آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش
نکات مهم هتل آریا مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آریا مشهد
موقعیت مکانی هتل آریا مشهد
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۸ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۳ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۷۶۹ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۱ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۹ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۲۴ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۲۸ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۵ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۸۰ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۷۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آریا مشهد

هتل آریا مشهد با سابقه بیش از 20 سال خدمت به زائران حضرت ثامن‌الحجج (ع)، یکی از اقامتگاه‌های ارزان قیمت و با کیفیت مشهد محسوب می‌شود. این هتل 2 ستاره در سال 1378 افتتاح و در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل آریا مشهد به‌واسطه فاصله کم تا حرم مطهر رضوی و به‌  کارگیری از پرسنلی مجرب و آموزش دیده، به یکی از هتل‌های پرفروش مشهد تبدیل شده است.

 

امکانات هتل آریا مشهد

هتل آریا مشهد در ساختمانی 7 طبقه و با 47 باب اتاق میزبان زائران گرامی است. اتاق‌های هتل آریا مشهد با ظرفیت‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته و پنج تخته قابل رزرو است. شما می‌توانید تمام اتاق‌های هتل آریا مشهد را از سایت یوتراوز به صورت فول‌برد و یا فقط صبحانه رزرو کنید.

رستوران هتل آریا مشهد از نقاط قوت این هتل دوستاره محسوب می‌شود. وعد‌های غذای در این رستوران با کیفیت خوب و مواد درجه یک طبخ می‌شوند. صبحانه هتل آریا مشهد به صورت بوفه باز، ناهار و شام به صورت منوی انتخابی از میان 5 منوی غذای مختلف سرو می‌شود.

از دیگر امکانات عمومی هتل آریا مشهد می‌توان به لابی، رستوران، خدمات خانه داری، صندوق امانات، تاکسی سرویس، گشت‌های درون و برون شهری، آرایشگاه، سیستم تهویه مطبوع، سالن زیبایی و ... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آریا مشهد

هتل آریا مشهد در خیابان امام رضا قرار گرفته است و فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از 1 کیلومتر است و زائران گرامی با کمتر از 10 دقیقه‌ای پیاده‌روی می‌توانند خود را به آستانه بارگاه مقدس رضوی برسانند. از مهم‌ترین مزایای موقعیت مکانی خوب هتل آریا مشهد می‌توان به دسترسی آسان به سیستم حمل‌ونقل عمومی و مراکز خرید اطراف حرم امام رضا (ع) اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شماره تماس هتل آریا مشهد می‌توانید با همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز با شماره 1548 در ارتباط باشید

 

رزرو اینترنتی هتل آریا مشهد

یوتراوز کار شما برای رزرو هتل آریا مشهد را راحت کرده است. کافی است تاریخ ورود و خروج خود را همراه با تعداد شب مشخص کنید تا این اقامتگاه را با بهترین قیمت رزرو کنید.