آدرس هتل :اصفهان، خیابان مسجد سید، کوچه 19

اتاق‌های هتل عطار اصفهان

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل عطار اصفهان

امکانات هتل عطار اصفهان

فاصله هتل عطار اصفهان تا نقاط مهم

 • حمام علیقلی آقا12 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 105 متر)
 • خیابان چهارباغ پایین11 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 237 متر)
 • ایستگاه مترو چهار تختی13 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 253 متر)
 • خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)16 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 304 متر)
 • میدان امام حسین (ع)11 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 903 متر)
 • ایستگاه مترو امام حسین11 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 906 متر)
 • سینما سپاهان12 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 977 متر)
 • خیابان شیخ بهایی12 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 9 متر)
 • ایستگاه مترو باهنر15 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 175 متر)
 • خیابان شمس آبادی13 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 240 متر)
 • کاخ هشت‌بهشت15 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 295 متر)
 • خیابان ابن سینا18 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 468 متر)
 • ایستگاه مترو شهدا16 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 510 متر)
 • خیابان باغ گلدسته16 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 685 متر)
 • لنبان13 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 694 متر)
 • رستوران شهرزاد14 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 701 متر)
 • خیابان آمادگاه17 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 823 متر)
 • کاخ چهلستون17 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 859 متر)
 • خیابان بهشتی نژاد16 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 885 متر)
 • مدرسه چهارباغ17 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 911 متر)
 • خیابان چهارباغ17 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 970 متر)
 • رستوران ملک سلطان جارچی باشی16 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 66 متر)
 • خیابان استانداری17 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 73 متر)
 • دردشت20 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 111 متر)
 • کاخ عالی قاپو17 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 132 متر)
 • سینما ساحل17 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 167 متر)
 • موزه تاریخ طبیعی17 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 222 متر)
 • سی و سه پل16 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 253 متر)
 • میدان انقلاب16 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 267 متر)
 • خیابان سپه17 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 301 متر)
 • لادان14 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 335 متر)
 • بیمارستان شهید بهشتی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 371 متر)
 • طوقچی24 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 604 متر)
 • پل فلزی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 606 متر)
 • خیابان فردوسی21 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 658 متر)
 • مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)21 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 759 متر)
 • مسجد جامع برسیان21 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 760 متر)
 • ولدان14 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 835 متر)
 • مسجد امام22 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 951 متر)
 • پل مارنان14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 136 متر)
 • ترمینال مسافربری کاوه16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 219 متر)
 • مادی نیاصرم22 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 249 متر)
 • ایستگاه مترو سی و سه پل18 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 493 متر)
 • انگورستان ملک28 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 550 متر)
 • مسجد شیخ لطف الله26 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 659 متر)
 • میدان نقش جهان27 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 772 متر)
 • خیابان حافظ26 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 798 متر)
 • پل خواجو23 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 928 متر)
 • محله تاریخی جویباره24 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 932 متر)
 • خیابان بزرگمهر25 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 90 متر)
 • خیابان هشت بهشت غربی24 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 128 متر)
 • کارلادان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 138 متر)
 • محله جُلفا20 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 193 متر)
 • کلیسای وانک19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 224 متر)
 • ترمینال مسافربری زاینده رود15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 306 متر)
 • خیابان حکیم نظامی19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 584 متر)
 • بلوار آیینه خانه21 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 638 متر)
 • خیابان مشتاق33 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 683 متر)
 • کوچه پاچنار20 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 694 متر)
 • مجتمع تجاری پارک23 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 712 متر)
 • حمام رهنان(دوقلو)21 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 956 متر)
 • ایستگاه مترو دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 32 متر)
 • باغ پرندگان18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 110 متر)
 • منار جنبان20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 138 متر)
 • تونل آکواریوم19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 292 متر)
 • باغ گلها28 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 355 متر)
 • خیابان آبشار24 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 448 متر)
 • دروازه شیراز23 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 517 متر)
 • پل بزرگمهر30 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 759 متر)
 • گورستان تخت فولاد26 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 866 متر)
 • خیابان سجاد29 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 24 متر)
 • رهنان23 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 48 متر)
 • خیابان آزادگان26 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 101 متر)
 • پل قدیر31 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 483 متر)
 • خیابان 22 بهمن31 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 565 متر)
 • بیمارستان تخصصی خانواده29 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 694 متر)
 • برج کبوتر خانه31 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 936 متر)
 • خیابان باغ فردوس23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 182 متر)
 • آتشگاه اصفهان24 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 352 متر)
 • مردوایج32 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 744 متر)
 • خیابان سلمان فارسی41 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 865 متر)
 • نمایشگاه بین المللی31 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 205 متر)
 • دالانکوه32 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 371 متر)
 • بزرگراه همت29 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 772 متر)
 • بزرگراه چمران26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 624 متر)
 • بیمارستان چمران42 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 395 متر)
 • میدان استقلال33 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 505 متر)
 • مجتمع اصفهان سیتی سنتر27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 53 متر)
 • محله جی35 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 813 متر)
 • کنگاز35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 184 متر)
 • گارماسه34 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 664 متر)
 • فرودگاه بین المللی41 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 220 متر)
 • راه آهن51 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 461 متر)
 • نصرآباد1 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (102 کیلومتر و 123 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص