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 513 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 603 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 889 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 942 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 75 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 216 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 235 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 319 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 356 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 11 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 321 متر)
 • کوهستان پارک شادی28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 327 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 691 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 813 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 892 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 153 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 51 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 507 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 527 متر)
 • سرزمین موج های خروشان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 876 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 49 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 105 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 130 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 690 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 786 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 877 متر)
 • رستوران آبشار35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 925 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 939 متر)
 • باغ رستوران طوبی35 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 975 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 222 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 610 متر)
 • پیست موتور کراس34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 789 متر)
 • رستوران تشریفات38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 938 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 989 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق38 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 15 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 850 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 102 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 377 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 377 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 377 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 474 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 491 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 534 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 707 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 501 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 508 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 509 متر)
 • دره ارغوان49 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 95 متر)
 • روستا ابرده46 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 821 متر)
 • روستا اندرخ56 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 958 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 702 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 112 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 792 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 267 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 145 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 676 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 984 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 607 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 381 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 420 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 768 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل فیروزه توس مشهد

هتل فیروزه توس مشهد، از نوسازترین هتل‌های سه ستاره مشهد است که در سال 1397 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. هتل فیروزه توس مشهد توانسته است با ارائه خدماتی عالی و فراهم نمودن امکاناتی با کیفیت، به یک هتل سه ستاره نمونه ارتقا پیدا کند. هتل فیروزه توس مشهد فاصله کمی تا حرم امام رضا (ع) دارد که با توجه به قیمت مناسبش و استفاده از کادری مجرب و آموزش دیده،به یکی از هتل‌های محبوب مشهد تبدیل شده است.

 

امکانات هتل فیروزه توس مشهد

هتل فیروزه توس مشهد 49 واحد اقامتی با امکانات خوب دارد که در ساختمانی 6 طبقه جای گرفته‌اند. این هتل سه ستاره اتاق‌های دو تخته رویال، دو تخته کلاسیک، اتاق سه تخته رویال، سه تخته کلاسیک، سوئیت یک خوابه چهار تخته، کانکت چهار نفره و شش نفره را برای مهمانان خود فراهم کرده است.

طراحی عالی اتاق‌های هتل فیروزه توس مشهد در کنار نورپردازی خوب و امکاناتی همچون سیستم تهویه مطبوع، سیستم سرمایشی و گرمایشی، حمام، یخچال و سرویس بهداشتی ایرانی باعث شده است تا مهمانان این هتل اقامتی راحت و آسوده را تجربه کنند.

از امکانات عمومی هتل فیروزه توس مشهد می‌توان به رستوران شیک و مجهز با منوی غذایی انتخابی و طبخ انواع مختلف غذاهای خوش‌ طعم و لذیذ ایرانی، پارکینگ اختصاصی با ظرفیت بیش از 20 خودرو، کافی‌شاپ با انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم، سیستم سرمایش و گرمایش، سالن همایش با ظرفیت 80 نفر، اینترنت وایرلس و سایر امکانات اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل فیروزه توس مشهد

هتل فیروزه توس مشهد در خیابان نواب صفوی، حاشیه میدان وحدت و جنب مجتمع تجاری آرمان قرار گرفته است. این هتل در نزدیکی مرکز خرید آرمان که یکی از لاکچری‌ترین مراکز خرید مشهد محسوب می‌شود قرار دارد. به همین دلیل مهمانان این هتل به ‌راحتی می‌توانند سوغاتی مشهد و دیگر اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند. از دیگر محاسن موقعیت مکانی هتل فیروزه توس مشهد می‌توان به دسترسی آسان آن به بازارهای 17 شهریور و بوستان وحدت اشاره کرد.

برای تماس با هتل فیروزه توس مشهد کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی سایت یوتراوز راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار دهند.

 

رزرو هتل فیروزه توس مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل فیروزه توس مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.