آدرس هتل :اصفهان، خیابان مسجد سید، کوچه ۱۹
نکات مهم هتل عطار اصفهان
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل عطار اصفهان
موقعیت مکانی هتل عطار اصفهان
 • فاصله تا حمام علیقل ...۱۲ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۱۱ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۱۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا سینما سپاه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شمس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۱۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ابن ...۱۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۱۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا لنبان۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آما ...۱۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان بهش ...۱۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۱۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۱۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا دردشت۲۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا سینما ساحل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۱۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا سی و سه پل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا لادان۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا طوقچی۲۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا پل فلزی۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع( ...۲۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۲۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا ولدان۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا مسجد امام۲۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا پل مارنان۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا انگورستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا مسجد شیخ ل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا میدان نقش ...۲۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۲۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا پل خواجو۲۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا محله تاریخ ...۲۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان بزر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان هشت ...۲۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا کارلادان۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • فاصله تا محله جُلفا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای وان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان حکی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار آیین ...۲۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان مشت ...۳۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا حمام رهنان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا منار جنبان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • فاصله تا تونل آکوار ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آبش ...۲۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
 • فاصله تا دروازه شیر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا پل بزرگمهر ...۳۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا گورستان تخ ...۲۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا خیابان سجا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا رهنان۲۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا پل قدیر۳۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان 22 ...۳۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا برج کبوتر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۲۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • فاصله تا مردوایج۳۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا خیابان سلم ...۴۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا دالانکوه۳۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه هم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع اصفه ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۳ متر)
 • فاصله تا محله جی۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا کنگاز۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا گارماسه۳۴ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا راه آهن۵۱ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا نصرآباد۱ ساعت و ۵۵ دقیقه با خودرو (۱۰۲ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص