هتل باران نور
نور، ایزدشهر، خیابان گلسار ۹، کوچه متل دریا
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
سوئیت معمولی دو نفره رو به محوطه
سوئیت معمولی دو نفره رو به محوطه
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۸۹۳,۰۰۰
773,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور

-

سوئیت معمولی دو نفره رو به دریا
سوئیت معمولی دو نفره رو به دریا
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۹۲۰,۰۰۰
800,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

سوئیت معمولی سه نفره رو به محوطه
سوئیت معمولی سه نفره رو به محوطه
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۰۹۱,۰۰۰
971,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

سوئیت معمولی سه نفره رو به دریا
سوئیت معمولی سه نفره رو به دریا
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۱۲۶,۰۰۰
1,006,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به محوطه
سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به محوطه
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۲,۱۸۰,۰۰۰
2,060,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه چهار نفره رو به دریا
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۲,۲۵۲,۰۰۰
2,132,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

سوئیت یکخوابه شش نفره رو به محوطه
سوئیت یکخوابه شش نفره رو به محوطه
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۲,۴۹۵,۰۰۰
2,375,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی

-

سوئیت یکخوابه شش نفره رو به دریا
سوئیت یکخوابه شش نفره رو به دریا
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۷۷,۰۰۰
2,457,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان

-

ویلا دوبلکس یکخوابه پنج نفره رو به محوطه
ویلا دوبلکس یکخوابه پنج نفره رو به محوطه
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۲,۶۳۰,۰۰۰
2,510,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

ویلا دوبلکس یکخوابه پنج نفره رو به دریا
ویلا دوبلکس یکخوابه پنج نفره رو به دریا
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۲,۷۱۶,۰۰۰
2,596,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

ویلا دوبلکس دو خوابه شش نفره رو به محوطه
ویلا دوبلکس دو خوابه شش نفره رو به محوطه
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۳,۱۷۰,۰۰۰
3,050,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

ویلا دوبلکس دو خوابه شش نفره رو به دریا
ویلا دوبلکس دو خوابه شش نفره رو به دریا
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب۳,۲۷۵,۰۰۰
3,155,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
روم سرویس
صبحانه
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
بالکن
رخت آویز
کمد لباس
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
اینترنت در اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)یکسان بانرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۱ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک ۱ تا ۲ سال(درصورت عدم استفاده از سرویس)

موقعیت مکانی هتل باران نور

 • فاصله تا بیمارستان ...۱ ساعت و ۵۳ دقیقه با خودرو (۱۰۵ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا رستوران پس ...۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا بازار گوهر ...۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا میدان توحی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵۰ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا چهارراه شه ...۱ ساعت و ۱۷ دقیقه با خودرو (۷۳ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا پارک کوهسن ...۱ ساعت و ۴۳ دقیقه با خودرو (۹۶ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
  پارک کوهسنگی