آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا 31
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل فراز مشهد
امکانات هتل فراز مشهد
موقعیت مکانی هتل فراز مشهد
 • بلوار امام رضا3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه پیاده ‌روی (293 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 352 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 405 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 416 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 425 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 446 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 457 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 537 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 540 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 618 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 866 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 878 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 920 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 92 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 129 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 130 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 131 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 144 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 155 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 158 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 197 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 249 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 348 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 349 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 384 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 397 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 401 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 406 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 448 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 452 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 475 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 501 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 505 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 559 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 569 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 571 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 686 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 724 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 801 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 847 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 853 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 904 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 905 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 906 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 950 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 956 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 958 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 974 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 7 متر)
 • بلوار امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 14 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 26 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 51 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 132 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 178 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 208 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 216 متر)
 • چهارراه شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 260 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 281 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 286 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 314 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 320 متر)
 • بازار مرکزی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 321 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 342 متر)
 • مدرسه پریزاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 382 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 422 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 432 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 490 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 499 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 598 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 605 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 609 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 612 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • برج تجاری آلتون7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 690 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 701 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 705 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 740 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 750 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 780 متر)
 • بوستان باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 784 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 810 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 869 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 920 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 996 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 133 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 133 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 185 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 237 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 240 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 288 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 337 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 397 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 398 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 399 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 593 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 611 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 639 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 654 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 685 متر)
 • بیمارستان ام البنین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 693 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 750 متر)
 • رستوران رضایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 789 متر)
 • میدان توحید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 797 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 944 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 39 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 66 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 138 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 221 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 221 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 408 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 410 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 418 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 437 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 481 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 704 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 731 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 863 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 941 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 982 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 64 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 90 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 209 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 218 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 275 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 344 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 347 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 466 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 515 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 658 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 704 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 760 متر)
 • بیمارستان حجازی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 777 متر)
 • گورستان ارامنه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 811 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 891 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 232 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 276 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 281 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 314 متر)
 • میدان ابوطالب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 521 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 735 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 765 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 907 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 950 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 28 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 91 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 234 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 370 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 405 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 710 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 820 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 861 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 921 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 921 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 130 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 248 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 261 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 387 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 527 متر)
 • بلوار خیام15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 661 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 794 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 892 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 917 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 946 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 107 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 119 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 294 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 418 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 480 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 667 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 961 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 966 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 25 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 47 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 103 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 243 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 274 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 293 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 338 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 569 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 595 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 662 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 744 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 842 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 855 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 864 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 884 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 976 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 221 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 276 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 368 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 479 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 529 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 665 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 907 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 172 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 572 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 572 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 710 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 834 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 955 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 108 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 199 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 256 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 324 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 369 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 407 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 411 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 443 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 814 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 860 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 888 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 999 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 34 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 154 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 216 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 291 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 299 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 406 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 416 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 473 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 567 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 615 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 637 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 17 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 459 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 507 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 40 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 128 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 192 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 411 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 808 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 971 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 370 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 530 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 614 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 651 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 306 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 558 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 611 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 616 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 622 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 660 متر)
 • سد طرق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 59 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 181 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 387 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 448 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 514 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 802 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 822 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 171 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 221 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 400 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 425 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 985 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 81 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 172 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 220 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 220 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 270 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 517 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 905 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 84 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 233 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 284 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 310 متر)
 • روستا تاریخی پاژ37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 472 متر)
 • روستا مج49 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 599 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 21 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 547 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 547 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 547 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 769 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 786 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 829 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 2 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 796 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 804 متر)
 • غار مغان55 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 5 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 390 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 116 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 997 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 407 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 491 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 87 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 562 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 110 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 847 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 155 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 140 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 914 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 953 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 302 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل فراز مشهد

اگر قصد سفر به مشهد را دارید و برای انتخاب اقامتگاه خود به دنبال هتلی دوستاره و نزدیک حرم امام رضا (ع) می‌گردید که ضمن داشتن قیمتی مناسب، سطح کیفی خدمات خوبی هم داشته باشد، پیشنهاد یوترواز به شما رزرو هتل دوستاره فراز مشهد است. این هتل در سال 1394 احداث ‌شده است و 30 اتاق خود را در ساختمانی 6 طبقه جای‌ داده است .

 

امکانات هتل دو ستاره فراز مشهد

هتل فراز مشهد دارای رستوران کوچک و آرامی است که در آن غذاهای ایرانی به‌صورت منوی انتخابی سرو می‌شود. کادر مجرب و آموزش‌ دیده هتل فراز مشهد از نقاط قوت این هتل دوستاره است که با اولین برخورد بعد از ورود به هتل، تمام خستگی سفر از شما دور خواهد شد.

از جمله امکانات دیگر هتل فراز مشهد می‌توان به لابی مجهز، پذیرش 24 ساعته، اتاق چمدان، نمازخانه، صندوق امانات و ... اشاره نمود. هتل فراز مشهد دارای پارکینگ سرپوشیده است که مناسب برای کسانی است که با خودرو شخصی قصد سفر به مشهد را دارند.

از خدمات ارزنده دیگر هتل فراز مشهد می‌توان به باجه گردشگری فعال این مجموعه اشاره کرد. مسافران گرامی می‌توانند تورهای مختلف گردشگری شهر مشهد از جمله: ییلاقات طرقبه و شاندیز، موج‌های آبی، مراکز خرید مختلف و ... را به‌راحتی با قیمت مناسب رزرو کنند.

 

آدرس و شماره تماس هتل فراز مشهد 

هتل فراز مشهد در خیابان امام رضا که یکی از مهم‌ترین خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی است، واقع‌ شده است که همین موقعیت مکانی عالی باعث شده است تا دسترسی آسانی به بیشتر جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم، بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور داشته باشد.

برای تماس با هتل فراز مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو آنلیان تلفنی هتل فراز مشهد 

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل فراز مشهد  از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌ راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌ راحتی اتاق خود را رزرو کنید.