#
آدرس هتل :مشهد، میدان راه‌آهن، ابتدای بلوار شهید کامیاب، نبش شهید کامیاب 32

اتاق‌های هتل دیپلمات مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل دیپلمات مشهد

امکانات هتل دیپلمات مشهد

فاصله هتل دیپلمات مشهد تا نقاط مهم

 • بیمارستان ام البنین9 دقیقه پیاده ‌روی (739 متر)
 • رستوران رضایی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 252 متر)
 • میدان راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 421 متر)
 • ایستگاه راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 457 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 457 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 492 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 798 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 805 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 838 متر)
 • میدان شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 883 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 948 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 164 متر)
 • بیمارستان حجازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 196 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 215 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 284 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 294 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 436 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 498 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 528 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 573 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 621 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 635 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 635 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 721 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 731 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 774 متر)
 • بلوار قرنی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 846 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 970 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 977 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 997 متر)
 • موزه ظروف5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه مدال5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه مردم‌شناسی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه نجوم و ساعت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه فرش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه قرآن و نفایس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 6 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 29 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 172 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 202 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 212 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 219 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 223 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 231 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 266 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 267 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 305 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 325 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 333 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 357 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 398 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 401 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 414 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 445 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 468 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 469 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 487 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 504 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 516 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 524 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 524 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 564 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 569 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 571 متر)
 • خیابان خسروی نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 581 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 583 متر)
 • میدان ده دی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 584 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 655 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 673 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 703 متر)
 • گورستان ارامنه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 722 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 747 متر)
 • سینما قدس7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 767 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 839 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 845 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 857 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 874 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 880 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 915 متر)
 • بوستان امت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 967 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 972 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 116 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 133 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 162 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 207 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 251 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 263 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 381 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 398 متر)
 • میدان ابوطالب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 401 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 411 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 424 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 435 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 521 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 573 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 590 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 590 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 601 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 604 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 617 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 643 متر)
 • باغ خونی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 646 متر)
 • بلوار امام رضا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 657 متر)
 • خیابان عنصری8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 669 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 693 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 697 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 772 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 783 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 856 متر)
 • مرکز خرید آسمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 899 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 911 متر)
 • برج تجاری آکسون7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 916 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 921 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 987 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 988 متر)
 • خیابان هفده شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 116 متر)
 • بلوار 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 120 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 212 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 229 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 232 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 262 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 279 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 337 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 365 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 432 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 438 متر)
 • بازار گوهر شاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 467 متر)
 • بازار گوهرشاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 470 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 543 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 585 متر)
 • میدان فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 588 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 663 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 668 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 720 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 873 متر)
 • پارک پردیس قائم11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 953 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 130 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 135 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 178 متر)
 • بوستان بسیج9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 243 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 400 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 410 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 427 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 428 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 472 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 500 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 534 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 561 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 584 متر)
 • بلوار خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 668 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 695 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 901 متر)
 • پاساژ وصال12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 904 متر)
 • پیتزا کندز11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 917 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 933 متر)
 • میدان جانباز11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 943 متر)
 • مرکز خرید نیکا12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 976 متر)
 • مجتمع تجاری پروما12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 25 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 81 متر)
 • بازار بین المللی سپاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 129 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 271 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 402 متر)
 • باغ پرندگان11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 458 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 461 متر)
 • مجتمع الماس شرق12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 485 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 489 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 501 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 506 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 877 متر)
 • کنسولگری کشور عراق13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 958 متر)
 • بوستان باباقدرت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 38 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 58 متر)
 • پارک باباقدرت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 123 متر)
 • پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 251 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 306 متر)
 • رستوران قصر هدیش13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 663 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 712 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 757 متر)
 • کیان سنتر 214 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 941 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 76 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 362 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 371 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 397 متر)
 • پایانه مسافربری معراج15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 507 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 551 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 768 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 912 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 100 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 239 متر)
 • بیمارستان رضوی17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 548 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 769 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 909 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 472 متر)
 • کمپ غدیر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 486 متر)
 • فرودگاه بین المللی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 535 متر)
 • میدان قائم14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 553 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 674 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 958 متر)
 • بلوار امامیه17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 150 متر)
 • بلوار استاد یوسفی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 150 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 524 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 561 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 586 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 654 متر)
 • پارک آبی ایرانیان18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 717 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 730 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 847 متر)
 • بلوار شاهد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 854 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 856 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 875 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 968 متر)
 • بلوار حجاب18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 82 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 147 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 213 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 259 متر)
 • دانشگاه آزاد19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 491 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 657 متر)
 • بلوار اندیشه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 684 متر)
 • سینما سیمرغ19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 833 متر)
 • بزرگراه امام علی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 861 متر)
 • بلوار دکتر حسابی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 16 متر)
 • بلوار ادیب19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 49 متر)
 • بزرگراه آسیایی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 55 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 146 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 310 متر)
 • بلوار فلاحی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 470 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 593 متر)
 • پارک خانواده20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 746 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 856 متر)
 • سرزمین موج های آبی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 898 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 947 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 100 متر)
 • بیمارستان مهرگان22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 292 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 321 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 362 متر)
 • بلوار شریعتی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 505 متر)
 • بزرگراه آزادی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 723 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 798 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 852 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 880 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 110 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 398 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 596 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 601 متر)
 • رباط طرق21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 306 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 32 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 120 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب19 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 233 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 403 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 937 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 969 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 362 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 477 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 488 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 522 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 530 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 643 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 298 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 608 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 614 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 440 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 480 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد22 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 370 متر)
 • خیابان گلستان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 404 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 794 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 814 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 163 متر)
 • سد طرق32 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 458 متر)
 • بهشت رضا25 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 580 متر)
 • بیمارستان طالقانی27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 802 متر)
 • روستا تاریخی پاژ31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 891 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 392 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 417 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 977 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 73 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 164 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 212 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 261 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 509 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 897 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 76 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 225 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 276 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 301 متر)
 • هارونیه35 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 670 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 129 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 129 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 129 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 761 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 778 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 821 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 993 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 788 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 795 متر)
 • روستا مج55 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 868 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 382 متر)
 • روستا اندرخ53 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 910 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 108 متر)
 • غار مغان1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 274 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 989 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 398 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 553 متر)
 • روستا کاهو58 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 64 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 739 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 496 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 804 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (126 کیلومتر و 559 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (147 کیلومتر و 333 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 372 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 720 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل دیپلمات مشهد

هتل دیپلمات مشهد یکی از هتل‌های خوب سه ستاره مشهد است که خدمات خود را با بالاترین سطح خدمات ارائه می‌دهد. این هتل سه ستاره در سال 1390 با ساختمانی 6 طبقه و 60 باب اتاق تأسیس‌ شده است. از ویژگی‌های خوب هتل دیپلمات مشهد می‌توان به قیمت مناسب و کیفیت خوب امکانات رفاهی هتل نام برد.

 

امکانات هتل دیپلمات مشهد

اتاق‌های هتل دیپلمات مشهد به علت تنوع بالا در ظرفیت و چیدمان توانسته است رضایت مسافران باسلیقه‌های مختلف را جلب کند. شما می‌توانید از بین اتاق‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته و یا آپارتمان پنج تخته مناسب‌ترین گزینه را برای اقامت خود انتخاب کنید.

از امکانات عالی اتاق‌های هتل دیپلمات مشهد می‌توان به یخچال، رخت‌آویز، آباژور، تخت استاندارد، مبل، تلویزیون، سیستم سرمایشی و گرمایشی، اینترنت رایگان، کمد لباس، مینی بار، لوازم بهداشتی، سرویس فرنگی، سرویس ایرانی و حمام اشاره کرد.

هتل دیپلمات مشهد در جهت تکریم بهتر زائران گرامی امکانات عمومی عالی در نظر گرفته است. از جمله این امکانات می‌توان به پذیرش 24 ساعته، روم سرویس، مینی بار، خدمات بیدارباش، سرویس حرم، ترانسفر استقبال، آب‌ معدنی رایگان، نظافت روزانه و کانتر گردشگری اشاره کرد.

رستوران هتل دیپلمات با ارائه لذیذترین غذاهای ایرانی و فرنگی همه‌روزه آماده پذیرایی از میهمانان گرامی است. طراحی زیبا و چیدمان خوب میز و صندلی‌ها از ویژگی‌های خوب این رستوران است که در کنار پرسنلی آموزش دیده و کاربلد، طعم بی‌نظیر غذاها را برایتان به یاد ماندنی می‌کند.

 

آدرس و شماره تماس هتل دیپلمات مشهد

هتل دیپلمات مشهد در خیابان کامیاب و در نزدیکی میدان راه‌آهن قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) نسبتاً زیاد است و این مسیر با ماشین در حدود 15 دقیقه طول خواهد کشید. موقعیت مکانی هتل دیپلمات مشهد دسترسی خیلی خوبی به ایستگاه راه‌آهن، ایستگاه مترو، بازار کفش فروش‌ها، برج آرمیتاژ و ... دارد.
در صورت نیاز به تماس با هتل دیپلمات مشهد، می‌توانید راهنمای لازم را از شماره 1548 بگیرید.

 

رزرو هتل دیپلمات مشهد

اگر قصد رزرو اینترنتی هتل با بهترین قیمت و با تخفیف ویژه را دارید، یوتراوز این امکان را برای شما آسان کرده است.