هتل انقلاب مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، چهارراه دوم، سمت چپ
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی

-

اتاق دو تخته فولبرد (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته فولبرد (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه

-

اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان

-

اتاق سه تخته فولبرد (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته فولبرد (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق

-

اتاق چهار تخته فولبرد (میهمان خارجی)
اتاق چهار تخته فولبرد (میهمان خارجی)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
IPTV
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
کمد لباس
تلویزیون
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل انقلاب مشهد

 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا سینما آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا بوستان باب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا پارک باباق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا خیابان راه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۱ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا پیتزا کندز ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۰ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا میدان استق ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۱ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا سد طرق۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۴ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۷ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا روستا مج۵۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۷ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۶۹ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۰ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۶۰ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  آبشار قره سو
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۴۰ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا بازار رضا۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۵۷ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۴۹ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا بوستان میر ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۰۳ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۵۵ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا خیابان عنص ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۳۰ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا باغ خونی۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا موزه آستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا موزه فرش۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه نجوم ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه مدال۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان نوا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا گنبد خشتی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا خانه ملک۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی