آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 32، نبش چهارراه دوم
نکات مهم هتل آتی مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آتی مشهد
موقعیت مکانی هتل آتی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...5 دقیقه پیاده ‌روی (403 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...6 دقیقه پیاده ‌روی (458 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه پیاده ‌روی (484 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه پیاده ‌روی (488 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه پیاده ‌روی (581 متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 94 متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 98 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 319 متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 360 متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 485 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 509 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 541 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 607 متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 662 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 819 متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 841 متر)
 • فاصله تا باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 872 متر)
 • فاصله تا بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 885 متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 971 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 991 متر)
 • فاصله تا خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 185 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 217 متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 243 متر)
 • فاصله تا موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 246 متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 251 متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 290 متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 301 متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 310 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 326 متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 337 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 416 متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 442 متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 442 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 465 متر)
 • فاصله تا سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 490 متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 646 متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 647 متر)
 • فاصله تا میدان امام ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 664 متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 692 متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 700 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 749 متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 767 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 779 متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 874 متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 895 متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 920 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 941 متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 947 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 998 متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 28 متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 49 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 62 متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 100 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 107 متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 123 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 145 متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 218 متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 228 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 232 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 241 متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 289 متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 302 متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 303 متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 309 متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 346 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 375 متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 407 متر)
 • فاصله تا بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 435 متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 515 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 525 متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 552 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 619 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 692 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 702 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 706 متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 764 متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 783 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 795 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 798 متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 825 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 826 متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 833 متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 874 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 874 متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 13 متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 40 متر)
 • فاصله تا پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 46 متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 70 متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 90 متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 279 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 331 متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 333 متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 376 متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 381 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 396 متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 531 متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 675 متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 687 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 720 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 732 متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 777 متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 778 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 844 متر)
 • فاصله تا گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 847 متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 891 متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 963 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 963 متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 132 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 160 متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 231 متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 417 متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 502 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 512 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 530 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 574 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 797 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 805 متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 825 متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 949 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 956 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 960 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 17 متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 34 متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 93 متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 183 متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 302 متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 504 متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 505 متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 508 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 559 متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 666 متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 798 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 854 متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 854 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 871 متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 904 متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 984 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 170 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 407 متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 527 متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 614 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 770 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 858 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 976 متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 1 متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 44 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 499 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 602 متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 663 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 804 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 914 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 3 متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 14 متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 224 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 341 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 431 متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 480 متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 621 متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 755 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...11 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 796 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...11 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 805 متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 887 متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 898 متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 10 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 160 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 200 متر)
 • فاصله تا پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 212 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 387 متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 485 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 573 متر)
 • فاصله تا میدان استق ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 761 متر)
 • فاصله تا بازار بین ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 55 متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 60 متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 118 متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 140 متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 196 متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 290 متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 337 متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 387 متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 396 متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 431 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 636 متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 663 متر)
 • فاصله تا برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 688 متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 755 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 838 متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 948 متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 958 متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 977 متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 69 متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 314 متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 370 متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 461 متر)
 • فاصله تا رباط طرق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 486 متر)
 • فاصله تا رستوران در ...17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 573 متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 622 متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 759 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 145 متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...13 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 412 متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 665 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 665 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 804 متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 120 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 201 متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 293 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 350 متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 417 متر)
 • فاصله تا باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 536 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 907 متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 954 متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 981 متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 29 متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 92 متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 93 متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 167 متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 247 متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 310 متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 354 متر)
 • فاصله تا بام مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 358 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 385 متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 393 متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 500 متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 509 متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 567 متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 661 متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 708 متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 730 متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 172 متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 327 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 552 متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 600 متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 133 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 221 متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 286 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 504 متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...15 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 549 متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 463 متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 590 متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 624 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 707 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 745 متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 399 متر)
 • فاصله تا سد طرق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 638 متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 652 متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 705 متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 709 متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا بهشت رضا18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 760 متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 957 متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 480 متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 542 متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 607 متر)
 • فاصله تا امام زاده ...28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 895 متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 915 متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 264 متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 315 متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 493 متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 519 متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 78 متر)
 • فاصله تا بازار بین ...31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 174 متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 266 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 313 متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 314 متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 363 متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 610 متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 999 متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 178 متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 327 متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 377 متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 403 متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 667 متر)
 • فاصله تا روستا مج48 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 48 متر)
 • فاصله تا هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 114 متر)
 • فاصله تا موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 641 متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 641 متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 641 متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 862 متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 880 متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 923 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 95 متر)
 • فاصله تا غار مغان54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 454 متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 890 متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 897 متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 484 متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 209 متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 90 متر)
 • فاصله تا روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 500 متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 686 متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 181 متر)
 • فاصله تا روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 655 متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 63 متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 940 متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 248 متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 335 متر)
 • فاصله تا کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 109 متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 148 متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 496 متر)
قوانین و مقرارت هتل
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم بهاندارد
درباره هتل آتی مشهد

هتل آتی مشهد یکی از هتل‌های دوستاره مشهد است که در سال 1388 افتتاح شده است. این هتل جهت بهبود امکانات و ارتقا سطح کیفی خدمات در سال 1395 مورد بازسازی قرار گرفته است. ساختمان هتل آتی مشهد 5 طبقه دارد که شامل 45 واحد اقامتی می‌شود.

هتل آتی مشهد با توجه به امکانات و پرسنل باتجربه‌ای که دارد توانسته است تا سطح کیفی هتل خود را به دوستاره تاپ ارتقا دهد و در لیست هتل‌های ارزان قیمت مشهد که سطح کیفی عالی دارند قرار گرفته است.

 

امکانات هتل آتی مشهد

اتاق‌های دلباز و تمیز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هتل آتی مشهد است. شما می‌توانید با توجه به نیاز خود از میان اتاق‌های دوتخته, اتاق سه‌تخته, اتاق چهارتخته و اتاق پنج‌تخته بهترین گزینه را برای اقامت خود در مشهد انتخاب کنید. هتل دوستاره آتی مشهد جهت تکریم زائران گرامی در داخل اتاق‌های خود امکاناتی همچون تلویزیون، تلفن، یخچال، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، لوازم بهداشتی، میز آرایش، سیستم سرمایشی و گرمایشی، سیستم تهویه مطبوع، حمام، دمپایی و ... را گنجانده است.

گشت درون و برون‌شهری، پارکینگ، نمازخانه، سرویس حرم رایگان که در طی روز چندین نوبت برای راحتی میهمانان انجام می‌شود، خدمات برای جانبازان و معلولین از امکانات عمومی هتل دوستاره آتی مشهد است.

 

آدرس و شماره تماس هتل دوستاره تاپ آتی مشهد

هتل آتی مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله 15 دقیقه با ماشین تا حرم امام رضا (ع) قرار گرفته است. این هتل دسترسی آسانی به سیستم حمل‌ونقل عمومی مشهد دارد. از همین رو مهمانان این هتل به‌راحتی می‌توانند به بیشتر جاذبه‌های گردشگری مشهد بروند. قرارگیری در خیابان امام رضا باعث شده است تا مهمانان هتل دوستاره آتی مشهد مشکل خرید سوغاتی مشهد را نداشته باشند. بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور از نزدیک‌ترین مراکز خرید مهم اطراف حرم امام رضا (ع) هستند که فاصله نسبتاً کمی با این هتل دارند.

برای تماس با هتل آتی مشهد می‌توانید با  شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل آتی مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل آتی مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات، انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.