آدرس هتل :تهران، الهیه، هتل فرشته پاسارگاد
نکات مهم هتل فرشته پاسارگاد تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
امکانات هتل فرشته پاسارگاد تهران
موقعیت مکانی هتل فرشته پاسارگاد تهران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا تجریش۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
 • فاصله تا قیطریه۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا موزه پول۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا دربند۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا درکه۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا البرز۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا بام تهران۳۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۲ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۰۷ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۵۱ متر)
 • فاصله تا بام محک۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۲۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا بهارستان۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۳۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا سینما جی۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا افسریه۳۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۳۷ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۴۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۴۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۱۵ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۸ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا قله توچال۵۷ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا تپه میل۵۶ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۶ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۷ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۲۰ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۳ دقیقه با خودرو (۴۵ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۴۵ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۵ دقیقه با خودرو (۵۰ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۱۲ دقیقه با خودرو (۵۸ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۹ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۲۰ دقیقه با خودرو (۵۹ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰۳ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ ساعت و ۴۸ دقیقه با خودرو (۱۵۲۱ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص