آدرس هتل :مشهد، خیابان عنصری، نبش عنصری غربی ۶
نکات مهم هتل آپارتمان ارمغان مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
تلفن در اتاق

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی

-

اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

امکانات هتل آپارتمان ارمغان مشهد
صندوق امانات
نمازخانه
فروشگاه
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
پرینتر
زنگ هشدار
مرکز خرید
رستوران بام
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
اتاق چمدان
روزنامه
فضای سبز
زمین تنیس
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
سالن بیلیارد
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
صرافی
آژانس مسافرتی
گیم نت
لابی
آسانسور
آتلیه
کافی شاپ
تاکسی سرویس
خدمات باربری
تلفن در لابی
پارکینگ
کپسول آتش نشانی
سیستم اعلام حریق
خدمات بیدار باش
خدمات خانه داری
خدمات تهیه بلیط
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات تور
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
کافی نت
چایخانه سنتی
موقعیت مکانی هتل آپارتمان ارمغان مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۵۱ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۱۸ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۲ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۶۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۹۰۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۱ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
قوانین و مقرارت هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۴ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۴ تا ۶ سال (در صورت عدم استفاده ازسرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
درباره هتل آپارتمان ارمغان مشهد

هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد در دسته‌ی اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت مشهد است. این هتل در سال 1385 افتتاح‌ شده و دارای 21 اتاق است که در ساختمانی 4 طبقه پراکنده‌شده‌اند. هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد در راستای خدمت‌گزاری بهتر و ارتقا سطح کیفی امکانات خود در سال 1396 دست به بازسازی زده است که همین موضوع باعث ارتقا سطح رضایت مسافران شده است.

طراحی و ساخت زیبا و به‌روز این هتل‌ آپارتمان، خصوصاً در لابی که با استفاده از اثاثیه لوکس، نورپردازی مناسب و سلیقه در چیدمان به‌کار رفته، باعث شده است این هتل‌ آپارتمان در میان دیگر هتل‌ آپارتمان‌های مشهد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.

 

امکانات هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد

اتاق‌های هتل ارمغان مشهد به‌صورت دو‌تخته، سه‌تخته، چهار‌تخته، پنج‌تخته و شش‌تخته و با امکاناتی استاندارد همچون آشپزخانه و امکانات آشپزی، تلویزیون، یخچال، تلفن، میز و صندلی، هود، جاکفشی، سیستم سرمایش و گرمایش مجزا، سرویس‌های بهداشتی ایرانی و فرنگی وکمد تجهیز شده اند.

از امکانت عمومی هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد می‌توان به خدمات جانبازان و معلولین، نمازخانه، روم سرویس، اتاق چمدان، اینترنت در لابی، صندوق امانات و ... اشاره کرد.

رستوران هتل‌ آپارتمان ارمغان در مشهد همه‌روزه با استفاده از مواد اولیه درجه‌ یک و سرآشپزهای خبره، لذیذترین غذایی‌های ایرانی و فرنگی را به‌صورت منوی انتخابی در اختیار مسافران محترم قرار می دهد. البته صبحانه در هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد برای رفاه بیشتر حال مسافران گرامی به‌صورت بوفه سلف‌سرویس ارائه می‌شود .

 

آدرس و شماره تماس هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد

هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد در خیابان امام رضا که یکی از مهم‌ترین خیابان‌های منتهی به بارگاه ملکوتی رضوی است واقع‌ شده است. فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) در حدود 10 دقیقه‌ است. مسافرانی که هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد را برای اقامت انتخاب می‌کنند، دغدغه‌ای بابت خرید سوغاتی‌های مشهد ندارد؛ این هتل دسترسی آسانی به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور دارد.

برای تماس با هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد می‌توانید با  شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل‌ آپارتمان ارمغان مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.