آدرس هتل :مشهد، خیابان مصلی 8، نبش چهارراه اول، پلاک 8

اتاق‌های خانه مسافر عطاران مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه خانه مسافر عطاران مشهد

امکانات خانه مسافر عطاران مشهد

فاصله خانه مسافر عطاران مشهد تا نقاط مهم

 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه پیاده ‌روی (286 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه پیاده ‌روی (301 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد6 دقیقه پیاده ‌روی (449 متر)
 • خیابان خسروی نو7 دقیقه پیاده ‌روی (506 متر)
 • خیابان خسروی نو7 دقیقه پیاده ‌روی (516 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی7 دقیقه پیاده ‌روی (559 متر)
 • موزه ظروف7 دقیقه پیاده ‌روی (563 متر)
 • موزه قرآن و نفایس7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • موزه نجوم و ساعت7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • موزه مدال7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • موزه مردم‌شناسی7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • موزه فرش7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی7 دقیقه پیاده ‌روی (569 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان10 دقیقه پیاده ‌روی (801 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی10 دقیقه پیاده ‌روی (818 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز11 دقیقه پیاده ‌روی (847 متر)
 • خیابان دانش شرقی12 دقیقه پیاده ‌روی (987 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • خیابان دانش غربی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 48 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 54 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 69 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 79 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 104 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 121 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 133 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 228 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 274 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • گنبد خشتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 382 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 384 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 402 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 407 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 413 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 416 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 477 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 510 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 582 متر)
 • بیمارستان امام هادی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 586 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 594 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 611 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 615 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 636 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 643 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 644 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 700 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 724 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 824 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 831 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 870 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 906 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 973 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 996 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 26 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 72 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 99 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 99 متر)
 • بازار جنت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 159 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 165 متر)
 • بلوار امیرالمومنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 228 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 229 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 272 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 355 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 355 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 383 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 387 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 404 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 420 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 433 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 440 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 494 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 495 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 507 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 544 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 750 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 775 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 803 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 878 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 885 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 976 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 18 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 96 متر)
 • بلوار مصلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 105 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 268 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 317 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 317 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 317 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 323 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 416 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 456 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 502 متر)
 • بلوار شهید رستمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 568 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 571 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 615 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 686 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 781 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 902 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 68 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 79 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 82 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 141 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 152 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 159 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 171 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 175 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 210 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 250 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 313 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 371 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 381 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 389 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 466 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 699 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 707 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 710 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 757 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 827 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 964 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 58 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 63 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 316 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 326 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 447 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 450 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 600 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 608 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 728 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 815 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 878 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 888 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 906 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 950 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 124 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 135 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 157 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 173 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 329 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 411 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 488 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 563 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 699 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 820 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 918 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 956 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 17 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 141 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 196 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 357 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 468 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 610 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 788 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 44 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 271 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 273 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 292 متر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 306 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 327 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 342 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 354 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 376 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 495 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 495 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 514 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 514 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 515 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 629 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 100 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 102 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 109 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 135 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 651 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 701 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 978 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 992 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 70 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 211 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 241 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 261 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 270 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 305 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 405 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 647 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 837 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 849 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 210 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 397 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 496 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 696 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 47 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 299 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 325 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 392 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 475 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 538 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 585 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 594 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 614 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 706 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 951 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 951 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 98 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 210 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 395 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 140 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 140 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 147 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 440 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 686 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 707 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 720 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 838 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 844 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 986 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 72 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 73 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 173 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 385 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 544 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 590 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 618 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 674 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 729 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 730 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 780 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 851 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 936 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 946 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 6 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 21 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 88 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 136 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 136 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 367 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 15 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 19 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 189 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 237 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 713 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 770 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 858 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 141 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 100 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 210 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 227 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 260 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 344 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 382 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 432 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 971 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 24 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 36 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 298 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 346 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 352 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 178 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 299 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 421 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 974 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 532 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 552 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 901 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 951 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 130 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 155 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 715 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 811 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 902 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 950 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 950 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 247 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 21 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 635 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 815 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 963 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 14 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 40 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 709 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 751 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 278 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 278 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 278 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 499 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 516 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 559 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 732 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 527 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 534 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 115 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 120 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 846 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 727 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 40 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 137 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 292 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 85 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 145 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 577 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 885 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 689 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 463 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 502 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 850 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 5 تا 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره خانه مسافر عطاران مشهد

خانه مسافر عطاران مشهد یکی از واحدهای اقامتی نوساز و نزدیک حرم امام رضا (ع) است که در سال 1398 افتتاح شده است. این مهمانپذیر تمام امکانات یک هتل آپارتمان یک ستاره را دارا است. ساختمان خانه مسافر عطاران مشهد 8 طبقه دارد و تعداد 36 باب اتاق با امکانات خوب و استاندارد دارد.

 

امکانات خانه مسافر عطاران مشهد

اتاق‌های خانه مسافر عطاران مشهد از تنوع خوبی برخوردار است. شما می‌توانید بسته به تعداد نفرات خود از بین اتاق‌های یک‌تخته، دوتخته، سه‌تخته و یا آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه بهترین گزینه را برای اقامت انتخاب کنید. امکانات خانه مسافر عطاران مشهد به علت یک ستاره بودن محدود است و تنها نقطه قوت آن داشتن رستوران با منوی غذاهای ایرانی است.

 

آدرس و شماره تماس خانه مسافر عطاران مشهد

خانه مسافر عطاران مشهد در خیابان مصلی و در فاصله 15 دقیقه‌ای با ماشین تا حرم امام رضا (ع) قرار دارد. از دیگر جاذبه‌های گردشگری نزدیک به خانه مسافر عطاران مشهد می‌توان به مصلی قدیمی مشهد، بازارها و مراکز خرید مصلی اشاره کرد.

برای تماس با خانه مسافر عطاران مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو خانه مسافر عطاران مشهد

اگر می‌خواهید خانه مسافر عطاران مشهد را به صورت آنلاین رزرو کنید و از تخفیف ویژه نیز برخوردار باشید از سایت یوتراوز استفاده کنید و یا با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.