اتاق‌های اقامتگاه سنتی درب شازده شیراز

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه اقامتگاه سنتی درب شازده شیراز

امکانات اقامتگاه سنتی درب شازده شیراز

قوانین و مقرارت هتل