آدرس هتل :تهران، خیابان سعدی، خیابان اکباتان، نرسیده به مترو ملت، هتل آرمان
نکات مهم هتل آرمان تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آرمان تهران
موقعیت مکانی هتل آرمان تهران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸ متر)
 • فاصله تا بهارستان۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۱۱ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا البرز۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا سینما جی۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا موزه پول۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا افسریه۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • فاصله تا تجریش۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا قیطریه۳۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۴۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا بام محک۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۵۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۱۰ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۴۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۳۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا دربند۳۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا درکه۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۴۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۳۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا بام تهران۵۳ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۵۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۸ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۵۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا تپه میل۳۹ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۵۴ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۵۱ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۲ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۸ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۷ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
 • فاصله تا قله توچال۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۵ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۰ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۰ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۱۶ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۳۲ دقیقه با خودرو (۱۰۶ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ ساعت و ۵۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰۹ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آرمان تهران

هتل آرمان تهران از جمله هتل‌هایی است که در سال 1390 ساخته شده است و جهت ارتقاء کیفیت و خدمات در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در 6 طبقه با 60 اتاق ساخته شده است و مجموعاً ظرفیت پذیرایی از 150 مهمان را دارا است. از جمله ویژگی‌های بارز این هتل می‌توانیم به رستورانی اشاره کنیم که در طبقه منهای یک این هتل قرار دارد و ظرفیت پذیرایی از حدود 200 مهمان را دارا است. در ضمن این هتل در نزدیک‌ترین حالت ممکن به عمارت مسعودیه تهران قرار گرفته است و علاوه بر آن به مکان‌های دیگری از جمله موزه عبرت و سردر باغ ملی و همچنین کتابخانه و موزه ملی ملک نزدیک است.

 

امکانات و خدمات هتل آرمان تهران

هتل آرمان تهران در اتاق‌های خود دارای امکانات و خدماتی همانند صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و صندوق امانات می‌باشد. علاوه بر این در خود هتل هم می‌توانید با خدمات و امکاناتی همچون کتابخانه، کافی‌نت، نمازخانه، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، اتاق چمدان، صرافی و لاندری شگفت‌زده شوید!

 

آدرس و شماره تماس هتل آرمان تهران

هتل آرمان تهران در خیابان سعدی، خیابان اکباتان و نرسیده به مترو ملت قرار گرفته است. در صورت نیاز به راهنمایی در رابطه با این هتل هم کافی است تا با شماره تماس 1548 تماس بگیرید و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید. تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت 24 ساعته در طول 7 روز هفته برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمتتان خواهد بود.

 

رزرو اینترنتی اتاق در هتل آرمان تهران

برای رزرو آنلاین هتل آرمان تهران می‌توانید روی یوتراوز حساب باز کنید. یوتراوز انواع اتاق‌های یک تخته، دو تخته دبل و توئین، سه تخته، چهار تخته و همچنین سوئیت‌های چهار نفره و پنج نفره را در این هتل در اختیار شما قرار خواهد داد.