آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا 5، چهنو 3
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه خانه مسافر بهزاد مشهد
امکانات خانه مسافر بهزاد مشهد
موقعیت مکانی خانه مسافر بهزاد مشهد
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)7 دقیقه پیاده ‌روی (517 متر)
 • خیابان دانش غربی9 دقیقه پیاده ‌روی (733 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا9 دقیقه پیاده ‌روی (739 متر)
 • خیابان دانش شرقی11 دقیقه پیاده ‌روی (908 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 17 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 38 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 143 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 156 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 210 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 217 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 242 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 244 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 247 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 253 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 253 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 253 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 253 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 253 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 290 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 311 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 381 متر)
 • میدان ده دی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 402 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 421 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 444 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 454 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 466 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 507 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 648 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 674 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 691 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 692 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 696 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 716 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 768 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 846 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 875 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 892 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 907 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 982 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 62 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 88 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 124 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 207 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 232 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 237 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 241 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 290 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 322 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 336 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 347 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 423 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 684 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 812 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 875 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 875 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 16 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 30 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 67 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 79 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 141 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 142 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 396 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 518 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 645 متر)
 • ورزشگاه تختی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 647 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 901 متر)
 • میدان راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 928 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 964 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 964 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 86 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 96 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 263 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 277 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 404 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 584 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 622 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 659 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 813 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 898 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 905 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 952 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 272 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 580 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 711 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 739 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 746 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 859 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 83 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 145 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 422 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 25 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 346 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 603 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 712 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 170 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 229 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 261 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 310 متر)
 • ورزشگاه امام رضا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 408 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 449 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 552 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 589 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 875 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 35 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 68 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 182 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 211 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 283 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 852 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 965 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 994 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 134 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 165 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 184 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 194 متر)
 • مجتمع الماس شرق16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 208 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 229 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 329 متر)
 • پاساژ وصال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 527 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 581 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 783 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 420 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 971 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 234 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 259 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 326 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 409 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 529 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 640 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 886 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 330 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 64 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 64 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 81 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 375 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 620 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 631 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 643 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 767 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 772 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 995 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 35 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 107 متر)
 • دانشگاه آزاد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 322 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 478 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 598 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 663 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 665 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 775 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 860 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 881 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 956 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 11 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 71 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 279 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 301 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 949 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 171 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 704 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 145 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 195 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 278 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 895 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 948 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 970 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 280 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 286 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 51 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 113 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 233 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 355 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 178 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 466 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 486 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 836 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 886 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 64 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 90 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 649 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 837 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 884 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 934 متر)
 • رستوران چهار فصل عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 301 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 570 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 668 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 749 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 948 متر)
 • استادیوم ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 951 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 974 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 643 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 685 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 212 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 212 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 212 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 433 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 451 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 49 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 55 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 780 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 661 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 687 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 71 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 752 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 226 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 400 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 511 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 819 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 336 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 110 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 149 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 497 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 5 سال (درصورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد.
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
درباره خانه مسافر بهزاد مشهد

هتل آپارتمان بهزاد مشهد، یکی از اقامتگاهی نوساز در نزدیکی حرم مطهر است که از سال 1396 شروع به ارائه خدمات خود به زائران گرامی نموده است.

هتل آپارتمان بهزاد مشهد تمام تلاش خود را کرده است تا با بهره‌گیری از نیروهای جوان و متخصص در کنار محیطی آرام و دلپذیر، میزبانی خوب برای

زائران امام مهربانی‌های باشد.

امکانات هتل آپارتمان بهزاد مشهد

هتل آپارتمان بهزاد مشهد ساختمانی 4 طبقه دارد که در آن 20 واحد اقامتی با طراحی خوب قرار گرفته است. اتاق‌های هتل آپارتمان بهزاد مشهد به صورت سوئیت‌های 2 الی 6 تخته قابل رزرو است. تمام واحدهای اقامتی این هتل با امکاناتی از جمله تلویزیون، یخچال، تخت، دمپایی، شبکه پخش فیلم، قفل کلیدی درب، فلاکس، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و ... تجهیز شده‌اند تا اقامتی آسوده را برای شما به ارمغان آورند.

هتل آپارتمان بهزاد مشهد برای رفاه حال بیشتر زائران گرامی امکانات عمومی مانند رستوران با ظرفیت 50 نفر، کافی‌شاپ، دستگاه واکس کفش، سیستم اطفاء و اعلان حریق، تاکسی‌سرویس، آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه را فراهم نموده است.

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان بهزاد مشهد

هتل آپارتمان بهزاد مشهد در خیابان امام رضا، کوچه چهنو قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از 10 دقیقه پیاده است. در صورت علاقه به خرید مسافران هتل آپارتمان بهزاد مشهد می‌توانند با پیاده‌روی کوتاهی خود را به بازار رضا برسانند و بهترین سوغاتی‌های مشهد را خرید کنند. همچنین این هتل دسترسی بسیار خوبی به جاذبه‌های اطراف حرم مطهر رضوی دارد.

برای تماس با هتل آپارتمان بهزاد مشهد شما می‌توانید با شماره 1548؛ پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان بهزاد مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل آپارتمان بهزاد مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.