#
آدرس هتل :مشهد، میدان بیت‌المقدس

اتاق‌های هتل ادریس مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل ادریس مشهد

امکانات هتل ادریس مشهد

فاصله هتل ادریس مشهد تا نقاط مهم

 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه پیاده ‌روی (184 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه پیاده ‌روی (187 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه پیاده ‌روی (193 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان7 دقیقه پیاده ‌روی (552 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز8 دقیقه پیاده ‌روی (588 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی8 دقیقه پیاده ‌روی (662 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی9 دقیقه پیاده ‌روی (687 متر)
 • خیابان نواب صفوی9 دقیقه پیاده ‌روی (751 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی11 دقیقه پیاده ‌روی (851 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی12 دقیقه پیاده ‌روی (943 متر)
 • گنبد خشتی12 دقیقه پیاده ‌روی (968 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 2 متر)
 • مدرسه پریزاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 64 متر)
 • بیمارستان امام هادی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 172 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 181 متر)
 • مسجد گوهرشاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 287 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 493 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 557 متر)
 • خیابان شیرازی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 563 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 762 متر)
 • بلوار امیرالمومنین4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 815 متر)
 • بلوار وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 816 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 846 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 856 متر)
 • بازار مرکزی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 922 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 964 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 973 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 981 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 20 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 70 متر)
 • بوستان وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 81 متر)
 • بیمارستان امام زمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 82 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 337 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 347 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 355 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 372 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 378 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 393 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 472 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 483 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 536 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 586 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 640 متر)
 • بیمارستان ام البنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 661 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 689 متر)
 • بلوار مصلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 692 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 699 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 728 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 736 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 773 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 829 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 869 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 904 متر)
 • ایستگاه راه آهن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 904 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 930 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 946 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 983 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 989 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 3 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 25 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 63 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 91 متر)
 • بلوار شهید رستمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 92 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 116 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 139 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 223 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 236 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 261 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 265 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 275 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 282 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 282 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 301 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 308 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 341 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 352 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 475 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 525 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 746 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 790 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 874 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 896 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 900 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 958 متر)
 • بوستان امت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 968 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 63 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 221 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 227 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 263 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 286 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 614 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 633 متر)
 • بازار فردوسی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 645 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 739 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 806 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 903 متر)
 • بیمارستان حجازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 913 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 972 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 983 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 986 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 993 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 999 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 75 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 79 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 114 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 154 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 293 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 315 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 356 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 370 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 402 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 611 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 614 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 661 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 711 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 721 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 798 متر)
 • پارک باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 883 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 914 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 916 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 967 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 45 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 48 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 75 متر)
 • بوستان بسیج9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 78 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 198 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 248 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 440 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 505 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 543 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 604 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 755 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 782 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 792 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 811 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 855 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 78 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 161 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 315 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 375 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 463 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 840 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 860 متر)
 • بیمارستان امام سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 879 متر)
 • مرکز خرید نیکا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 892 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 929 متر)
 • مجتمع تجاری پروما12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 941 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 66 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 82 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 100 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 101 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 216 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 529 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 688 متر)
 • پارک پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 689 متر)
 • کنسولگری کشور عراق13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 869 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 139 متر)
 • کمپ غدیر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 246 متر)
 • فرودگاه بین المللی15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 296 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 435 متر)
 • بازار بین المللی سپاد13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 516 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 579 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 628 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 657 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 744 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 753 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 779 متر)
 • باغ پرندگان14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 798 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 828 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 848 متر)
 • کیان سنتر 214 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 857 متر)
 • سرزمین عجایب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 892 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 992 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 294 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 622 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 684 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 16 متر)
 • پایانه مسافربری معراج16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 83 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 291 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 634 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 854 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 125 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 340 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 943 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 969 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 36 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 118 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 229 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 238 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 258 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 350 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 595 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 727 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 727 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 742 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 853 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 871 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 39 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 294 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 307 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 431 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 658 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 971 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 66 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 84 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 261 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 329 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 410 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 438 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 482 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 509 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 592 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 630 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 675 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 722 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 744 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 993 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 188 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 234 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 262 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 373 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 665 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 780 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 868 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 945 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 979 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 983 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 300 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 414 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 502 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 785 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 19 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 182 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 558 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 611 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 744 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 885 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 904 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 25 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 130 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 680 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 990 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 996 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 561 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 822 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 218 متر)
 • بهشت رضا22 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 340 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 719 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 176 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 196 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 545 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 718 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 774 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 799 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 359 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 455 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 546 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 594 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 608 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 643 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 891 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 279 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 458 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 607 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 658 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 683 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 519 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 46 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 46 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 628 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 143 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 160 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 203 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 376 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 170 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 178 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 34 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 764 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 490 متر)
 • روستا اندرخ56 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 627 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 371 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 780 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 461 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 936 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 672 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 345 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 653 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 276 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 50 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 89 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 437 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر (غیربومی)
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل ادریس مشهد

هتل ادریس مشهد در سال 1384 به عنوان یک هتل دو ستاره افتتاح شد. این هتل در جهت بهبود امکانات و ارتقا سطح کیفی خدمات در سال 1395 مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل ادریس مشهد یکی از نزدیک‌ترین هتل‌های دوستاره به حرم امام رضا (ع) است. هتل ادریس مشهد در کنار موقعیت مکانی عالی و دسترسی به مراکز خرید اطراف حرم مطهر، قیمت مناسبی دارد که تمام این ویژگی‌های باعث شده است تا هتل ادریس مشهد به عنوان یک هتل محبوب در مشهد شناخته شود.

 

امکانات هتل ادریس مشهد

هتل ادریس مشهد دارای ساختمانی 7 طبقه است که 70 باب اتاق در دل آن جای گرفته‌ است. واحدهای اقامتی هتل ادریس مشهد با ظرفیت‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته و آپارتمان‌های یک خوابِ با ظرفیت 5 نفر  قابل رزرو است. از امکانات عمومی هتل ادریس مشهد می‌توان به رستوران بزرگ با ظرفیت 300 نفر، کافی‌شاپ، لابی، آسانسور، دو طبقه پارکینگ، صندوق امانات در پذیرش، کافی‌نت، سالن همایش، خشک‌شویی، تاکسی‌سرویس و ... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل ادریس مشهد

هتل ادریس مشهد در میدان بیت‌المقدس، جنب ورودی درب باب الرضا قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از 2 دقیقه است. دسترسی آسان به بازار رضا برای خرید سوغاتی‌های مشهد از دیگر ویژگی‌های موقعیت مکانی عالی هتل ادریس مشهد است. در صورت علاقه به گردش در جاذبه‌های گردشگری مشهد می‌توانید به جاذبه‌های زیادی که در اطراف هتل ادریس مشهد قرار دارند سر بزنید. جاذبه‌های مانند خانه تاریخی داروغه، مسجد گوهرشاد، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور، بازار قدیم فرش و ... که همگی در فاصله کمتر از 10 دقیقه به این هتل دو ستاره هستند.

برای تماس با هتل ادریس مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل ادریس مشهد

اگر می‌خواهید هتل ادریس مشهد را به صورت آنلاین  رزرو کنید و از تخفیف ویژه نیز برخوردار باشید از سایت یوتراوز استفاده کنید و یا با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.