آدرس هتل :تهران، سعادت آباد، انتهای بزرگراه یادگار امام، میدان بهرود
نکات مهم هتل اسپیناس پالاس تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل اسپیناس پالاس تهران
موقعیت مکانی هتل اسپیناس پالاس تهران
 • فاصله تا درکه16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 813 متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 143 متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 359 متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 603 متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 640 متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 733 متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 149 متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 205 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 598 متر)
 • فاصله تا سینما ملت17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 775 متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 839 متر)
 • فاصله تا رستوران با ...18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 869 متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 20 متر)
 • فاصله تا باغ فردوس20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 274 متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 427 متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 448 متر)
 • فاصله تا شاطر عباس19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 457 متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 511 متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 518 متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 543 متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 545 متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 652 متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 752 متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 762 متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 790 متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 791 متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 795 متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 878 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 926 متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 962 متر)
 • فاصله تا پار ک وی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 9 متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 120 متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 126 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 163 متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 215 متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 300 متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 312 متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 373 متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 493 متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 508 متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 517 متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 540 متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 590 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 605 متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 678 متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 688 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 741 متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 748 متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 799 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 808 متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 832 متر)
 • فاصله تا موزه پول21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 845 متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 857 متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 946 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 24 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 94 متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 171 متر)
 • فاصله تا میدان ونک20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 175 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 203 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 208 متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 219 متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 234 متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 247 متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 287 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 349 متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا تجریش25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 371 متر)
 • فاصله تا پل طبیعت20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 423 متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 465 متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 525 متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 565 متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 567 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 571 متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 579 متر)
 • فاصله تا موزه امام ...23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 605 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 673 متر)
 • فاصله تا برج میلاد24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 675 متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 771 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 821 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 833 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 865 متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 889 متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 992 متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 25 متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 67 متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 86 متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 94 متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 119 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 146 متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 194 متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 243 متر)
 • فاصله تا بام تهران37 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 255 متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 311 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 476 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 481 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 554 متر)
 • فاصله تا دربند26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 685 متر)
 • فاصله تا مصلی24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 904 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 910 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 921 متر)
 • فاصله تا گنبد مینا23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 998 متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 22 متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 95 متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 214 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 259 متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 311 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 326 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 326 متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 364 متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 375 متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 418 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 442 متر)
 • فاصله تا پیتزا پم23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 498 متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 502 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 549 متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 598 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 607 متر)
 • فاصله تا مسجد قبا28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 607 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 646 متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 676 متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 711 متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 782 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 831 متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 898 متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 901 متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 941 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...30 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 955 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 80 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...34 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 90 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 404 متر)
 • فاصله تا نایب ساعی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 442 متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 445 متر)
 • فاصله تا قیطریه26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 481 متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 488 متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 508 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 647 متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 714 متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 727 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 757 متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 764 متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 857 متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 863 متر)
 • فاصله تا سینما جی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 881 متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 48 متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 66 متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 147 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 167 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 264 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 268 متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...32 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 352 متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 366 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 373 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 397 متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 459 متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 482 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 579 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 599 متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 603 متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 638 متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 754 متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 761 متر)
 • فاصله تا البرز28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 890 متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 891 متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 915 متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 993 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 42 متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 53 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 86 متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 138 متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 192 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 199 متر)
 • فاصله تا عباس آباد30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 263 متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...34 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 270 متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 296 متر)
 • فاصله تا سینما استق ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 309 متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 380 متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 412 متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 483 متر)
 • فاصله تا سینما قدس28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 500 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 521 متر)
 • فاصله تا پارک ارم29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 703 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 726 متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 740 متر)
 • فاصله تا خیابان است ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 773 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 819 متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 877 متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 877 متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 906 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 915 متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 931 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 938 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 949 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 966 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 972 متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 43 متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 89 متر)
 • فاصله تا پل حافظ30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 199 متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 230 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 243 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 251 متر)
 • فاصله تا سفارت چین30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 288 متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 408 متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 432 متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 432 متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 439 متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 510 متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 516 متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 569 متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 595 متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 634 متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 679 متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 790 متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 830 متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 875 متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 907 متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 913 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 933 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 990 متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 45 متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 55 متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 79 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 254 متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 258 متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 487 متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 488 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 728 متر)
 • فاصله تا موزه عبرت34 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 736 متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...34 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 861 متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...35 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 894 متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...35 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 969 متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 18 متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 158 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 180 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 180 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 187 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 213 متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 262 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 288 متر)
 • فاصله تا میدان راه ...29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 379 متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 406 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 444 متر)
 • فاصله تا بهارستان34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 495 متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 499 متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 532 متر)
 • فاصله تا میدان امام ...34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 543 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...36 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 585 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 663 متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 764 متر)
 • فاصله تا نظام آباد36 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 856 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 872 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 17 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 29 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 296 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 347 متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 456 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 462 متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 511 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 588 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 594 متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...38 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 663 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 736 متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 799 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 837 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 862 متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 929 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 957 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 33 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...34 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 54 متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 66 متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 212 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 256 متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 433 متر)
 • فاصله تا مسجد جامع40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 505 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...38 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 533 متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 548 متر)
 • فاصله تا بام محک36 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 587 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...38 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 590 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 622 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 747 متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...39 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 825 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 843 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 858 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 927 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 961 متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...33 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 968 متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...38 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 373 متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...40 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 540 متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 811 متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...37 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 857 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 997 متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...34 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 114 متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...50 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 153 متر)
 • فاصله تا نارمک39 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 214 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 298 متر)
 • فاصله تا میدان امام ...36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 386 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...41 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 414 متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...37 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 470 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 946 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 153 متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...36 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 287 متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...37 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 608 متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...37 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 692 متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل47 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 694 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...45 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...36 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 85 متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...36 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 85 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 127 متر)
 • فاصله تا یافت آباد38 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 282 متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...40 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 818 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...46 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 8 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...41 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 456 متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...46 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 853 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...43 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 442 متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...45 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 835 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...41 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 863 متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...46 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 255 متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...1 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 382 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...44 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 593 متر)
 • فاصله تا چشمه علی45 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 863 متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...46 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 888 متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...55 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 13 متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...54 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 57 متر)
 • فاصله تا دژ رشکان47 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 448 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...43 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 33 متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...45 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 758 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...45 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 784 متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...42 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 22 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...43 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 147 متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا51 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 772 متر)
 • فاصله تا افسریه48 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 17 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...50 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 725 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...51 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 157 متر)
 • فاصله تا تله کابین ...1 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 216 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...48 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 423 متر)
 • فاصله تا تپه میل60 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 363 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...50 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 661 متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 284 متر)
 • فاصله تا قله توچال1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 634 متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 610 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...55 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 232 متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...59 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 693 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...58 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 171 متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 825 متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 821 متر)
 • فاصله تا کاظم آباد1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 987 متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...2 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (113 کیلومتر و 407 متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...24 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1518 کیلومتر و 928 متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...6 دقیقه پیاده ‌روی (487 متر)
 • فاصله تا فرحزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 62 متر)
 • فاصله تا پارک پلیس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 716 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 980 متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 37 متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 297 متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 290 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 325 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 53 متر)
 • فاصله تا شهرک غرب12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 301 متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 992 متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 278 متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 772 متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران بدون اغراق محبوب‌ترین و بهترین هتل تهران است. این هتل لوکس با به‌روزترین امکانات تجهیز شده و همچون نگینی در شهر بزرگ تهران می‌درخشد. هتل بین‌المللی اسپیناس پالاس تهران که همه از آن به عنوان یک کاخ باشکوه نام می‌برند، در سال 1394 افتتاح شده، 21 طبقه و 400 واحد اقامتی لاکچری دارد. از اتاق‌های بالکن‌دار رویال گرفته تا سوئیت اسکای که مرتفع‌ترین واحد اقامتی در تهران است، همه و همه انتظارات شما را از یک هتل همه چیز تمام برآورده می‌کنند. هتل 5 ستاره اسپیناس پالاس تمام امکانات رفاهی برای داشتن اقامتی شیرین و به‌یادماندنی را دارد و به دلیل قرارگرفتن در منطقه خوش‌آب‌وهوای سعادت‌آباد، به جاهای دیدنی تهران هم نزدیک است.

پیشنهاد می‌کنیم در همین ابتدا بلیط هواپیما رفت‌وبرگشت خود را با ضمانت ارزان‌ترین قیمت از یوتراوز خریداری کرده و با خیالی آسوده عازم پایتخت شوید.

 

قیمت هتل اسپیناس پالاس تهران

برای اطلاع از لیست قیمت هتل اسپیناس پالاس تهران می‌توانید به اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز مراجعه کنید یا با شماره 1548 تماس بگیرید. یوتراوز ارزان‌ترین قیمت اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس را به شما ارائه می‌کند و رزرو هتل از طریق آن بسیار مقرون‌به‌صرفه است. همچنین می‌توانید از تخفیفات ویژه و مناسبتی یوتراوز هم بهره‌مند شوید و با هزینه‌ای کمتر از آن‌چیزی که پیش‌بینی کرده‌اید، راهی هتل اسپیناس پالاس شوید.

 

امکانات هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران با وجود امکانات و خدمات لوکس خود می‌تواند حتی سخت‌پسندترین افراد را هم راضی نگه دارد. محال است کسی پا به این هتل بگذارد و از دکوراسیون بی‌نظیر و چشم‌نواز آن حیرت نکند. پرسنل مجرب و کارآزموده هتل همواره در تلاشند تا اقامتی به‌یادماندنی برای شما رقم بزنند و با فراهم کردن به‌روزترین تجهیزات شما را به رزرو دوباره این هتل ترغیب کنند. بنابراین شک نداریم هنوز سفر تمام نشده، دلتنگ فضای آرامش‌بخش هتل اسپیناس پالاس می‌شوید و برای سفر مجدد به تهران برنامه‌ریزی می‌کنید.

از جمله امکانات این هتل لوکس می‌توانیم به آسانسور، نمازخانه، آرایشگاه مردانه و زنانه، سالن بدنسازی، سالن تشریفات، اتاق برای سیگار، صرافی و اتاق چمدان اشاره کنیم. البته که امکانات هتل اسپیناس پالاس تهران بیشتر از این‌هاست که در ادامه درباره هرکدام صحبت می‌کنیم:

 

لابی هتل اسپیناس پالاس تهران

صحبت از امکانات هتل اسپیناس پالاس را از لابی آن آغاز می‌کنیم. لابی این هتل لقب شیک‌ترین و باشکوه‌ترین لابی را در میان هتل‌های تهران یدک می‌کشد. فقط کافی‌ست وارد هتل اسپیناس پالاس شوید تا به حرف ما ایمان بیاورید! از طراحی منحصربه‌فرد سقف گرفته تا سرامیک‌های خوش نقش ونگار، همه و همه لابی هتل اسپیناس پالاس تهران را به شاهکاری بی بدیل تبدیل کرده‌اند. استفاده از لوستری عظیم در مرکز لابی و همچنین دومجسمه گچی از سربازان هخامنشی در ورودی، کاملا هوشمندانه بوده و حال و هوایی مجلل و شاهانه به هتل بخشیده است. گوشه گوشه لابی هتل اسپیناس پالاس تهران گلدان‌هایی از گل‌های تازه و معطر دیده می‌شود و درختان کاج زینتی هم که در لابی این هتل قرارگرفته‌اند، به زیبایی محیط افزوده‌اند.

 

رستوران هتل اسپیناس پالاس تهران

فارغ از همه امکانات و خدمات لاکچری هتل اسپیناس تهران، باید به رستوران‌های جذاب آن اشاره کنیم. رستوران هتل اسپیناس پالاس زبانزد خاص‌و‌عام است. رستوران لاتون در طبقه دوم هتل واقع شده و 150 نفر ظرفیت دارد. این رستوران با دکوراسیون شیک و مبلمان فیروزه ای رنگ خود، فضایی آرام و رویایی را ایجاد کرده و منو غذایی آن شامل بهترین غذاهای ایرانی و بین‌المللی است. بوفه صبحانه هتل اسپیناس پالاس تهران یکی از کامل‌ترین منوهاست و انواع صبحانه سرد و گرم را شامل می‌شود. خبرخوب آنکه قیمت صبحانه هتل اسپیناس پالاس تهران برای میهمانان مقیم هتل رایگان است و برای سرو آن نیازی نیست هزینه‌ای پرداخت کنند. برای سرو شام و ناهار هم می‌توانید روی رستوران لاتون حساب بازکنید و اوقاتی شیرین و به‌یادماندنی داشته باشید.

رستوران دیبا هتل اسپیناس پالاس تهران برای آن دسته از افرادی که هوس خوردن غذاهای اصیل ایرانی را کرده‌اند، بهترین انتخاب است. این رستوران در طبقه همکف قرارگرفته و ظرفیت آن 50 نفر است. گچبری‌های زیبا، پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی و استفاده از المان‌های سنتی همه باعث شده تا این رستوران به یکی از متفاوت‌ترین مکان‌ها در هتل اسپیناس پالاس تبدیل شود. پیشنهاد می‌کنیم بعد از گشت‌وگذار در تهران، حتما برای سرو ناهار یا شام به هتل بازگردید و خودتان را به یک وعده غذای سنتی در رستوران دیبا مهمان کنید. شک نداریم از همان لحظه ورود به رستوران حال‌وهوای نوستالژیک آن شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی احساس می‌کنید به گذشته سفر کرده‌اید!

رستوران اسکای لانژ هتل اسپیناس تهران با چشم‌انداز رویایی خود دل همه مسافران را می‌برد. این مکان از هر نظر که فکرش را کنید، رستورانی همه‌چیزتمام و بی‌نظیر است. در رستوران اسکای لانژ می‌توانید انواع غذاهای آسیایی، دریایی و بین‌المللی را سفارش دهید و برای چندساعت از هیاهوی تهران بزرگ، دور شوید.

اگر قیمت رستوران هتل اسپیناس پالاس تهران بخواهید بدانید باید بگوییم غذاها در رستوران‌های این هتل قیمت بالایی دارند و ممکن است مجبور شوید بیشتر از رستوران‌های دیگر تهران هزینه کنید اما آنقدر کیفیت غذاها و نوشیدنی‌ها در هتل اسپیناس تهران بالاست که به نظر ما ارزشش را دارد! تنوع منوی رستوران هتل اسپیناس پالاس تهران شما را از رفتن به هر رستورانی بی‌نیاز می‌کند و دستتان را برای انتخاب غذای موردعلاقه‌تان بازمی‌گذارد.

 

شماره تلفن هتل اسپیناس پالاس تهران

اگر می‌خواهید درباره مشخصات هتل اسپیناس پالاس تهران، خدمات و قیمت اتاق‌های آن بیشتر بدانید فقط کافی ست با شماره 1548 تماس بگیرید. همکاران ما در تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند و شما را در انتخاب واحداقامتی دلخواهتان راهنمایی می‌کنند.

 

کافی‌شاپ هتل اسپیناس پالاس تهران

 از کافی‌شاپ‌ هتل اسپیناس پالاس هم نباید بگذریم. کافه سان ست در لابی واقع شده و در 24 ساعت شبانه‌روز آماده پذیرایی از میهمانان است. این کافه با سه محیط فضای باز، فضای داخلی و فضای اختصاصی سیگار تمام انتظارات شما را از یک کافه ایده‌آل برآورده کرده و بهترین شرایط را برای داشتن تجربه‌ای شیرین و دلچسب فراهم می‌کند. با مراجعه به کافی شاپ هتل اسپیناس پالاس می‌توانید بهترین قهوه‌ها یا دسرها را نوش‌جان کنید و لحظاتی فراموش‌نشدنی بسازید.

 

واحدهای اقامتی هتل اسپیناس پالاس تهران

واحدهای اقامتی هتل اسپیناس تهران شامل اتاق‌های دبل استاندارد، تویین استاندارد، خانوادگی رویال، بالکن دار رویال خانوادگی، سوئیت جونیور، سوئیت سیگنچر، سوئیت رویال و سوئیت اسکای هستند. تمام این واحدها با زیباترین و مجلل‌ترین لوازم تجهیز شده‌اند و استفاده از بهترین متریال در اتاق های هتل اسپیناس پالاس تهران جلوه‌ای باشکوه و رویایی به آن‌ها بخشیده است. تنوع واحدهای اقامتی هتل اسپیناس پالاس باعث شده تا انتخاب برای مسافران، آسان‌تر باشد و هر مسافری بتواند متناسب با سلیقه و نیاز خود، اتاق دلخواهش را رزرو کند.

پیشنهاد ما برای خانواده‌های دارای فرزندان کم سن و سال، اتاق بالکن‌دار رویال خانوادگی هتل اسپیناس پالاس است. اتاق‌های وسیع این واحداقامتی با وجود بالکنی رو به رشته کوه‌های البرز، اقامتی آرام و راحت را برای این افراد رقم می‌زند. اما اگر بخواهیم از متفاوت‌ترین و لوکس‌ترین واحد اقامتی هتل اسپیناس پالاس تهران نام ببریم، باید از سوئیت اسکای بگوییم. سوئیت اسکای هتل اسپیناس پالاس مرتفع‌ترین سوئیت تهران است و معماری منحصربه‌فرد، میزغذاخوری لوکس دوازده‌نفره، میز مینی‌بار مجلل و جکوزی با چشم‌انداز کوه از ویژگی‌های این سوئیت لاکچری به حساب می‌آید.

شما می‌توانید با رزرو اتاق های هتل اسپیناس پالاس تهران از امکاناتی نظیر مبلمان، یخچال، میزناهارخوری، میزآرایش، تلویزیون، مینی‌بار، دراور، دستگاه چای‌ساز، حمام، جکوزی، وان، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی بهره‌مند شوید و اوقاتی به‌یادماندنی داشته باشید.

 

سایت هتل اسپیناس پالاس تهران

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بهتر دکوراسیون اتاق‌ها، امکانات و خدمات هتل به سایت آن هم سری بزنید. در سایت هتل اسپیناس پالاس تهران عکس همه اتاق‌ها و امکانات هتل در دسترس است، بنابراین انتخاب اتاق موردنظرتان راحت‌تر خواهد بود.

 

استخر هتل اسپیناس پالاس تهران

اگر بگوییم هتل اسپیناس پالاس تهران یکی از بهترین مجموعه‌های آبی را دارد، اغراق نکرده‌ایم. فرقی نمی‌کند که در چه فصلی به تهران می‌روید، استخر سرپوشیده این هتل به شما اجازه شناکردن در تمام فصول را می‌دهد. شما می‌توانید علاوه بر شنا در استخر هتل اسپیناس پالاس تهران، از سونا و جکوزی آن هم استفاده کنید و ساعتی را در آرامش مطلق بگذرانید. اگر قیمت استخر هتل اسپیناس پالاس تهران دغدغه‌تان است باید این مژده را بدهیم که استفاده از استخر برای میهمانان مقیم هتل رایگان است و نیازی به پرداخت هزینه نیست.

می‌دانیم که هیچ چیز به اندازه یک ماساژ حرفه‌ای نمی‌تواند خستگی سفر و گشت‌وگذار در تهران را از تن بیرون کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به مرکز ماساژ این هتل 5 ستاره بزنید و تجربه‌ای متفاوت داشته باشید. خدمات ماساژ هتل اسپیناس پالاس تهران طرفداران پروپاقرصی دارد

 

تالار هتل اسپیناس پالاس تهران

ویژگی که هتل اسپیناس پالاس تهران را از سایر هتل‌های تهران متمایز کرده، تالارهای عروسی آن است. این هتل با داشتن 10 تالار منحصربه‌فرد با دکوراسیون‌های متفاوت، می‌تواند تمام سلایق را راضی نگه دارد و برای همه شبی رویایی رقم بزند. اگر برای مراسمات یا مجالس عروسی خود به دنبال تالاری همه چیزتمام و لاکچری هستید، از تالارهای هتل اسپیناس پالاس تهران غافل نشوید.

تالارهای گرند و امیران با مدیریت حرفه‌ای و ارائه بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها، جزو تالارهای محبوب این هتل هستند که می‌توانید برای جشن‌هایتان روی آن‌ها حساب بازکنید. به شما اطمینان می‌دهیم که با رزرو تالارهای هتل اسپیناس پالاس تهران لحظاتی فراموش نشدنی درانتظارتان خواهد بود تا بهترین شب زندگیتان را جشن بگیرید.

 

سالن کنسرت هتل اسپیناس پالاس تهران

اما از هرچه بگذریم، سخن از سالن کنسرت هتل اسپیناس پالاس تهران خوش‌تر است! این هتل با داشتن بهترین و مجلل‌ترین سالن‌ها، حرف اول را دربرگزاری کنسرت‌ها، همایش‌ها و تئاترها می‌زند. می‌توانیم به جرات بگوییم که بسیاری از علاقمندان هنر و موسیقی، بهترین تئاترها را در سالن‌های هتل اسپیناس پالاس دیده‌اند و شاهد پرشورترین کنسرت‌ها در این سالن‌ها بوده اند. اگر رفتن به کنسرت خواننده محبوبتان از دغدغه‌های شماست، باید این مژده را بدهیم که سالن کنسرت هتل اسپیناس پالاس تهران می‌تواند شما را به مراد دلتان برساند و با وجود بهترین و مدرن ترین تجهیزات نورپردازی و صدابرداری، شبی به‌یادماندنی برای شما رقم بزند.

 

خدمات هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل 5 ستاره  اسپیناس پالاس تهران به خدمات بی‌نظیرش معروف است. از جمله این خدمات می‌توان به اینترنت رایگان در لابی و اتاق‌ها، خدمات خانه‌داری، خدمات تور، خدمات پزشکی و گشت شهری اشاره کرد.

 

آدرس هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران در سعادت‌آباد و انتهای بزرگراه یادگار امام و نزدیک به میدان بهرود قرار گرفته و تنها 6 کیلومتر با منطقه تفریحی توریستی درکه فاصله دارد. اگر با قطار عازم شهر تهران هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. بلیط قطار خود را خریداری کرده و به هیچ چیزی جز اقامت رویاییتان در هتل اسپیناس پالاس فکر نکنید.

راه‌آهن 21 کیلومتر از هتل فاصله دارد و می‌توانید در کمتر از 40 دقیقه از آنجا به هتل اسپیناس پالاس تهران برسید. فرودگاه مهرآباد هم در فاصله 17 کیلومتری هتل فردوسی تهران است و رسیدن به آنجا حدود 20 دقیقه زمان می‌برد.

اگر بازدید از موزه‌ها برایتان جالب است، خوب است بدانید که موزه‌های عبرت، جواهرات ملی، پست و تلگراف و علم و فناوری حدود 22 کیلومتر با هتل اسپیناس پالاس تهران فاصله دارند و گشت‌وگذار در آن‌ها می‌تواند سفری پرخاطره برای شما رقم بزند.

محال است کسی به تهران بیاید و دلش نخواهد در کوچه‌پس‌کوچه‌های خیابان لاله‌زار قدم نزند. خیابان لاله‌زار قلب تپنده گردشگری تهران است و قدمت آن به دوران پهلوی می‌رسد. با گذشت بیش از نیم قرن، این خیابان معماری نوستالژیک و سنتی خود را حفظ کرده و اکنون یکی از مهم‌ترین مقاصد مسافران به‌حساب می‌آید. با اقامت در هتل اسپیناس پالاس تهران فقط 21 کیلومتر با این خیابان تاریخی و زیبا فاصله خواهید داشت.

بازدید از برج میلاد از واجبات سفر به تهران است. خب خوب آنکه این جاذبه دیدنی در فاصله 10 کیلومتری هتل اسپیناس پالاس تهران واقع شده و دسترسی به آن بسیار آسان است. شک نداریم که بازدید از موزه مشاهیر و شباهت عجیب مجسمه‌های افراد معروف به نمونه واقعیشان، حیر‌ت‌زده‌تان می‌کند.

تهران پارک‌ها و بوستان‌های متعددی دارد تا به واسطه آنها کمی چهره این شهر صنعتی و آلوده را سبزتر و زیباتر ‌کند. یادتان نرود که بعد از رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران، حتما زمانی را برای گشت‌وگذار در پارک‌های معروف و چشم‌نواز تهران، اختصاص دهید. بوستان آب و آتش، پارک ملت، باغ فردوس، پارک قیطریه و لویزان از معروف‌ترین پارک‌های تهران هستند که نباید از آن‌ها غافل شوید.

بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی فقط و فقط به قصد بازدید از کاخ‌های تهران به این شهر سفر می‌کنند. کاخ گلستان 21 کیلومتر از هتل اسپیناس پالاس تهران فاصله دارد و بازدید از آن می‌تواند به یکی از بهترین خاطرات شما تبدیل شود. کاخ‌های سعدآباد و نیاوران هم از زیباترین کاخ‌های تهران هستند و قدم‌زدن در محوطه و گشت‌وگذار در اتاق‌های آن‌ها، می‌تواند شما را به سفری به‌یادماندنی در تاریخ ببرد.

 

رزرو  هتل اسپیناس پالاس تهران

رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران بسیار آسان است. شما می‌توانید لیست قیمت هتل اسپیناس پالاس تهران را در سایت یوتراوز مشاهده کنید و هرکدام از واحدهای اقامتی آن را که مدنظرتان بود، رزرو نمایید. رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران با تخفیف فقط از طریق یوتراوز ممکن است.

 

سوالات متداول

هتل اسپیناس پالاس تهران چند ستاره است؟

هتل اسپیناس پالاس در لیست هتل‌های 5 ستاره و لاکچری تهران قرار دارد.

هتل اسپیناس پالاس تهران چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل اسپیناس پالاس تهران 21 طبقه و 400 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل اسپیناس پالاس تهران شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل اسپیناس تهران شامل اتاق‌های دبل استاندارد، تویین استاندارد، خانوادگی رویال، بالکن دار رویال خانوادگی، سوئیت جونیور، سوئیت سیگنچر، سوئیت رویال و سوئیت اسکای هستند.

سوئیت اسکای هتل اسپیناس پالاس چه امکاناتی دارد؟

در سوئیت اسکای هتل اسپیناس پالاس تهران امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مبلمان، دستگاه چایساز، میزوصندلی، میزآرایش، تراس، کمدلباس، حمام، وان، جکوزی تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

قیمت صبحانه هتل اسپیناس پالاس تهران در چه حدودی است؟

صبحانه هتل اسپیناس پالاس تهران برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

هتل اسپیناس پالاس تهران در چه فاصله‌ای از برج میلاد واقع شده است؟

هتل اسپیناس پالاس تهران 10 کیلومتر از برج میلاد فاصله دارد.

فاصله هتل اسپیناس پالاس تهران تا کاخ گلستان چقدر است؟

هتل جواهری مشهد در فاصله 21 کیلومتری از کاخ گلستان واقع شده است.

بازار بزرگ تهران در چه فاصله‌ای از هتل اسپیناس پالاس تهران قرار دارد؟

هتل اسپیناس پالاس تهران در 26 کیلومتری بازار بزرگ تهران  واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 45 دقیقه طول می‌کشد.

پل طبیعت از هتل اسپیناس پالاس تهران چقدر فاصله دارد؟

پل طبیعت در 13 کیلومتری هتل اسپیناس پالاس تهران است.

قیمت هتل اسپیناس پالاس تهران در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل اسپیناس پالاس تهران فقط کافیست نگاهی به اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز بیندازید و هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل اسپیناس پالاس تهران را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

تلفن رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران چند است؟

شما می‌توانید با شماره‌گیری 1548 اتاق موردنظر خود را رزرو کنید یا از طریق مراجعه به سایت یوتراوز، اقدام به رزرو آنلاین هتل اسپیناس پالاس تهران نمایید.