آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 5، انتها چهنو 10
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه خانه مسافر فرزانه مشهد
امکانات خانه مسافر فرزانه مشهد
موقعیت مکانی خانه مسافر فرزانه مشهد
 • خیابان دانش غربی7 دقیقه پیاده ‌روی (519 متر)
 • بیمارستان سینا10 دقیقه پیاده ‌روی (808 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان10 دقیقه پیاده ‌روی (825 متر)
 • خیابان دانش شرقی12 دقیقه پیاده ‌روی (946 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 21 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 69 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 84 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 142 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 201 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 215 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 255 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 281 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 308 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 393 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 396 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 460 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 466 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 472 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 477 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 490 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 501 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 513 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 700 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 719 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 736 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 742 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 747 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 749 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 753 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 756 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 800 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 808 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 890 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 941 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 976 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 989 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 995 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 996 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 120 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 138 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 158 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 190 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 202 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 223 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 225 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 237 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 263 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 278 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 324 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 359 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 363 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 367 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 384 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 421 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 430 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 441 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 535 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 538 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 584 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 644 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 672 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 742 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 751 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 761 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 917 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 923 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 956 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 31 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 62 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 127 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 248 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 385 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 385 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 473 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 497 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 507 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 539 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 545 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 589 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 589 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 621 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 650 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 674 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 684 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 688 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 777 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 780 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 815 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 856 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 906 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 946 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 995 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 72 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 306 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 313 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 315 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 363 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 473 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 473 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 523 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 559 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 662 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 668 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 858 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 142 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 213 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 315 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 317 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 470 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 481 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 484 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 494 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 512 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 527 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 552 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 556 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 611 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 615 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 639 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 765 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 779 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 994 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 16 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 129 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 312 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 322 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 486 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 541 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 728 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 742 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 70 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 389 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 427 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 486 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 590 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 612 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 633 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 840 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 97 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 112 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 130 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 173 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 178 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 307 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 319 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 356 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 445 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 453 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 454 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 481 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 490 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 495 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 513 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 785 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 996 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 145 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 183 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 323 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 670 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 753 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 816 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 865 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 894 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 992 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 35 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 65 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 85 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 94 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 129 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 182 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 194 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 229 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 555 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 743 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 41 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 320 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 644 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 670 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 737 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 820 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 871 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 930 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 939 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 959 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 51 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 296 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 362 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 443 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 555 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 741 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 931 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 647 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 647 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 786 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 31 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 127 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 166 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 183 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 275 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 331 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 399 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 518 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 531 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 889 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 896 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 936 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 963 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 53 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 74 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 75 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 209 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 229 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 292 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 367 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 401 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 405 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 482 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 491 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 643 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 675 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 690 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 712 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 829 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 534 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 582 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 115 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 203 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 268 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 486 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 883 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 445 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 689 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 727 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 190 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 634 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 687 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 691 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 697 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 939 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 462 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 524 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 278 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 401 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 589 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 877 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 897 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 246 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 296 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 475 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 501 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 60 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 156 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 248 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 955 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 296 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 345 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 592 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 980 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 160 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 824 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 309 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 359 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 385 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 96 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 689 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 844 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 861 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 904 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 77 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 872 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 879 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 95 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 465 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 191 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 72 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 482 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 843 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 163 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 637 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 242 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 922 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 230 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 492 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 266 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 305 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 653 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)از پذیرش میهمانان عراقی معذور است
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 2 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا نامه اماکن
موارد خاصاین هتل از پذیرش میهمانان با تابعیت هندی و پاکستانی معذور است.
درباره خانه مسافر فرزانه مشهد

خانه مسافر فرزانه مشهد یکی از اقامتگاه‌های ارزان مشهد است که به علت فاصله کم تا حرم مطهر رضوی، به یک هتل محبوب در مشهد تبدیل شده است. این واحد اقامتی در سال 1387 تأسیس شد و در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفته است.

 

امکانات خانه مسافر فرزانه مشهد

ساختمان خانه مسافر فرزانه در 6 طبقه ساخته‌ شده و دارای 21 اتاق مجهز است. ظرفیت‌های اتاق‌ها این هتل به صورت 2 تا 4 تخته و آپارتمان‌های چند خوابه قابل رزرو است. در صورتی که نیاز به اتاق با ظرفیت بالا دارید می‌توانید از آپارتمان‌های شش و هفت نفره در این هتل استفاده کنید. در تمام واحدهای اقامتی این هتل امکاناتی چون یخچال، تلفن، تلویزیون، رخت‌آویز، دراور، لوازم بهداشتی و دیگر لوازم تعبیه شده است. همچنین استفاده از اینترنت نیز برای مهمانان در این واحدها امکان‌پذیر است.

خانه مسافر فرزانه مشهد امکانات عمومی مناسبی را در اختیار  میهمانان خود قرار داده است. امکانات هتل شامل رستوران، آسانسور، صندوق امانات، اتاق چمدان، سیستم اعلام حریق، تاکسی‌ سرویس و سایر تجهیزات است.

 

آدرس و شماره تماس خانه مسافر فرزانه مشهد

خانه مسافر فرزانه مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله کمتر از 10 دقیقه تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. این موقعیت مکانی خوب برای مسافران این هتل، دسترسی آسانی را به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور فراهم کرده است.

برای تماس با خانه مسافر فرزانه مشهد می‌توانید از شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز استفاده کنید.

 

رزرو اینترنتی اتاق در خانه مسافر فرزانه مشهد

با یوتراوز این امکان را دارید تا بدون نگرانی اتاق مورد نظر خود را در خانه مسافر فرزانه مشهد با بهترین قیمت و به همراه تخفیف ویژه در کمترین زمان ممکن به صورت اینترنتی رزرو کنید.