آدرس هتل :گیلان، آستارا، کیلومتر 3 جاده آستارا از سمت رشت
نکات مهم هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
یک تخته اقامت با صبحانه
یک تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
ظرفیت: 1 نفر
قیمت برای 1 شب
590,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

دو تخته اقامت با صبحانه
دو تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
640,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

سه تخته اقامت با صبحانه
سه تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
990,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور

-

چهار تخته اقامت با صبحانه
چهار تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,190,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی

-

پنج تخته اقامت با صبحانه
پنج تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
1,390,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

شش تخته اقامت با صبحانه
شش تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 6 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 6 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,590,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

هفت تخته اقامت با صبحانه
هفت تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 7 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 7 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,790,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
کمد لباس
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون

-

امکانات هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
لابی
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
کافی شاپ
آتلیه
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
پرینتر
شبکه پخش فیلم
زنگ هشدار
تلفن در لابی
مرکز خرید
پارکینگ
آشپزخانه
پذیرش ۲۴ ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
کپسول آتش نشانی
فضای سبز
خدمات خانه داری
پارک کودک
سیستم تهویه مطبوع
جکوزی
اینترنت در لابی
زمین ورزشی
تلویزیون در لابی
سالن بیلیارد
صرافی
موقعیت مکانی هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
 • فاصله تا دریا چه اس ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا منطقه سالم ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ملت ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا بازارچه سا ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا رودخانه مر ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا سینما قربا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا باغ چای عب ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا پناهگاه حی ...۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا چشمه آبگرم ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا منطقه حیرا ...۴۷ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۴۷ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده ازسرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان ایساتیس آستارا

هتل آپارتمان سه ستاره ایساتیس آستارا یکی از بهترین هتل آپارتمان‌های این شهر است که در سال 1395 در 5 طبقه با 28 اتاق ساخته شده است. این هتل آپارتمان دارای لابی با ظرفیت 10 نفر، رستوران با ظرفیت 100 نفر و پارکینگی به ظرفیت 25 خودرو است که برای مسافران مقیم هتل رایگان است. هتل ایساتیس آستارا 85 تخت ظرفیت دارد و از جمله ویژگی‌های دیگر این هتل آپارتمان چشم‌انداز فوق‌العاده آن به دریا، جنگل، خیابان، کوه و محوطه هتل است. با رزرو اینترنتی هتل از یوتراوز می‌توانید اتاق مورد نظرتان را در این هتل از میان اتاق‌هایی همانند سوئیت دو خوابه یک تخته، دو تخته، سه تخته، چهار تخته، پنج تخته، شش تخته و هفت تخته انتخاب کرده و پس از آن با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت به صورت آنلاین نیز رزرو کنید. هتل ایساتیس آستارا همچنین به جاهای دیدنی این شهر همچون دریاچه استیل آستارا، باغ پرندگان آستارا، پناهگاه حیات وحش لوندویل و مجتمع ساحلی صدف نیز نزدیک است.

 

خدمات و امکانات هتل آپارتمان ایساتیس آستارا

هتل آپارتمان ایساتیس آستارا امکانات و خدمات متنوعی را در خود جای داده است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: آسانسور، نمازخانه، کافی‌شاپ، خدمات باربری، شبکه پخش فیلم، تلفن، آشپزخانه، پذیرش 24 ساعته، خدمات خانه‌داری، سیستم تهویه مطبوع، مینی بار، تلویزیون و اینترنت

علاوه بر این موارد، در اتاق‌های هتل آپارتمان ایساتیس آستارا هم می‌توانید از امکانات و خدمات دیگری همانند صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، بالکن، رخت‌آویز، کمد لباس، حمام، تلویزیون، لوازم بهداشتی، سیستم گرمایش و سرمایش، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، سیستم تهویه مطبوع و امکان پخت و پز نیز بهره‌مند شوید. چنانچه تمایل دارید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با امکانات و خدمات موجود در این هتل دریافت کنید، کافی است تا با تیم پشتیبانی ما در یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و راهنمایی‌های مورد نیاز خود را دریافت کنید.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان ایساتیس آستارا

هتل آپارتمان ایساتیس آستارا در کیلومتر 3 جاده رشت به آستارا و در بلوار امام رضا (ع) قرار گرفته است. راه‌های مختلفی برای رزرو این هتل آپارتمان سه ستاره وجود دارد که یکی از ساده‌ترین راه‌ها، رزرو تلفنی هتل از یوتراوز است. برای رزرو تلفنی هتل آپارتمان ایساتیس آستارا می‌توانید با شماره 1548 تماس گرفته و پس از انتخاب اتاق مدنظرتان با طی کردن مراحل رزرو، اتاقی که تمایل دارید را به سادگی و به صورت تلفنی رزرو کنید.

 

رزرو آنلاین هتل آپارتمان ایساتیس آستارا

در یوتراوز علاوه بر اینکه می‌توانید اتاق مورد نظرتان را در هتل آپارتمان ایساتیس آستاره به صورت تلفنی رزرو کنید، این امکان را دارید تا از لیست اتاق‌های موجود در این هتل که برای شما نمایش داده می‌شود، اتاق مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از آن با طی کردن مراحل تعیین شده رزرو خود را صورت اینترنتی و با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت انجام دهید.