آدرس هتل :اصفهان، خیابان شریف واقفی، کوی الله بیگ
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه اقامتگاه سنتی بیتوته اصفهان
امکانات اقامتگاه سنتی بیتوته اصفهان
موقعیت مکانی اقامتگاه سنتی بیتوته اصفهان
 • میدان استقلال14 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (1180 کیلومتر و 795 متر)
 • رهنان14 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (1188 کیلومتر و 718 متر)
 • حمام رهنان(دوقلو)14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1189 کیلومتر و 972 متر)
 • ترمینال مسافربری کاوه14 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (1190 کیلومتر و 415 متر)
 • ولدان14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1191 کیلومتر و 344 متر)
 • ایستگاه مترو باهنر14 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (1191 کیلومتر و 989 متر)
 • ایستگاه مترو شهدا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 888 متر)
 • دردشت14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 20 متر)
 • لادان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 273 متر)
 • خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 462 متر)
 • حمام علیقلی آقا14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 521 متر)
 • ایستگاه مترو چهار تختی14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 547 متر)
 • طوقچی14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 638 متر)
 • خیابان ابن سینا14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 766 متر)
 • رستوران ملک سلطان جارچی باشی14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 403 متر)
 • خیابان چهارباغ پایین14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 459 متر)
 • میدان امام حسین (ع)14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه مترو امام حسین14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 499 متر)
 • منار جنبان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 698 متر)
 • مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 733 متر)
 • مسجد جامع برسیان14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 734 متر)
 • کارلادان14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 773 متر)
 • محله تاریخی جویباره14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 811 متر)
 • کاخ هشت‌بهشت14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 888 متر)
 • سینما سپاهان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 92 متر)
 • خیابان باغ گلدسته14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 278 متر)
 • خیابان شمس آبادی14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 355 متر)
 • خیابان آمادگاه14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 416 متر)
 • کاخ چهلستون14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان بهشتی نژاد14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 478 متر)
 • مدرسه چهارباغ14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 504 متر)
 • بیمارستان شهید بهشتی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 512 متر)
 • خیابان شیخ بهایی14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 554 متر)
 • خیابان چهارباغ14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 563 متر)
 • خیابان استانداری14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 570 متر)
 • کاخ عالی قاپو14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 725 متر)
 • خیابان حافظ14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 730 متر)
 • پل فلزی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 746 متر)
 • موزه تاریخ طبیعی14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 815 متر)
 • خیابان سپه14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 894 متر)
 • لنبان14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 166 متر)
 • خیابان فردوسی14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 271 متر)
 • پل مارنان14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 284 متر)
 • مسجد شیخ لطف الله14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 444 متر)
 • میدان نقش جهان14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 558 متر)
 • مسجد امام14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 569 متر)
 • انگورستان ملک14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 571 متر)
 • مادی نیاصرم14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 577 متر)
 • آتشگاه اصفهان14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 896 متر)
 • سینما ساحل14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 31 متر)
 • خیابان حکیم نظامی14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 36 متر)
 • رستوران شهرزاد14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 86 متر)
 • سی و سه پل14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 117 متر)
 • میدان انقلاب14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 131 متر)
 • کلیسای وانک14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 144 متر)
 • کوچه پاچنار14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 146 متر)
 • خیابان هشت بهشت غربی14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 194 متر)
 • محله جُلفا14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 257 متر)
 • ایستگاه مترو سی و سه پل14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 453 متر)
 • ترمینال مسافربری زاینده رود14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 455 متر)
 • پل خواجو14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 671 متر)
 • خیابان بزرگمهر14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 719 متر)
 • بلوار آیینه خانه14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 975 متر)
 • باغ پرندگان14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 51 متر)
 • تونل آکواریوم14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 441 متر)
 • مجتمع تجاری پارک14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 641 متر)
 • خیابان آبشار14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه مترو دکتر شریعتی14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 790 متر)
 • دروازه شیراز14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 985 متر)
 • گورستان تخت فولاد14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 30 متر)
 • خیابان آزادگان14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 520 متر)
 • مجتمع اصفهان سیتی سنتر14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 588 متر)
 • بیمارستان تخصصی خانواده14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 861 متر)
 • خیابان مشتاق14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 901 متر)
 • بزرگراه چمران14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 429 متر)
 • برج کبوتر خانه14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 552 متر)
 • مردوایج14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 813 متر)
 • خیابان باغ فردوس14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 96 متر)
 • محله جی14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 31 متر)
 • کنگاز14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 569 متر)
 • خیابان 22 بهمن14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1204 کیلومتر و 304 متر)
 • پل قدیر14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1205 کیلومتر و 145 متر)
 • نمایشگاه بین المللی14 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (1205 کیلومتر و 609 متر)
 • باغ گلها14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1206 کیلومتر و 17 متر)
 • دالانکوه14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1206 کیلومتر و 478 متر)
 • پل بزرگمهر14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1206 کیلومتر و 569 متر)
 • خیابان سلمان فارسی14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1206 کیلومتر و 633 متر)
 • بزرگراه همت14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1206 کیلومتر و 903 متر)
 • خیابان سجاد14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1206 کیلومتر و 935 متر)
 • بیمارستان چمران14 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (1209 کیلومتر و 152 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1210 کیلومتر و 93 متر)
 • گارماسه14 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (1213 کیلومتر و 924 متر)
 • راه آهن15 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (1222 کیلومتر و 826 متر)
 • نصرآباد16 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (1275 کیلومتر و 334 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر (غیر بومی)
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره اقامتگاه سنتی بیتوته اصفهان

اقامتگاه سنتی بیتوته اصفهان در سال 1323 بنا گردیده و پس از بازسازی و ارتقاء کیفیت خدمات در سال 1400 فعالیت خود را به عنوان اقامتگاه سنتی آغاز نموده است. از مزایای این اقامتگاه می‌توان به دسترسی آسان به مراکز گردشگری با وسیله نقلیه از جمله میدان نقش جهان، سی و سه پل و پل خواجو اشاره کرد. اقامتگاه سنتی بیتوته در یک طبقه و 6 باب اتاق به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.