#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 8، چهارراه دوم، سمت چپ

اتاق‌های هتل انقلاب مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل انقلاب مشهد

امکانات هتل انقلاب مشهد

فاصله هتل انقلاب مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه پیاده ‌روی (440 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (457 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان8 دقیقه پیاده ‌روی (649 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)9 دقیقه پیاده ‌روی (703 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا10 دقیقه پیاده ‌روی (755 متر)
 • خیابان عنصری10 دقیقه پیاده ‌روی (830 متر)
 • باغ خونی13 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 41 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 54 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 80 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 83 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 138 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 147 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 224 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 241 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 246 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 302 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 319 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 375 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 442 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 446 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 483 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 485 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 529 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 537 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 552 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 604 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 685 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 711 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 757 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 769 متر)
 • گنبد خشتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 865 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 899 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 915 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 960 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 972 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 995 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 65 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 69 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 78 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 119 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 121 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 125 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 126 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 141 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 184 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 268 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 307 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 315 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 335 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 370 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 389 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 436 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 456 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 509 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 555 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 582 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 626 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 627 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 642 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 675 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 697 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 697 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 712 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 756 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 816 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 916 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 917 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 990 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 46 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 149 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 233 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 244 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 286 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 367 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 368 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 430 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 539 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 557 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 687 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 800 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 800 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 800 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 806 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 830 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 939 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 957 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 985 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 51 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 53 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 205 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 248 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 385 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 423 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 562 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 565 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 624 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 642 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 654 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 658 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 658 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 693 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 733 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 743 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 797 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 854 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 865 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 873 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 878 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 949 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 182 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 190 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 193 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 241 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 541 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 546 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 799 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 809 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 933 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 19 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 84 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 91 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 211 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 299 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 361 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 371 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 390 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 434 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 607 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 641 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 657 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 659 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 813 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 894 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 971 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 43 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 46 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 182 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 364 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 389 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 401 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 419 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 439 متر)
 • خیابان طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 500 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 840 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 952 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 106 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 156 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 267 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 271 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 295 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 718 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 730 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 754 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 756 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 775 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 789 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 825 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 837 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 978 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 997 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 997 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 112 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 323 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 332 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 358 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 585 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 874 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 184 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 201 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 412 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 476 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 553 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 694 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 724 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 744 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 754 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 789 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 870 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 889 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 60 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 72 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 433 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 620 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 919 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 980 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 522 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 531 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 548 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 615 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 697 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 731 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 808 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 817 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 837 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 929 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 21 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 174 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 321 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 432 متر)
 • بوستان ایزدی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 618 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 926 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 525 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 525 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 663 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 853 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 61 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 152 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 191 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 209 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 277 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 396 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 555 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 767 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 813 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 841 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 868 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 952 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 107 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 244 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 334 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 359 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 489 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 520 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 568 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 590 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 794 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 799 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 412 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 460 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 993 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 81 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 145 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 364 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 761 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 990 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 323 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 483 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 567 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 604 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 915 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 259 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 511 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 564 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 569 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 575 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 782 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 78 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 200 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 401 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 467 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 755 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 775 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 124 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 174 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 353 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 378 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 938 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 34 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 125 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 173 متر)
 • بیمارستان طالقانی30 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 173 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 223 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 470 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 504 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 858 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 37 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 186 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 237 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 263 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 488 متر)
 • هارونیه38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 974 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 500 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 500 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 500 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 722 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 739 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 782 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 955 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 749 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 757 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 894 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 343 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 69 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 950 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 523 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 360 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 40 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 515 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 569 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 800 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 108 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 172 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 946 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 985 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 333 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل انقلاب مشهد

هتل انقلاب مشهد در سال 1393 با 8 طبقه در خیابان امام رضا 8 تأسیس شده است. این هتل دوستاره با قیمت مناسب و کیفیت خدمات مورد قبولی که دارد، گزینه مناسبی برای کسانی است که به دنبال تور ارزان مشهد هستند و دوست دارند محل اقامتی نزدیک به حرم امام رضا (ع) داشته باشند.

 

امکانات هتل انقلاب مشهد

واحد‌های اقامتی هتل انقلاب مشهد به‌ صورت دو تخته، سه تخته و چهار تخته و با امکانات سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون، کمد لباس، چای‌ساز و یخچال مجهز شده‌اند. در کنار این امکانات مناسب، طراحی داخلی مطلوب و اتاق‌های تمیز و مرتب از ویژگی‌های برتر این هتل دوستاره است.

از دیگر امکانات هتل دوستاره انقلاب مشهد می‌توان به رستوران, کافی‌شاپ, لابی, سیستم سرمایش و گرمایش, اینترنت وایرلس در لابی  و ... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل انقلاب مشهد

هتل دوستاره انقلاب مشهد در خیابان امام رضا و در نزدیکی باب‌الرضا قرار دارد. موقعیت مکانی عالی این هتل باعث شده است تا ضمن فاصله کم تا حرم این هتل دسترسی آسانی به سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر و مراکز خرید مختلف مانند بازار رضا, بازار سرشور، بازار فرش و ... داشته باشد.

برای تماس با هتل انقلاب مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی هتل دوستاره انقلاب مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل دوستاره انقلاب مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.