#
آدرس هتل :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، شماره 391

اتاق‌های هتل بزرگ تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل بزرگ تهران

امکانات هتل بزرگ تهران

فاصله هتل بزرگ تهران تا نقاط مهم

 • رستوران سیمرغ3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 357 متر)
 • نایب ساعی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 452 متر)
 • بیمارستان جم3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 458 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 593 متر)
 • سینما آزادی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 710 متر)
 • پیتزا پاشا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 896 متر)
 • خیابان مطهری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 918 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 15 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 239 متر)
 • میدان هفت تیر5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 402 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 412 متر)
 • میدان ولیعصر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 451 متر)
 • خیابان کریم خان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 463 متر)
 • رستوران ارکیده5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 519 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 529 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 550 متر)
 • میدان آژانتین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 587 متر)
 • سفارت افغانستان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 628 متر)
 • بیمارستان مهرگان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 675 متر)
 • سینما استقلال7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 690 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 804 متر)
 • خیابان الوند5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 862 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 940 متر)
 • بیمارستان پارس7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 77 متر)
 • خیابان حافظ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 146 متر)
 • خیابان ایرانشهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 291 متر)
 • بیمارستان دی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 292 متر)
 • سفارت عراق8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 345 متر)
 • خیابان سهروردی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 367 متر)
 • بیمارستان آریا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 372 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 374 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 393 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 402 متر)
 • رستوران خان جان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 430 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 435 متر)
 • بلوار کشاورز8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 458 متر)
 • سینما قدس8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 465 متر)
 • سفارت روسیه8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 552 متر)
 • سینما عصر جدید8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 580 متر)
 • خیابان کارگر شمالی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 695 متر)
 • پل حافظ9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 709 متر)
 • رستوران طریقت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 711 متر)
 • مصلی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 717 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 722 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 753 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 776 متر)
 • البرز9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 846 متر)
 • رستوران البرز9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 846 متر)
 • رستوران مانسون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 864 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 890 متر)
 • رستوران بیکس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 896 متر)
 • میدان فردوسی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 950 متر)
 • عباس آباد10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 952 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 960 متر)
 • دروازه دولت11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 3 متر)
 • سفارت اوگاندا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 18 متر)
 • کلیسا کانسولاتا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 18 متر)
 • پارک دانشجو9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 56 متر)
 • خیابان خرمشهر9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 86 متر)
 • بلوار شریعتی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 226 متر)
 • موزه فرش ایران10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 250 متر)
 • خیابان گاندی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 361 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 368 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 372 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 414 متر)
 • سینما ایران10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 440 متر)
 • رستوران بوفالو10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 541 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 547 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 554 متر)
 • میدان ونک8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 557 متر)
 • سفارت پاکستان11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 564 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 580 متر)
 • رستوران گیاهی پیور10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 592 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 713 متر)
 • رستوران آنتروکوت10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 735 متر)
 • باغ خزندگان زیما8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 776 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 800 متر)
 • سفارت انگلستان11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 841 متر)
 • خیابان فرهنگ13 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 861 متر)
 • خیابان انقلاب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 887 متر)
 • میدان انقلاب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 915 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 946 متر)
 • میدان حسن آباد11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 970 متر)
 • مجموعه قزاقخانه11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 980 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 3 متر)
 • رستوران خانه کوچک13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 4 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 26 متر)
 • بیمارستان محب تهران9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 203 متر)
 • بزرگراه کوردستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 220 متر)
 • گنبد مینا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 325 متر)
 • موزه پول10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 340 متر)
 • خیابان ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 352 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 379 متر)
 • بوستان طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 431 متر)
 • عمارت دارالفنون12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 551 متر)
 • سفارت آلمان12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 653 متر)
 • موزه عبرت13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 661 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 730 متر)
 • بزرگراه حقانی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 746 متر)
 • خیابان شهید حقانی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 754 متر)
 • موزه جواهرات ملی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 786 متر)
 • موزه پست و تلگراف14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 820 متر)
 • موزه استاد صبا14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 857 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 889 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 894 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 975 متر)
 • خیابان لاله زار14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 985 متر)
 • بلوار آفریقا11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 999 متر)
 • میدان امام خمینی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 29 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 36 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 86 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 101 متر)
 • بوستان آب و آتش10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 275 متر)
 • خیابان ولیعصر11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 277 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 346 متر)
 • پل طبیعت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 411 متر)
 • رستوران اسفندیار12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 458 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 466 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 522 متر)
 • بیمارستان سینا15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 566 متر)
 • موزه علم و فناوری15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 586 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 598 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 609 متر)
 • سفارت سوریه13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 637 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 648 متر)
 • بهارستان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 682 متر)
 • سینما ملت12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 701 متر)
 • رستوران برگراتور13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 746 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 821 متر)
 • رستوران کابانا12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 833 متر)
 • رستوران شاندیز جردن13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 856 متر)
 • خیابان باب همایون16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 880 متر)
 • رستوران گیلانه13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 889 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 943 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 981 متر)
 • خلوت کریم خانی17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 10 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 19 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 139 متر)
 • بازار بزرگ تهران17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 147 متر)
 • پار ک وی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 166 متر)
 • بوستان باغ ایرانی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 262 متر)
 • کاخ گلستان18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 293 متر)
 • نظام آباد15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 323 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 416 متر)
 • خیابان امام خمینی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 457 متر)
 • خیابان امیرکبیر16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 470 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 494 متر)
 • بلوار مرزداران15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 526 متر)
 • رستوران شبهای تهران17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 582 متر)
 • رستوران وادوابل15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 590 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 637 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 685 متر)
 • بلوار میرداماد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 689 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 692 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 750 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 768 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 779 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 72 متر)
 • شاطر عباس15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 111 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 168 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 206 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 272 متر)
 • بزرگراه یادگار امام17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 294 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 297 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 313 متر)
 • رستوران خاقان16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 320 متر)
 • خیابان خیام19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 345 متر)
 • میدان امام حسین(ع)17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 463 متر)
 • مسجد جامع21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 464 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 473 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 501 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 522 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 526 متر)
 • بوستان فدک18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 529 متر)
 • خیابان جیحون19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 603 متر)
 • حسینیه ارشاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 719 متر)
 • رستوران مروارید18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 720 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 758 متر)
 • موزه امام علی(ع)14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 792 متر)
 • خیابان ستارخان17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 807 متر)
 • میدان راه آهن20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 829 متر)
 • نمایشگاه بین المللی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 860 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 885 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 955 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 963 متر)
 • مسجد قبا16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 22 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 56 متر)
 • خیابان فیاضی15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 77 متر)
 • خیابان فرشته15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 78 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 422 متر)
 • ایستگاه راه آهن21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 508 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 556 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 565 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 572 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 607 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 719 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 719 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 752 متر)
 • باغ فردوس18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 818 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه دکتر حسابی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 868 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 879 متر)
 • موزه تنوع زیستی20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 920 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 935 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 937 متر)
 • سفارت اردن18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 32 متر)
 • برج میلاد20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 44 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 135 متر)
 • سفارت برزیل19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 161 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 231 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 258 متر)
 • موزه سینمای ایران21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 296 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 335 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 424 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 430 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 478 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 479 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 479 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 481 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 521 متر)
 • بیمارستان بهمن18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 544 متر)
 • ترمینال غرب21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 572 متر)
 • سینما جی23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 627 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 764 متر)
 • رستوران آناندا17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 778 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 827 متر)
 • خیابان ولنجک20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 828 متر)
 • شهرک غرب19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 912 متر)
 • سفارت ژاپن17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 42 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 113 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 149 متر)
 • کافی شاپ کوبانا19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 215 متر)
 • تجریش19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 234 متر)
 • پیتزا پارک19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 269 متر)
 • رستوران شهروز19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 280 متر)
 • خیابان پاسداران19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 289 متر)
 • قیطریه19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 313 متر)
 • پیتزا پم20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 403 متر)
 • رستوران نارنجستان19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 439 متر)
 • حرم امامزاده صالح20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 439 متر)
 • رستوران مورانو20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 502 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 615 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 634 متر)
 • سفره خانه باباقدرت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 636 متر)
 • بزرگراه نواب22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 659 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 674 متر)
 • پیتزا نخل24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 683 متر)
 • رستوران اردک آبی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 747 متر)
 • رستوران الیزه22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 763 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 772 متر)
 • ترمینال جنوب26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 812 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 822 متر)
 • خیابان دماوند26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 873 متر)
 • سعادت آباد20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان پارسیان20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 894 متر)
 • بیمارستان عرفان20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 897 متر)
 • کاخ سعدآباد22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 911 متر)
 • موزه نظامی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 911 متر)
 • موزه آبکار22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 911 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 911 متر)
 • نارمک22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 988 متر)
 • سفارت اتریش21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 9 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 73 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 156 متر)
 • درکه23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 288 متر)
 • پارک پلیس21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 325 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 615 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 841 متر)
 • کاخ موزه سبز25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 881 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 47 متر)
 • خیابان آزادی29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 82 متر)
 • بوستان نهج البلاقه25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 89 متر)
 • دربند25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 277 متر)
 • سورتمه تهران25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 407 متر)
 • ترمینال شرق28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد31 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 450 متر)
 • آبشار دوقلو25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 614 متر)
 • رستوران باغ گیلاس23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 636 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 997 متر)
 • یافت آباد30 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 998 متر)
 • خیابان شهید باهنر24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 21 متر)
 • پارک بازیافت31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 34 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 43 متر)
 • خیابان لواسانی24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 169 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 216 متر)
 • خیابان کیخسروی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 479 متر)
 • نمایشگاه هوایی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 509 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 645 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 778 متر)
 • بام تهران41 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 795 متر)
 • پارک لویزان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 903 متر)
 • فرحزاد25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 949 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 966 متر)
 • پارک ارم29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 218 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 472 متر)
 • آبشار چال مگس28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 871 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 888 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب33 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 282 متر)
 • سفارت چین23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 439 متر)
 • خیابان فردوسی28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 675 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 707 متر)
 • بوستان جمشیدیه30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 789 متر)
 • بیمارستان محک24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 897 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 928 متر)
 • فرودگاه مهرآباد35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 951 متر)
 • چشمه علی31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 299 متر)
 • بام محک25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 462 متر)
 • افسریه30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 554 متر)
 • کوه دارآباد26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 581 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 582 متر)
 • باغ پرندگان تهران42 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 700 متر)
 • آبشار کبوتر خوان28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 802 متر)
 • چشمه درازلش28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 802 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 829 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری36 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 439 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم28 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 516 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی38 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 218 متر)
 • بزرگراه لشکری32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 542 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 922 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر30 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 39 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 338 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 339 متر)
 • پارک جنگلی یاس31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 436 متر)
 • دژ رشکان31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 630 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر44 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 645 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن41 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 36 متر)
 • بزرگراه فتح36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 215 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو32 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 230 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر34 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 615 متر)
 • پارک چیتگر34 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 615 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)35 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 724 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)42 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 776 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی36 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 102 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر39 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 434 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد41 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 186 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک46 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 126 متر)
 • بهشت زهرا46 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 336 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد40 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 22 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی44 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 475 متر)
 • تپه میل49 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 684 متر)
 • اتوبان تهران_کرج41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 536 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز60 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 771 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)59 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 815 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 298 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 824 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج49 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 176 متر)
 • دریاچه سد لتیان56 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 447 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 132 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 428 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج54 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 747 متر)
 • خیابان جمهوری57 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 208 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 321 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج57 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 686 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 619 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 389 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 309 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (109 کیلومتر و 966 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل بزرگ تهران

اگر عازم شهر تهران هستید و اقامتی خوب و راحت دغدغه‌تان است، ما هتل بزرگ تهران را پیشنهاد می‌کنیم. هتل 4 ستاره بزرگ تهران همه امکانات رفاهی مدنظر شما را دارد و طبق آخرین استانداردهای صنعت هتلداری تجهیز شده است. این هتل که یکی از قدیمی‌ترین هتل‌های تهران به حساب می‌آید، 10 طبقه دارد و آخرین بازسازی آن به سال 1394 برمی‌گردد. با اقامت در این هتل می‌توانید به محل‌هایی همچون خیابان ولیعصر، پارک ساعی و پارک لاله دسترسی آسانی داشته یاشید و سفری پرخاطره بسازید.

پیشنهاد می‌کنیم در همین ابتدا بلیط هواپیما رفت‌وبرگشت خود را با ضمانت ارزان‌ترین قیمت از یوتراوز خریداری کرده و با خیالی آسوده عازم تهران شوید.

 

امکانات و خدمات هتل بزرگ تهران

هتل بزرگ تهران امکانات و خدمات مختلفی همچون آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، زنگ هشدار،تاکسی سرویس، اتاق سیگار، کافی‌نت، صرافی، خدمات باربری، خدمات خانه‌داری، خدمات برای معلولین، خودپرداز، اتاق چمدان، ماساژ، ترانسفر رفت و برگشت با هزینه و لاندری را در خود جای داده است.

رستوران هتل بزرگ تهران می‌تواند شما را به دنیای جدیدی از عطرها و طعم ها ببرد و کافی شاپ هتل بزرگ تهران هم برای سفارش یک‌نوشیدنی گرم یا سرد، بهترین انتخاب است.

اگر دلتان کمی تنوع و هیجان می‌خواهد، شنا در استخر هتل بزرگ تهران را از دست ندهید. استفاده از سونا و جکوزی هتل هم می تواند خستگی یک گشت‌وگذار طولانی در تهران را از تنتان بیرون کند.

واحدهای اقامتی هتل بزرگ تهران شامل اتاق‌های یک الی سه‌تخته هستند و امکاناتی نظیر یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، میز تحریر، بالکن، رخت‌آویز، کمد لباس، سیستم تهویه مطبوع صندوق امانات، مینی بار رایگان، چای‌ساز و سرویس بهداشتی در آن‌ها تعبیه شده است. با اقامت در این واحدها می‌توانید از خدمات رایگان صبحانه هتل بزرگ تهران هم بهره‌مند شوید.

 

آدرس و شماره تماس هتل بزرگ تهران

هتل بزرگ تهران در یکی از معروف‌ترین خیابان‌های تهران یعنی خیابان ولیعصر و ابتدای مطهری واقع شده و تنها 7 کیلومتر با بازار بزرگ تهران فاصله دارد. اگر بلیط قطار به مقصد تهران را خریداری کرده‌اید و نگران فاصله راه‌آهن تا هتل هستید، باید این مژده را بدهیم که راه‌آهن در فاصله 8 کیلومتری هتل تهران است.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هتل بزرگ تهران کافی‌ست با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز، راهنمایی‌های مورد نیاز خود را دریافت کنید. پشتیبانان ما به صورت 24 ساعته برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمتتان خواهند بود.

 

رزرو هتل بزرگ تهران

برای رزرو هتل بزرگ تهران می‌توانید به یوتراوز اعتماد کنید. یوتراوز انواع اتاق‌های موجود در این هتل را با بهترین قیمت و تخفیفات ویژه ارائه می‌کند.