آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۱۶، خیابان عنصری، نبش عنصری ۱
نکات مهم هتل آپارتمان عمارت مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان عمارت مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان عمارت مشهد
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۰ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۵۸ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۵۴ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۰۷ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۳ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل آپارتمان عمارت مشهد

هتل آپارتمان عمارت مشهد یکی از هتل‌های نزدیک به حرم امام رضا (ع) که در سال 1389 افتتاح شده است. این اقامتگاه با توجه به قیمت مناسب و کیفیت مطلوب خدمات مورد توجه مسافران تورهای ارزان قیمت مشهد قرار گرفته است. هتل آپارتمان عمارت مشهد را می‌توانید با قیمت مناسب همراه با ناهار و شام از سایت یوتراوز رزرو کنید.

 

امکانات هتل آپارتمان عمارت مشهد

هتل آپارتمان عمارت مشهد 31 باب اتاق خود را در دل ساختمانی 6 طبقه جای داده است. اتاق‌های هتل آپارتمان عمارت مشهد را می‌توان با ظرفیت‌ها و با تنوع مختلف از سایت یوتراوز رزرو کرد. سوئیت‌های دونفره و سه‌نفره هتل آپارتمان عمارت مشهد مخصوص خانواده‌ها کم جمعیت و آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه این هتل آپارتمان مناسب برای خانواده‌های پرجمعیت‌تر است. هتل آپارتمان عمارت مشهد دارای چند سوئیت لاکچری است که با امکانات و طراحی داخلی زیبا مناسب برای اقامتی خاطره‌انگیز در مشهد هستند.

از امکانات عمومی که در اختیار تمام مهمانان این هتل آپارتمان قرار گرفته است می‌توان به رستوران با گنجایش ۶۰ نفر، صندلی ماساژ، دارای کانال ۲۴ساعته، آتلیه عکس، پارکینگ، تاکسی‌سرویس، خدمات خشکشویی، اینترنت پرسرعت و کافی‌نت اشاره کرد.

 

آدرس و شماره هتل آپارتمان عمارت مشهد

هتل آپارتمان عمارت مشهد در خیابان امام رضا و خيابان عنصری قرار گرفته است. فاصله این هتل آپارتمان تا حرم امام رضا (ع) کمتر از 10 دقیقه پیاده است. دسترسی آسان به مراکز خرید بازار رضا و هفده شهریور از مزایا خوب هتل آپارتمان عمارت مشهد است. همچنین در صورتی‌ که علاقه به گردش در مشهد دارید، می‌توانید در یک گشت نیم‌روزه جاذبه‌های زیادی از جمله خانه تاریخی داروغه، خانه توکلی، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور و ... را بازدید کنید.

برای تماس با هتل آپارتمان عمارت مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 و پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان عمارت مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل آپارتمان عمارت مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.