#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 23، کوچه اسکندری

اتاق‌های هتل آپارتمان آذین مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان آذین مشهد

امکانات هتل آپارتمان آذین مشهد

فاصله هتل آپارتمان آذین مشهد تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه پیاده ‌روی (345 متر)
 • بلوار امام رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (421 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 200 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 304 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 310 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 314 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 357 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 367 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 402 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 410 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 650 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 704 متر)
 • میدان ده دی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 768 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 831 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 904 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 915 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 918 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 931 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 939 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 31 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 43 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 109 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 149 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 168 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 184 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 185 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 190 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 192 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 223 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 266 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 284 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 287 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 348 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 350 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 359 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 463 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 506 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 514 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 594 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 639 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 694 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 744 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 748 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 806 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 806 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 808 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 848 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 911 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 915 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 959 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 967 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 68 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 102 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 130 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 159 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 161 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 164 متر)
 • چهارراه شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 197 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 250 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 251 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 262 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 265 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 281 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 294 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 324 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 378 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 384 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 387 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 460 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 564 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 565 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 587 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 588 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 655 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 687 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 696 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 735 متر)
 • بوستان باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 803 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 875 متر)
 • پارک باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 889 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 908 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 909 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 948 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 116 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 137 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 169 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 170 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 192 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 195 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 239 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 338 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 374 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 395 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 434 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 534 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 548 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 590 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 636 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 644 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 702 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 748 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 774 متر)
 • رستوران رضایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 909 متر)
 • میدان راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 961 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 992 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 21 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 90 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 360 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 371 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 389 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 433 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 501 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 656 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 766 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 818 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 888 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 893 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 967 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 57 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 146 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 356 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 359 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 362 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 412 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 443 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 660 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 711 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 723 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 750 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 799 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 971 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 265 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 437 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 472 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 520 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 717 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 876 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 901 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 972 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 17 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 54 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 141 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 322 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 331 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 358 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 434 متر)
 • کمپ غدیر10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 493 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 644 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 704 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 774 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 775 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 873 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 44 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 67 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 90 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 289 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 337 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 479 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 613 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 676 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 730 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 868 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 894 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 59 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 70 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 244 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 343 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 345 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 431 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 523 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 612 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 912 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 917 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 933 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 3 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 54 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 194 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 224 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 245 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 253 متر)
 • مجتمع الماس شرق17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 269 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 289 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 529 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 546 متر)
 • پاساژ وصال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 571 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 613 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 697 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 806 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 811 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 835 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 865 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 946 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 200 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 228 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 318 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 421 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 3 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 85 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 525 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 525 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 920 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 960 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 153 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 242 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 277 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 360 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 398 متر)
 • دانشگاه آزاد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 611 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 845 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 887 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 952 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 965 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 107 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 124 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 126 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 169 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 362 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 369 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 413 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 521 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 550 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 554 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 567 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 595 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 599 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 630 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 31 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 421 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 460 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 79 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 143 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 307 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 368 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 704 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 752 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد16 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 148 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 316 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 488 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 571 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 604 متر)
 • بوستان نیایش23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 119 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 261 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 564 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 572 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 577 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 811 متر)
 • بهشت رضا18 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 123 متر)
 • سد طرق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 233 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 345 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 406 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 898 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 759 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 779 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 123 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 176 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 357 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 383 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 937 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 38 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 124 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 178 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 182 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 227 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 474 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 863 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 25 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 191 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 235 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 267 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 273 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید41 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 349 متر)
 • روستا مج49 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 623 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 979 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 49 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 49 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 49 متر)
 • موزه قرآن و نفایس49 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 512 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 726 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 738 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 953 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 298 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 748 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 755 متر)
 • غار مغان55 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 25 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 347 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 67 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 954 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 364 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 432 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 28 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 513 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 598 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 644 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 797 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 105 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 83 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 227 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (132 کیلومتر و 137 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 857 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 894 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 244 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 2 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص

درباره هتل آپارتمان آذین مشهد

یکی از ارزان‌ترین هتل آپارتمان‌ های مشهد در حوالی میدان بسیج که فکر و خیال شما را از هر جهت برای رفت‌وآمد در شهرِ حرم و گنبد و گلدسته‌هایش راحت می‌سازد، همین هتل آپارتمان آذین مشهد است.

دل که هوای زیارت می‌کند و نسیم روضه رضوان که در یاد و خاطر زنده می‌شود، چمدان بستن و راهی سفر شدن کمترین کاری است که می‌توانید انجامش دهید. آنجاست که بی‌فکر و واهمه از جهت تهیه ملزومات سفر و انتخاب اقامتگاه، راهی می‌شوید تا روح را در جوار بارگاه امام خوبی‌ها صیقل دهید.

هتل آپارتمان آذین مشهد یکی از هتل آپارتمان‌های ارزان‌قیمت در پایتخت مذهبی ایران است که اگر هزینه سفر دغدغه‌تان باشد، اما مانعی نشود برای اینکه راهی سفر شوید و دلتان را در فضای عطرآگین حرم جلا دهید، بدون هیچ تردیدی رزرو آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

مشهد است دیگر، همه نوع گردشگری با هر نوع سلیقه‌ای دارد؛ اصلا مگر می‌شود که اهل ایران باشید، مسلمان باشید و شیعه دوازده امامی و دلتان هوای حرم نکند؟ پس باید هم مشهد برای همه نوع گردشگر، با هر توان و بودجه‌ای، اقامتگاهی فراهم کند به جهتِ دمی آسودن در جوار رئوف‌ترین امام. این می‌شود که آذین، آذین می‌کند سفرتان به دیار خراسان را.

 

باور نکنید که هیچ ارزانی بی‌علت نمی‌شود

برای شما که دنبال اقامتگاهی ارزان هستید اما دلهره این مَثل قدیمی که «هیچ ارزانی بی‌علت نمی‌شود» یا از سفر بازتان داشته، یا موجب شده که دیربه‌دیر به سفر بروید، باید بگوییم که این ضرب‌المثل برای بسیاری از هتل آپارتمان‌های مشهد صدق نمی‌کند. هرچه باشد، این شهر پایتخت دل‌های عاشق است و احترام و ارزشی بی‌منت برای زائران روضه رضوان قائل. پس ارزان بودن هتل آذین مشهد، علتی ندارد جز داشتن هوای زائران و گردشگران.

 

دسترسی، همه‌جا و همه‌وقت

هتل آپارتمان آذین در خیابان امام رضا مشهد واقع شده است که همین خود به تنهایی مزیتی عالی برای رزرو آن به‌شمارمی‌آید؛ چراکه بهترین دسترسی را به حرم امام مهربانی‌ها از ورودی باب‌الرضا دارد. این هتل در خیابان امام رضا 23، کوچه‌ای موسوم به اسکندری جاخوش کرده که اگر هوای پیاده رفتن تا حرم در سرتان باشد، از آنجا تا حرم حدود 15 دقیقه راه است. اما اگر قصد رفتن با وسیله نقلیه مرسوم در خیابان امام رضا (ع) را داشته باشید که همان BRT است، باز هم دسترسی شما به ایستگاه آن کمتر از چیزی است که فکرش را بکنید.

از طرفی دسترسی به ایستگاه مترو در میدان بسیج، یعنی دسترسی آسان به مرکز شهر، مراکز خرید، جاهای دیدنی مشهد و حتی ییلاقاتی که کمی دور از دسترس به نظر می‌رسند، اما با مترو امکان رسیدن به آنها در کمترین زمان مهیاست. خوبیِ این نزدیک‌بودن به مترو برابر است با دسترسی بسیار خوب این هتل آپارتمان به فرودگاه و راه‌آهن مشهد.

 

آنچه برای زائر مهیاست

از امکانات و خدمات هتل آذین قصد تعریف و تمجید بی‌جا نداریم؛ که همه‌چیزش در حد یک هتل آپارتمان یک ستاره خوب است. اما اگر نگاهی به عکس‌های هتل آپارتمان آذین در همین صفحه بیندازید، امکانات هتل کم‌وبیش دستتان می‌آید.

از خدمات هتل می‌توانیم به صبحانه رایگان و اقامت فولبرد (اتاق + صبحانه، ناهار و شام – در صورتی‌که تمایل به رزرو فولبرد داشته باشید) اشاره کنیم.

 

رزرو هتل آپارتمان آذین مشهد

اگر سفرتان به مشهد قطعی است و برای اقامت، همین هتل را انتخاب کرده‌اید، تنها کاری که باید انجام دهید، رزرو هتل در همین صفحه است. تاریخ ورود و خروج، نوع اتاق و تعداد مهمانان را مشخص کنید و تمام.  

برای تماس با هتل آپارتمان آذین مشهد می‌توانید با شماره 1548 (پشتیبانی رزرو هتل) ارتباط برقرار کنید تا آنطور که باید و شاید راهنمایی‌تان کنند.