آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 11

اتاق‌های هتل ارگ مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل ارگ مشهد

امکانات هتل ارگ مشهد

فاصله هتل ارگ مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی7 دقیقه پیاده ‌روی (558 متر)
 • خیابان دانش غربی8 دقیقه پیاده ‌روی (633 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)9 دقیقه پیاده ‌روی (688 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان10 دقیقه پیاده ‌روی (806 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)11 دقیقه پیاده ‌روی (860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج13 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 6 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 71 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 82 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 84 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 95 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 189 متر)
 • بیمارستان سینا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 228 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 309 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 324 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 341 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 346 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 415 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 442 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 445 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 451 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 455 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 499 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 509 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 542 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 546 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 581 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 629 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 664 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 683 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 749 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 846 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 857 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 898 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 914 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 940 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 940 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 966 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 968 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 972 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 25 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 73 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 86 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 118 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 129 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 226 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 260 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 322 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 359 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 427 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 430 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 439 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 463 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 480 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 488 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 545 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 561 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 598 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 680 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 751 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 774 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 800 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 818 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 852 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 873 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 933 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 73 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 162 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 168 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 181 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 269 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 270 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 281 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 331 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 366 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 551 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 594 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 605 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 730 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 736 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 747 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 913 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 919 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 924 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 927 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 942 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 16 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 20 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 55 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 95 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 162 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 162 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 230 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 234 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 276 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 311 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 342 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 345 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 389 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 463 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 549 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 552 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 555 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 602 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 896 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 908 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 915 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 922 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 4 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 158 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 216 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 323 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 381 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 453 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 599 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 723 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 751 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 795 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 18 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 90 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 171 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 221 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 224 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 256 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 352 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 374 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 404 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 439 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 675 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 725 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 781 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 932 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 969 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 32 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 112 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 174 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 194 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 205 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 801 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 861 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 912 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 961 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 80 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 100 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 201 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 222 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 412 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 685 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 694 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 720 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 832 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 897 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 930 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 978 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 25 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 119 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 187 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 235 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 253 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 358 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 562 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 947 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 232 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 421 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 433 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 553 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 609 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 616 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 665 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 694 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 795 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 835 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 865 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 885 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 894 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 929 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 982 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 281 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 884 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 909 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 977 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 59 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 120 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 170 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 179 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 198 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 291 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 536 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 591 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 682 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 794 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 980 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 162 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 732 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 887 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 887 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 25 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 270 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 423 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 514 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 571 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 638 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 658 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 685 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 757 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 129 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 175 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 203 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 250 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 314 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 315 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 469 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 531 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 606 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 614 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 721 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 731 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 788 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 882 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 951 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 548 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 600 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 604 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 774 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 821 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 355 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 443 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 507 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 726 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 685 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 795 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 811 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 845 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 928 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 966 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 621 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 873 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 926 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 931 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 937 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 56 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 702 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 763 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 883 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 5 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 829 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 117 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 137 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 486 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 536 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 715 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 740 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 300 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 396 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 487 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 535 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 535 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 584 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 832 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 220 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 399 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 866 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 548 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 599 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 624 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 293 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 335 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 862 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 862 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 862 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 84 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 101 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 144 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 316 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 111 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 118 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 700 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 705 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 431 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 312 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 721 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 885 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 876 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 730 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 50 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 161 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 470 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 534 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 308 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 347 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 695 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل ارگ مشهد

اگر قصد سفر به مشهد را دارید و دوست دارید اقامتگاه ارزان‌قیمتی را رزرو کنید که سطح کیفیت قابل قبولی داشته باشد می‌توانید هتل ارگ مشهد را انتخاب کنید. هتل ارگ مشهد در سال 90 افتتاح‌ شده است. ساختمان این هتل 7 طبقه دارد و تعداد 79 باب اتاق در آن جای گرفته است. هتل ارگ مشهد در لیست هتل‌های ارزان قیمت مشهد و نزدیک حرم امام رضا (ع) قرار دارد.

 

امکانات هتل ارگ مشهد

اتاق‌های هتل ارگ مشهد تمیز و مرتب هستند باوجود آنکه فضای اتاق در حد استاندارد هتل‌های یک ستاره است، باز هم مسافران در این اتاق‌ها احساس راحتی می‌کنند. اتاق‌های هتل ارگ مشهد با ظرفیت‌های اتاق‌های یک‌تخته، دوتخته و سه‌تخته طراحی‌شده‌اند. از امکانات اتاق‌های هتل ارگ مشهد می‌توان به تلویزیون، سیستم تهویه مطبوع، حوله و دیگر ملزومات بهداشتی، یخچال و ... اشاره کرد. هتل ارگ مشهد دارای یک رستوران اصلی است که لذیذترین غذاهای ایرانی را باکیفیت مورد قبول ارائه می‌کند. منوی صبحانه در این هتل به‌صورت بوفه و دیگر وعده‌های غذای معمولاً به‌صورت منوی انتخابی از میان ‌هشت غذا اصلی ایرانی است.

از دیگر خدمات عمومی هتل ارگ مشهد می‌توان به کافی‌شاپ، لاندری، خدمات روم سرویس، تاکسی‌سرویس، خدمات ویژه جانبازان و معلولین، بِل‌من (مسئول راهنمایی میهمان و حمل چمدان )، فروشگاه، نمازخانه و .... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل ارگ مشهد

هتل ارگ مشهد در خیابان امام رضا قرار دارد که یکی از مهم‌ترین خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (ع) است. خیابان امام رضا به علت دسترسی آسان به فرودگاه، ترمینال، مترو و خطوط ویژه اتوبوس در میان زائران گرامی از محبوبیت بالای برخوردار‌ است. با رزرو اینترنتی هتل از سایت یوتراوز خیالتان از بابت خرید سوغاتی‌های مشهد راحت خواهد بود.دسترسی آسان به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور در کنار دیگر جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم از نکات خوب هتل ارگ مشهد است.

برای تماس با هتل ارگ مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو اینترنتی هتل دوستاره انقلاب مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل دوستاره انقلاب مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.