آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۵، انتها چهنو ۱۰
نکات مهم خانه مسافر فرزانه مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه خانه مسافر فرزانه مشهد
امکانات خانه مسافر فرزانه مشهد
موقعیت مکانی خانه مسافر فرزانه مشهد
 • خیابان دانش غربی۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۱۹ متر)
 • بیمارستان سینا۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۰۸ متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۲۵ متر)
 • خیابان دانش شرقی۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۶ متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • پارک میرزا کوچک خان۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • خیابان امام خمینی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • حرم ورودی باب الجواد۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • خیابان خسروی نو۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • بازار رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • خیابان خسروی نو۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • موزه مردم‌ شناسی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • باغ خونی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • رستوران معین درباری۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • بلوار امام رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • خیابان عنصری۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • حرم ورودی باب الرضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • خیابان پاسداران۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۰ متر)
 • مرکز خرید آسمان۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • برج تجاری آکسون۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • مرکز خرید اطلسیه۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • چهارراه شهدا۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • موزه آستان قدس رضوی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • موزه ظروف۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • موزه مدال۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • موزه نجوم و ساعت۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • موزه قرآن و نفایس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • موزه فرش۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • موزه هنرهای تجسمی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • موزه مردم‌شناسی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • خیابان شیرازی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • بازار مرکزی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • میدان امام رضا۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • خیابان هفده شهریور۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
 • بلوار 17 شهریور۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • حرم ورودی حرعاملی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • پارک باغ ملی۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • بلوار امام خمینی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • مقبره پیر پالان دوز۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • کلیسا انجیلی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • بیمارستان آریا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • مدرسه پریزاد۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • خیابان نواب صفوی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • سینما هویزه۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • گنبد خشتی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
 • مسجد گوهرشاد۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • برج تجاری آلتون۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • بیمارستان امام هادی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • بیمارستان 550 ارتش۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • بیمارستان ام البنین۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • مجتمع زیست خاور۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • مجتمع تجاری آرمان۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲ متر)
 • رستوران رضایی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • بیمارستان بنت الهدی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • بلوار وحدت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • بلوار امیرالمومنین۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • میدان شهدا۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • سینما آفریقا۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • مصلی تاریخی مشهد۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • میدان توحید۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • بوستان وحدت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • بیمارستان امام زمان۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۱ متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • بیمارستان مهر۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • بیمارستان پاستور نو۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • بیمارستان قائم۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • پارک وحدت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • خیابان کوهسنگی۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • بلوار احمد آباد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • بلوار مصلی۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • خیابان آبکوه۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • بیمارستان 17 شهریور۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فروشگاه دبنهامز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • میدان احمد آباد۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • ایستگاه راه آهن۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • بلوار قرنی۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • نسیم لبنان۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • بلوار شهید رستمی۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • بلوار ملاصدرا۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • بوستان باباقدرت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • پارک باباقدرت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • خیابان راهنمایی۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • بوستان امت۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • بلوار بعثت۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • مرکز خرید خورشید۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • بازار گوهر شاد۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • بازار گوهرشاد۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • گورستان ارامنه۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • رستوران سدروس۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • بازار فردوسی۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • بلوار شهید منتظری۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • بیمارستان حجازی۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
 • میدان ابوطالب۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • رستوران ارکیده سیاه۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
 • بلوار ملک اباد۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • رستوران پسران کریم۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • میدان فردوسی۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • بیمارستان 22 بهمن۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • بوستان بسیج۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • بلوار هاشمی نژاد۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • بلوار سجاد۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • میدان جانباز۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • بیمارستان جوادالائمه۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • مرکز خرید نیکا۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • خیابان طبرسی۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • مجتمع تجاری پروما۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • بلوار خیام۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فرودگاه بین المللی۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • بلوار خیام۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • کنسولگری کشور عراق۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • خیابان رضاشهر۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • پارک پردیس قائم۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • بیمارستان امام سجاد۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • بازار بین المللی سپاد۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • رستوران قصر هدیش۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • کیان سنتر 1۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • پارک ساحلی آفتاب۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • دانشگاه فردوسی۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • باغ پرندگان۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • پردیس قائم۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • سرزمین عجایب۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • کیان سنتر 2۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • سرزمین عجایب۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • بلوار امامت۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
 • بیمارستان فارابی۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • میدان استقلال۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • بلوار کوثر۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • پایانه مسافربری معراج۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • میدان کوثر۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • بلوار وکیل آباد۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • میدان قائم۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • میدان آزادی۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • سینما پیروزی۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • بلوار فکوری۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • بلوار پیروزی۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • رستوران گیاهی خانه۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • بیمارستان رضوی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • رستوران کلبه محبت۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • رستوران دریایی سولو۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • بوستان ایزدی۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • بلوار امامیه۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • بلوار استاد یوسفی۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • بلوار نماز۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • بلوار شاهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • پارک آبی ایرانیان۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • بلوار حجاب۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • رستوران ایتالیایی پای۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • بلوار آب و برق۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب۱۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳ متر)
 • بلوار صیاد شیرازی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • سینما سیمرغ۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • بزرگراه آسیایی۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • بلوار اندیشه۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
 • بلوار ادیب۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • پارک تفریحی خورشید۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • پارک خانواده۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • سرزمین موج های آبی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • بزرگراه امام علی۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • بوستان نیلوفر آبی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • بلوار فلاحی۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • بلوار دکتر حسابی۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • بیمارستان مهرگان۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • بلوار شریعتی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • بزرگراه آزادی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • بزرگراه نمایشگاه۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • بلوار شهید برونسی۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • آرامگاه خواجه مراد۱۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • بلوار مجیدیه۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • بوستان نیایش۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • باغ وحش وکیل آباد۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • کوهستان پارک شادی۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • بزرگراه میثاق۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • ویلاژتوریست۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • سد طرق۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • بهشت رضا۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • پارک مینیاتوری۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • رستوران مولانا۲۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • سرزمین موج های خروشان۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • خیابان گلستان۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • ییلاق طرقبه۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
 • باغ پونه طرقبه۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • ییلاق شاندیز۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۰ متر)
 • بازار بین المللی بعثت۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • بیمارستان طالقانی۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • رستوران آبشار۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • باغ رستوران طوبی۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • رستوران آبنوس۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • رستوران سرداب عنبران۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • پیست موتور کراس۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • روستا تاریخی پاژ۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • رستوران تشریفات۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • روستا مج۵۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • آرامگاه فردوسی۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • آرامگاه فردوسی۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • روستا نغندر۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • رستوران هندی راج۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • رستوران ارم شاندیز۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • رستوران پدیده شاندیز۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • غار مغان۵۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • دره ارغوان۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • روستا ابرده۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
 • روستا دهبار۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • روستا اندرخ۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • روستا کاهو۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
 • روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • روستا گلمکان۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • دریاچه چشمه سبز۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • آبشار ارتکند۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • کاخ خورشید۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • آبشار قره سو۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)از پذیرش میهمانان عراقی معذور است
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک ۲ تا ۸ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا نامه اماکن
موارد خاصاین هتل از پذیرش میهمانان با تابعیت هندی و پاکستانی معذور است.
درباره خانه مسافر فرزانه مشهد

خانه مسافر فرزانه مشهد یکی از اقامتگاه‌های ارزان مشهد است که به علت فاصله کم تا حرم مطهر رضوی، به یک هتل محبوب در مشهد تبدیل شده است. این واحد اقامتی در سال 1387 تأسیس شد و در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفته است.

 

امکانات خانه مسافر فرزانه مشهد

ساختمان خانه مسافر فرزانه در 6 طبقه ساخته‌ شده و دارای 21 اتاق مجهز است. ظرفیت‌های اتاق‌ها این هتل به صورت 2 تا 4 تخته و آپارتمان‌های چند خوابه قابل رزرو است. در صورتی که نیاز به اتاق با ظرفیت بالا دارید می‌توانید از آپارتمان‌های شش و هفت نفره در این هتل استفاده کنید. در تمام واحدهای اقامتی این هتل امکاناتی چون یخچال، تلفن، تلویزیون، رخت‌آویز، دراور، لوازم بهداشتی و دیگر لوازم تعبیه شده است. همچنین استفاده از اینترنت نیز برای مهمانان در این واحدها امکان‌پذیر است.

خانه مسافر فرزانه مشهد امکانات عمومی مناسبی را در اختیار  میهمانان خود قرار داده است. امکانات هتل شامل رستوران، آسانسور، صندوق امانات، اتاق چمدان، سیستم اعلام حریق، تاکسی‌ سرویس و سایر تجهیزات است.

 

آدرس و شماره تماس خانه مسافر فرزانه مشهد

خانه مسافر فرزانه مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله کمتر از 10 دقیقه تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. این موقعیت مکانی خوب برای مسافران این هتل، دسترسی آسانی را به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور فراهم کرده است.

برای تماس با خانه مسافر فرزانه مشهد می‌توانید از شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز استفاده کنید.

 

رزرو اینترنتی اتاق در خانه مسافر فرزانه مشهد

با یوتراوز این امکان را دارید تا بدون نگرانی اتاق مورد نظر خود را در خانه مسافر فرزانه مشهد با بهترین قیمت و به همراه تخفیف ویژه در کمترین زمان ممکن به صورت اینترنتی رزرو کنید.