هتل فردوس مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۸
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون

-

اتاق یک تخته فولبرد (منو انتخابی)
اتاق یک تخته فولبرد (منو انتخابی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق دو تخته فولبرد (منو انتخابی)
اتاق دو تخته فولبرد (منو انتخابی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز

-

اتاق سه تخته فولبرد (منو انتخابی)
اتاق سه تخته فولبرد (منو انتخابی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق

-

اتاق دو تخته رویال
اتاق دو تخته رویال
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام
IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره رویال
سوئیت یکخوابه چهار نفره رویال
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
چای ساز
میزتحریر
کمد لباس
روم سرویس
پاورسوئیچ
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
حمام

-

قوانین و مقررات هتل
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۲ تا ۶ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)

موقعیت مکانی هتل فردوس مشهد

 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۸ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا سد طرق۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا بهشت رضا۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۱ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۹ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۰ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۹ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۳ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۴ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا روستا مج۵۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۷ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۷ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۷۵ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۲۹ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
  آبشار قره سو
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۸۶ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا بازار رضا۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۵۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۹۳ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا پارک میرزا ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۰۶ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا بوستان میر ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۶۱ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۸۲ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۹۴ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا موزه آستان ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۳۷ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه نجوم ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه فرش۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا موزه مدال۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۳ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا باغ خونی۱۴ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان نوا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا گنبد خشتی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا چهارراه شه ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا بازار مرکز ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا پارک باغ م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا بوستان وحد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا رستوران رض ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا بیماررستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا میدان شهدا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا پایانه مسا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا گنبد سبز۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا بوستان باب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا بلوار احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا پارک باباق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا بازار فردو ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا گورستان ار ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۱ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بازار بین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۱ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
  رستوران کلبه محبت