#
آدرس هتل :مشهد، خیابان نواب صفوی

اتاق‌های هتل آپارتمان آرمان مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان آرمان مشهد

امکانات هتل آپارتمان آرمان مشهد

فاصله هتل آپارتمان آرمان مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه پیاده ‌روی (206 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه پیاده ‌روی (252 متر)
 • بیمارستان امام هادی7 دقیقه پیاده ‌روی (512 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی7 دقیقه پیاده ‌روی (519 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان7 دقیقه پیاده ‌روی (573 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز7 دقیقه پیاده ‌روی (573 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه پیاده ‌روی (582 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه پیاده ‌روی (613 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی10 دقیقه پیاده ‌روی (768 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی12 دقیقه پیاده ‌روی (932 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 79 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 117 متر)
 • گنبد خشتی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 233 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 267 متر)
 • مدرسه پریزاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 328 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 357 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • بوستان وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 487 متر)
 • بیمارستان امام زمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 495 متر)
 • مسجد گوهرشاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 552 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 762 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 779 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 784 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 821 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 827 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 828 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 830 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 836 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 847 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 931 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 940 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 989 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 992 متر)
 • پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 1 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 96 متر)
 • بلوار مصلی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 98 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 186 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 238 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 245 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 343 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 357 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 390 متر)
 • بلوار شهید رستمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 499 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 612 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 626 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 657 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 667 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 671 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 736 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 747 متر)
 • بوستان امت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 763 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 800 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 837 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 844 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 882 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 925 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 37 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 38 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 93 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 111 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 168 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 168 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 172 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 254 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 302 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 356 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 380 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 391 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 403 متر)
 • بازار فردوسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 440 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 487 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 500 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 520 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 539 متر)
 • خیابان پاسداران6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 546 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 566 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 573 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 605 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 616 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 790 متر)
 • میدان امام رضا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 800 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 815 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 10 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 54 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 138 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 222 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 430 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 486 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 492 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 516 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 527 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 550 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 873 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 879 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 898 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 3 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 70 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 168 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 177 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 205 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 237 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 247 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 251 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 257 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 263 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 290 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 340 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 343 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 378 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 407 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 407 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 419 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 558 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 579 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 635 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 667 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 876 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 878 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 926 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 975 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 178 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 181 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 232 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 340 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 619 متر)
 • بیمارستان امام سجاد13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 673 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 688 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 691 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 705 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 769 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 776 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 807 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 868 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 20 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 47 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 57 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 75 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 119 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر9 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 208 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 342 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 579 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 639 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 728 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 936 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 49 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 104 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 124 متر)
 • مرکز خرید نیکا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 157 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 194 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 205 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 331 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 346 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 365 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 365 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 480 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 653 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 702 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 841 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 952 متر)
 • پارک پردیس قائم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 953 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 133 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 403 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 780 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 844 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 893 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 921 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 9 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 17 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 44 متر)
 • باغ پرندگان14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 62 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 93 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 112 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 122 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 157 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 257 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 559 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 732 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 886 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 949 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 280 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 348 متر)
 • دانشگاه فردوسی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 555 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 899 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 118 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 389 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 605 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 208 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 233 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 277 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 300 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 383 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 493 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 503 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 522 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 614 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 859 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 992 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 992 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 6 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 118 متر)
 • بوستان ایزدی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 304 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 473 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 559 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 571 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 695 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 923 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 236 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 349 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 399 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 526 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 594 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 674 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 702 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 746 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 773 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 788 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 857 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 890 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 895 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 939 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 987 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 311 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 452 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 499 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 526 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 637 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 930 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 45 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 133 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 210 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 243 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 247 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 564 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 678 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 766 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 49 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 283 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 446 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 536 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 823 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 876 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 8 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 150 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 169 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 252 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 290 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 944 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 254 متر)
 • کوهستان پارک شادی28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 260 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 625 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 747 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 825 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 87 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 984 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 440 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 460 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 809 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 982 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 38 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 64 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 623 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 719 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 811 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 859 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 872 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 908 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 155 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 544 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 723 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 872 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 922 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 948 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 783 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 35 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 310 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 310 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 310 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 407 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 425 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 468 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 640 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 435 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 441 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 442 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 29 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 754 متر)
 • روستا اندرخ56 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 891 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 635 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 45 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 726 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 200 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 79 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 609 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 917 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 540 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 314 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 353 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 702 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 2 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردامکان‌پذیر نیست
قوانین صیغه‌نامهامکان‌پذیر نیست

درباره هتل آپارتمان آرمان مشهد

هتل‌ آپارتمان آرمان مشهد نه‌ تنها یکی از بهترین و مجهزترین هتل‌ آپارتمان‌های مشهد است، بلکه می‌توان از آن به‌ عنوان بهترین هتل‌ آپارتمان ایران نیز نام برد.

این هتل در سال 1394 افتتاح شده است. از همین رو طراحی بسیار زیبا و مدرنی دارد. مساحت کلی هتل‌ آپارتمان آرمان مشهد بیش از 3 هزار مترمربع است که در 9 طبقه و 291 باب اتاق به بزرگ‌ترین هتل‌ آپارتمان مشهد تبدیل‌ شده است. از ویژگی‌های اصلی این هتل می‌توان به نزدیکی به حرم امام رضا (ع) و سطح کیفی بسیار بالای خدمات و امکانات اشاره کرد.

 

امکانات هتل‌ آپارتمان سه ستاره آرمان مشهد

اتاق‌های هتل‌ آرمان مشهد در 3 تیپ فوق ویژه، ویژه و استاندارد قابل رزرو است. ظرفیت سوئیت‌های این هتل به‌صورت یک خوابه دو نفره، یک خوابه سه‌ نفره، یک خوابه چهارنفره و دو خوابه سه‌ نفره به میهمانان عرضه می‌شود. امکانات رفاهی اتاق‌های هتل‌ آرمان مشهد عبارتند از: تلفن، یخچال، تلویزیون (سیستم IPTV)، اینترنت بی‌سیم، صندوق امانات، سیستم اعلام و اطفاء حریق و مینی بار 

اما پیشنهاد یوتراوز به شما انتخاب اتاق‌های مشرف‌ به حرم امام رضا (ع) است. 41 باب از اتاق‌های هتل‌ آرمان مشهد دارای نمای زیبا از گنبد طلا است که بی‌شک برای مشتاقان امام مهربانی‌ها اقامتی رویایی را خواهد ساخت. هتل‌ آرمان مشهد دارای 3 رستوران اصلی است که از دیگر نقاط قوت این هتل‌ آپارتمان است. طبخ لذیذترین غذاهای ایرانی و فرنگی با بهترین مواد اولیه توسط سرآشپزان حرفه‌ای در رستوران‌های "بوفه" و "زعفران" باعث شده است تا منوی‌های غذای هتل‌ آرمان مشهد محبوبیت ویژه‌ای در میان مسافران مشهد داشته باشد.

رستوران یاس کوچک‌ترین، رستوران از مجموعه هتل آرمان مشهد است. این رستوران مکانی مناسب برای دور همی‌های خانوادگی و یا دوستانه است. سرو وعده‌های غذای در بیشتر ایام سال به‌صورت بوفه باز است و شما می‌توانید هتل‌ آرمان مشهد را به‌صورت فول‌برد از سایت یوتراوز رزرو نمایید.

از دیگر امکانات عمومی هتل‌‌آپارتمان آرمان مشهد می‌توان به سالن کنفرانس، خدمات ویژه معلولین، شهربازی کودکان، اینترنت رایگان، مجموعه فضای سبز زیبا در پشت‌بام هتل، کافی‌شاپ اشاره کرد. مجموعه ورزشی هتل آرمان با امکاناتی کامل شامل استخر، سونا،جکوزی، سالن بدنسازی آماده خدمت‌گذاری به مهمانان گرامی است.

 

آدرس و شماره تماس هتل‌ آرمان مشهد

هتل‌‌ آپارتمان آرمان مشهد در خیابان نواب صفوی و در فاصله 500 متری از حرم امام رضا (ع) قرار دارد. هتل آرمان مشهد در واقع بخشی از مجموعه اقامتی و تجاری آرمان محسوب می‌شود و به همین علت مرکز خرید آرمان که یکی از لاکچری‌ترین مراکز خرید مشهد محسوب می‌شود در دل این مجموعه قرار دارد تا مهمانان این هتل به‌راحتی بتوانند سوغاتی مشهد و دیگر اقلام مورد نیاز خود را خرید کنید. از دیگر محاسن موقعیت مکانی هتل‌ آپارتمان آرمان مشهد می‌توان به دسترسی آسان بازارهای 17 شهریور و بوستان وحدت اشاره کرد.

برای تماس با هتل‌ آپارتمان آرمان مشهد کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی سایت یوتراوز راهنمایی لازم را به شما بکنند.

 

رزرو هتل‌ آپارتمان آرمان مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل‌ آپارتمان آرمان مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.