هتل ارگ مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

آپارتمان یکخوابه شش نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه شش نفره فولبرد
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور

-

اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه

-

اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
دراور
یخچال
دمپایی

-

آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
دراور
یخچال
دمپایی
مبلمان
صبحانه
تلویزیون
کمد لباس
آب رایگان
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم اعلام حریق
مینی بار با هزینه
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل ارگ مشهد

 • فاصله تا خیابان دان ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۵۸ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا خیابان دان ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۳۳ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۸۸ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۰۶ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا بوستان میر ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۶۰ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا بازار رضا۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا حرم ورودی ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا کتابخانه م ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا بوستان وحد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا ایستگاه را ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بوستان امت ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۹ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۶ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۴ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۰۰ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۴۳۱ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۵۰ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
  آبشار قره سو
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4