هتل آیران مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس

-

اتاق کانکت شش تخته
اتاق کانکت شش تخته
ظرفیت: شش نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق کانکت هفت تخته
اتاق کانکت هفت تخته
ظرفیت: هفت نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی

-

آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

آپارتمان یکخوابه چهارنفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه چهارنفره فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق یک تخته فولبرد
اتاق یک تخته فولبرد
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق کانکت شش تخته فولبرد
اتاق کانکت شش تخته فولبرد
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال

-

اتاق کانکت هفت تخته فولبرد
اتاق کانکت هفت تخته فولبرد
ظرفیت: هفت نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
دمپایی

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل آیران مشهد

 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا سینما آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بلوار احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۲ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا بازار فردو ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا میدان استق ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا رستوران در ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۰ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۴ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۸ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۴ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا کاهو ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۷۶ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  آبشار قره سو
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۲۱ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا پارک میرزا ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۹ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا بوستان میر ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۲۳ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۱۴ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا بازار رضا۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۴ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۲۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۶ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۲ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا خیابان هفد ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا موزه آستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه مدال۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه فرش۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه قرآن ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا سینما قدس۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4