آدرس هتل :مشهد، خیابان هفده شهریور، چهارراه عنصری، عنصری شرقی، جنب بانک صادرات
نکات مهم هتل آپارتمان آروین مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان آروین مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان آروین مشهد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا پیتزا کندز ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا پاساژ وصال ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع الما ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۱۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا روستا مج۴۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۴ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۲ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۶۷ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۷۰ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۳۲۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۱۹ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۲۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۲۷ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۷ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۱۹ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۴۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان بیت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا میدان ده د ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۲ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل آپارتمان آروین مشهد

اگر به دنبال تور ارزان مشهد هستید و می‌خواهید که یک هتل‌ آپارتمان نزدیک به حرم امام رضا (ع) با قیمت مناسب را برای اقامت در مشهد انتخاب کنید، پیشنهاد ما به شما اقامت در هتل‌ آپارتمان آروین مشهد است. هتل آروین مشهد در سال 1393 و با امکانات رفاهی مناسب در 4 طبقه و 23 باب واحد اقامتی افتتاح شده است.

امکانات هتل‌ آپارتمان آروین مشهد

واحدهای اقامتی هتل‌ آپارتمان آروین مشهد با ظرفیت‌های دو تخت, سه تخت, چهار تخت, پنج تخت و شش تخت طراحی‌ شده‌اند که همین موضوع باعث شده است تا خانواده‌های پرجمعیت نیز در سفر به مشهد  و اقامت در این هتل احساس راحتی داشته باشند.

امکانات اتاق‌های هتل آروین مشهد شامل: سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، روم سرویس، حمام و ملزومات بهداشتی، تلویزیون، اینترنت در اتاق، تلفن در اتاق و …  می‌شود.

همچنین از امکانات هتل می‌توان به لاندری، اینترنت در لابی، کافی‌شاپ با سرو انواع نوشیدنی‌های گرم و سرد، صندوق امانات برای نگهداری اشیا قیمتی، تاکسی‌ سرویس، نمازخانه، رستوران با طبخ انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه اشاره کرد.

همچنین سرویس رفت‌ و برگشت جهت تشرف میهمانان محترم هتل به حرم مطهر رضوی (روزانه سه نوبت) به‌ صورت رایگان انجام می‌پذیرد.

آدرس و شماره تماس هتل‌ آپارتمان آروین مشهد

هتل‌آپارتمان آروین مشهد در خیابان هفده شهریور و در نزدیکی مراکز خرید همچون: مرکز خرید آسمان ،پاساژ کیمیا، اکسون و ... قرارگرفته است. از همین رو یکی از بهترین گزینه‌های اقامت برای کسانی است که به‌ قصد خرید به مشهد سفر می‌کنند.

فاصله هتل تا حرم امام رضا (ع) کمتر از 10 دقیقه با ماشین است. توجه داشته باشید هتل در طرح ترافیک نیست اما مسیر رفت‌ و برگشت به سمت حرم شامل طرح ترافیک زوج و فرد می شود.

در صورت نیاز به تماس با هتل‌آپارتمان آروین مشهد، می‌توانید از همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شماره 1548 راهنمایی بگیرید.

رزرو هتل‌ آپارتمان آروین مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق‌های هتل‌ آپارتمان آروین مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌ راحتی اتاق خود را رزرو کنید.