آدرس هتل :مشهد، خیابان شیرازی، انتهای شیرازی 17

اتاق‌های خانه مسافر اقامت مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه خانه مسافر اقامت مشهد

امکانات خانه مسافر اقامت مشهد

فاصله خانه مسافر اقامت مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان شیرازی5 دقیقه پیاده ‌روی (397 متر)
 • چهارراه شهدا6 دقیقه پیاده ‌روی (451 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه پیاده ‌روی (462 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)7 دقیقه پیاده ‌روی (548 متر)
 • بازار مرکزی10 دقیقه پیاده ‌روی (818 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 99 متر)
 • مدرسه پریزاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 160 متر)
 • میدان شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 163 متر)
 • بیمارستان امام زمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 171 متر)
 • بیمارستان ام البنین3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 171 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 229 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 297 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 383 متر)
 • پارک باغ ملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 635 متر)
 • بلوار امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 643 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 659 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 662 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 852 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 856 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 881 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 892 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 932 متر)
 • بازار جنت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 970 متر)
 • گنبد سبز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 971 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 998 متر)
 • میدان توحید4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 14 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 18 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 51 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 76 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 129 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 156 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 164 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 177 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 181 متر)
 • ایستگاه راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 181 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 183 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 189 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 189 متر)
 • خیابان طبرسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 189 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 240 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 244 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 249 متر)
 • برج تجاری آلتون4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 264 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 290 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 432 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 443 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 505 متر)
 • نسیم لبنان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 526 متر)
 • سینما هویزه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 560 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 610 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 626 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 641 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 656 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 699 متر)
 • بلوار قرنی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 767 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 781 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 792 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 866 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 923 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 963 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 963 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 11 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 40 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 77 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 77 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 94 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 115 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 221 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 250 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 283 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 284 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 305 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 316 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 329 متر)
 • خیابان آبکوه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 401 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 483 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 495 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 521 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 544 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 558 متر)
 • برج تجاری آکسون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 575 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 580 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 656 متر)
 • گورستان ارامنه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 732 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 754 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 776 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 780 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 822 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 836 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 837 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 926 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 947 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 967 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 7 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 96 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 146 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 165 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 206 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 210 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 220 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 222 متر)
 • میدان ابوطالب8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 411 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 464 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 466 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 566 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 569 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 574 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 634 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 690 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 800 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 820 متر)
 • رستوران سدروس8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 842 متر)
 • بازار گوهر شاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 52 متر)
 • بازار گوهرشاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 55 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 87 متر)
 • میدان فردوسی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 167 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 293 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 327 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 362 متر)
 • باغ گلها8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 362 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 367 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 410 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 632 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 642 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 661 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 705 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 928 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 40 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • بلوار فکوری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 257 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 314 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 444 متر)
 • پیتزا کندز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 494 متر)
 • میدان جانباز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 517 متر)
 • مرکز خرید نیکا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 555 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 594 متر)
 • مجتمع تجاری پروما11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 603 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 634 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 684 متر)
 • بوستان باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 699 متر)
 • بلوار سجاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 722 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 745 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 785 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 800 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 879 متر)
 • پارک پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 998 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 11 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 221 متر)
 • کنسولگری کشور عراق12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 525 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 537 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 621 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 989 متر)
 • کیان سنتر 114 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 294 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 460 متر)
 • پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 490 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 510 متر)
 • کیان سنتر 213 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 519 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 555 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 594 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 600 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 603 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 630 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 653 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 965 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 100 متر)
 • پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 129 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 145 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 283 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 341 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 432 متر)
 • میدان استقلال15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 672 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 140 متر)
 • میدان قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 296 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 333 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 617 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 703 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 726 متر)
 • بیمارستان رضوی17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 784 متر)
 • فرودگاه بین المللی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 37 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 189 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 801 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 817 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 885 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 969 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 969 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 78 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 83 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 218 متر)
 • بلوار استاد یوسفی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 389 متر)
 • بلوار امامیه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 389 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 471 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 590 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 693 متر)
 • پارک آبی ایرانیان18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 956 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 971 متر)
 • بلوار شاهد19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 95 متر)
 • بلوار حجاب19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 320 متر)
 • بزرگراه آسیایی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 854 متر)
 • بلوار اندیشه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 925 متر)
 • سینما سیمرغ19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 70 متر)
 • بزرگراه امام علی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 100 متر)
 • پارک خانواده21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 187 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 192 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 232 متر)
 • بلوار دکتر حسابی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 254 متر)
 • بلوار ادیب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 287 متر)
 • سرزمین موج های آبی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 339 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 385 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 461 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 632 متر)
 • بلوار فلاحی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 713 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 761 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 83 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 117 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 368 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 398 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 539 متر)
 • بلوار شریعتی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 607 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 634 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 822 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 826 متر)
 • بزرگراه آزادی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 961 متر)
 • رباط طرق20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 980 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 351 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 578 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 640 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 672 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 976 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 24 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 254 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 587 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 759 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 786 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 843 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 876 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 391 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 533 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 709 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 843 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 849 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 677 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 44 متر)
 • خیابان گلستان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 617 متر)
 • بهشت رضا22 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 19 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 31 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 51 متر)
 • سد طرق30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 129 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 395 متر)
 • بیمارستان طالقانی27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 622 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 629 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 654 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 208 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 310 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 396 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 800 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 449 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 499 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 746 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 134 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 297 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 462 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 506 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 539 متر)
 • هارونیه35 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 419 متر)
 • آرامگاه فردوسی37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 490 متر)
 • موزه توس37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 490 متر)
 • آرامگاه فردوسی37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 490 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید41 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 620 متر)
 • موزه قرآن و نفایس50 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 783 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 998 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 10 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 225 متر)
 • روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 518 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 570 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 20 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 27 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 619 متر)
 • غار مغان59 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 921 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 339 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 959 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 226 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 636 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 785 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 207 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 870 متر)
 • روستا کاهو58 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 806 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 129 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 238 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (79 کیلومتر و 546 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (127 کیلومتر و 610 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (134 کیلومتر و 122 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )2 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (134 کیلومتر و 122 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (135 کیلومتر و 32 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (148 کیلومتر و 384 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 421 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 771 متر)
 • بازار بین المللی سپاد21 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1854 کیلومتر و 654 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب21 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1854 کیلومتر و 795 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بالای 5 سال کامل محاسبه می‌گردد.
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره خانه مسافر اقامت مشهد

اگر به دنبال ارزان سفر کردن به مشهد هستید و اقامتگاهی را می‌خواهید که ارزان و با کیفیت نیز باشد، یوتراوز به شما خانه مسافر اقامت مشهد را پیشنهاد می‌کند. این اقامتگاه در سال 1395 و امکانات خوب افتتاح شده است. خانه مسافر اقامت مشهد فاصله کمی تا حرم مطهر رضوی دارد و زائران گرامی با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی می‌توانند خود را به صحن جامع رضوی برسانند.

امکانات خانه مسافر اقامت مشهد

خانه مسافر اقامت مشهد ساختمانی 4 طبقه دارد و از مهمانان خود در 36 واحد اقامتی با ظرفیت‌های مختلف پذیرایی می‌نماید. شما می‌توانید اتاق‌های دو تخته، سه تخته و آپارتمان‌های یک خوابِ خانه مسافر اقامت مشهد را از سایت یوتراوز با بهترین قیمت رزرو کنید. آپارتمان‌های خانه مسافر اقامت مشهد با ظرفیت 4 الی 6 تخته، مناسب برای خانواده‌های پرجمعیت است.

از امکانات عمومی خانه مسافر اقامت مشهد می‌توان به لابی، اتاق چمدان، خدمات گردشگری، تاکسی‌سرویس، صندوق امانات، اینترنت وای فای رایگان به صورت محدود و... اشاره کرد.

آدرس و شماره تماس خانه مسافر اقامت مشهد

خانه مسافر اقامت مشهد در خیابان شیرازی قرار گرفته است. فاصله این هتل آپارتمان تا حرم مطهر رضوی کمتر از 700 متر است. موقعیت مکانی عالی خانه مسافر اقامت مشهد باعث شده است تا میهمانان این اقامتگاه به بازار بزرگ مرکزی دسترسی راحتی داشته باشند .همچنین جاذبه‌های گردشگری زیادی نیز در اطراف خانه مسافر اقامت مشهد قرار دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها بازار سرشور، موزه مردم شناسی، بازار فرش‌فروش‌ها، آرامگاه نادرشاه، باغ ملی و ... باشد که همگی در فاصله کمتر از 10 دقیقه با ماشین در اطراف این هتل آپارتمان قرارگرفته‌اند.

برای تماس با خانه مسافر اقامت مشهد شما می‌توانید با شماره 1548؛ پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

رزرو خانه مسافر اقامت مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از خانه مسافر اقامت مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات، انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548، تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید