آدرس هتل :تهران، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، خیابان جهان‌سوز، پلاک 26
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آراد تهران
امکانات هتل آراد تهران
موقعیت مکانی هتل آراد تهران
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 483 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 593 متر)
 • بیمارستان جم4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 788 متر)
 • میدان ولیعصر4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 805 متر)
 • سینما آفریقا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 883 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 922 متر)
 • رستوران سیمرغ4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 14 متر)
 • سینما آزادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 39 متر)
 • سینما استقلال5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 44 متر)
 • نایب ساعی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 109 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 137 متر)
 • پیتزا پاشا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 225 متر)
 • خیابان مطهری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 247 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 256 متر)
 • میدان هفت تیر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 263 متر)
 • خیابان کریم خان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 324 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 344 متر)
 • بیمارستان پارس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 431 متر)
 • خیابان حافظ6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 479 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 577 متر)
 • خیابان ایرانشهر7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 624 متر)
 • سفارت عراق7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 679 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 726 متر)
 • سینما قدس7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 799 متر)
 • بلوار کشاورز6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 812 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 819 متر)
 • رستوران ارکیده7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 849 متر)
 • سفارت روسیه7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 885 متر)
 • میدان آژانتین7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 916 متر)
 • سینما عصر جدید6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 934 متر)
 • سفارت افغانستان7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 958 متر)
 • خیابان کارگر شمالی8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 968 متر)
 • پل حافظ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • میدان فردوسی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 283 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 292 متر)
 • موزه فرش ایران9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 305 متر)
 • بیمارستان مهرگان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • سفارت اوگاندا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 350 متر)
 • کلیسا کانسولاتا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 351 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 376 متر)
 • پارک دانشجو8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 410 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 422 متر)
 • خیابان الوند7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 519 متر)
 • سفارت پاکستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 619 متر)
 • خیابان سهروردی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 697 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 704 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 731 متر)
 • دروازه دولت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 735 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 747 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 857 متر)
 • رستوران بوفالو9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 934 متر)
 • بیمارستان دی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 950 متر)
 • رستوران طریقت11 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 996 متر)
 • مصلی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 52 متر)
 • رستوران خانه کوچک11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 59 متر)
 • رستوران خان جان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 87 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 105 متر)
 • بلوار شریعتی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 127 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 133 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 169 متر)
 • سفارت انگلستان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 174 متر)
 • البرز10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 175 متر)
 • رستوران البرز10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 176 متر)
 • خیابان انقلاب9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 248 متر)
 • میدان انقلاب9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • عباس آباد10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 282 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 299 متر)
 • میدان حسن آباد10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 303 متر)
 • مجموعه قزاقخانه10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 313 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 334 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 356 متر)
 • خیابان فرهنگ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 360 متر)
 • رستوران مانسون9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 410 متر)
 • خیابان خرمشهر10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 414 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 428 متر)
 • رستوران بیکس9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 443 متر)
 • رستوران گیاهی پیور11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 739 متر)
 • خیابان گاندی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 763 متر)
 • عمارت دارالفنون10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 905 متر)
 • سینما ایران12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 934 متر)
 • رستوران آنتروکوت11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 948 متر)
 • سفارت آلمان11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 986 متر)
 • موزه عبرت12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 993 متر)
 • گنبد مینا12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 997 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 29 متر)
 • موزه جواهرات ملی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 119 متر)
 • موزه پست و تلگراف13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 152 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 211 متر)
 • میدان ونک9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 215 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 231 متر)
 • باغ خزندگان زیما10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 304 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 358 متر)
 • بزرگراه کوردستان11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه استاد صبا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 481 متر)
 • خیابان لاله زار13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 498 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 566 متر)
 • خیابان ملاصدرا11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 601 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 658 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 663 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 708 متر)
 • بهارستان14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 714 متر)
 • میدان امام خمینی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 762 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 803 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 823 متر)
 • بیمارستان محب تهران11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 860 متر)
 • بیمارستان سینا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 899 متر)
 • موزه علم و فناوری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 918 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 957 متر)
 • موزه پول11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 55 متر)
 • بوستان طالقانی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 89 متر)
 • خیابان باب همایون14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 95 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 158 متر)
 • خلوت کریم خانی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 225 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 247 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 278 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 285 متر)
 • خیابان امیرکبیر15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 339 متر)
 • بازار بزرگ تهران15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 362 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 377 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 387 متر)
 • بزرگراه حقانی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 403 متر)
 • خیابان شهید حقانی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 411 متر)
 • پار ک وی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 440 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 504 متر)
 • کاخ گلستان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 507 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 596 متر)
 • نظام آباد14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 636 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 693 متر)
 • بلوار مرزداران16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 799 متر)
 • خیابان امام خمینی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 802 متر)
 • بوستان آب و آتش11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 815 متر)
 • بلوار آفریقا13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 902 متر)
 • خیابان ولیعصر13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 934 متر)
 • رستوران وادوابل16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 944 متر)
 • پل طبیعت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 952 متر)
 • رستوران شبهای تهران16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 986 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 31 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 31 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 37 متر)
 • رستوران اسفندیار13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 114 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 158 متر)
 • سفارت سوریه13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 324 متر)
 • مسجد جامع20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 333 متر)
 • سینما ملت14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 359 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 382 متر)
 • رستوران برگراتور14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 403 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 479 متر)
 • حسینیه ارشاد15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 489 متر)
 • رستوران کابانا14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 490 متر)
 • بزرگراه یادگار امام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 510 متر)
 • رستوران شاندیز جردن14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 513 متر)
 • رستوران گیلانه14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 546 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 572 متر)
 • خیابان خیام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 622 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 698 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 706 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 724 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 744 متر)
 • مسجد قبا16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 771 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 779 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 786 متر)
 • بوستان باغ ایرانی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 855 متر)
 • میدان امام حسین(ع)16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 887 متر)
 • خیابان جیحون18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 913 متر)
 • رستوران مروارید19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 994 متر)
 • بلوار میرداماد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 19 متر)
 • میدان راه آهن18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 44 متر)
 • خیابان ستارخان18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 80 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 270 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 291 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 407 متر)
 • بوستان فدک19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 409 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 429 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 585 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 607 متر)
 • ایستگاه راه آهن19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 661 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 694 متر)
 • شاطر عباس18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 768 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 881 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 895 متر)
 • رستوران خاقان17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 977 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 988 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 45 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 82 متر)
 • موزه امام علی(ع)14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 122 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 149 متر)
 • سفارت اردن19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 162 متر)
 • نمایشگاه بین المللی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 167 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 191 متر)
 • موزه تنوع زیستی20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 193 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 209 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 211 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 215 متر)
 • برج میلاد21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 318 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 350 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 380 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 410 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 473 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 554 متر)
 • بزرگراه نواب21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 562 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 585 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 673 متر)
 • بیمارستان بهمن19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 675 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 956 متر)
 • شهرک غرب19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 43 متر)
 • ترمینال غرب21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 45 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 82 متر)
 • سینما جی22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 293 متر)
 • خیابان فیاضی17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 379 متر)
 • خیابان فرشته17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 381 متر)
 • رستوران آناندا18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 404 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 665 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 707 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 817 متر)
 • پارک پلیس22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 885 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 908 متر)
 • ترمینال جنوب23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 26 متر)
 • خیابان پاسداران19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 67 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 138 متر)
 • موزه دکتر حسابی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 170 متر)
 • پیتزا نخل24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 201 متر)
 • خیابان دماوند24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 257 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 348 متر)
 • سفره خانه باباقدرت19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 352 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 360 متر)
 • سفارت ژاپن18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 371 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 503 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 543 متر)
 • کافی شاپ کوبانا21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 545 متر)
 • تجریش20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 562 متر)
 • پیتزا پارک21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 598 متر)
 • رستوران نارنجستان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 599 متر)
 • رستوران شهروز21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 609 متر)
 • قیطریه22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 642 متر)
 • پیتزا پم21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 732 متر)
 • نارمک24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 760 متر)
 • حرم امامزاده صالح20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 769 متر)
 • رستوران مورانو22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 832 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 844 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 848 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 881 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 944 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 97 متر)
 • بیمارستان پارسیان22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 146 متر)
 • بیمارستان عرفان22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 191 متر)
 • باغ فردوس21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 310 متر)
 • خیابان آزادی24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 435 متر)
 • بوستان نهج البلاقه25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 508 متر)
 • سفارت برزیل21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 539 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 547 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 618 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 619 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 639 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 663 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 664 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 681 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 705 متر)
 • خیابان کیخسروی28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 767 متر)
 • سعادت آباد22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 784 متر)
 • موزه سینمای ایران23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 788 متر)
 • ترمینال شرق27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 831 متر)
 • سفارت اتریش22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 879 متر)
 • فرحزاد26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 961 متر)
 • خیابان ولنجک22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 964 متر)
 • رستوران اردک آبی24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 3 متر)
 • رستوران الیزه24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 19 متر)
 • موزه نظامی23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 46 متر)
 • کاخ سعدآباد23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه آبکار23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 46 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 46 متر)
 • یافت آباد27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 212 متر)
 • پارک بازیافت27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 249 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 644 متر)
 • نمایشگاه هوایی27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 781 متر)
 • پارک لویزان22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 974 متر)
 • درکه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 47 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 214 متر)
 • رستوران باغ گیلاس24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 228 متر)
 • خیابان شهید باهنر25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 304 متر)
 • خیابان لواسانی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 334 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 373 متر)
 • دربند26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 397 متر)
 • پارک ارم30 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 490 متر)
 • سورتمه تهران26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 527 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 618 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز28 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 669 متر)
 • آبشار دوقلو26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 734 متر)
 • کاخ موزه سبز27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 759 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 990 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب32 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 496 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 516 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 666 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 978 متر)
 • آبشار چال مگس29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 154 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 398 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد33 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 404 متر)
 • فرودگاه مهرآباد36 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 474 متر)
 • بیمارستان محک27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 523 متر)
 • سفارت چین27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 710 متر)
 • خیابان فردوسی28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 804 متر)
 • بام تهران42 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 931 متر)
 • بوستان جمشیدیه31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 73 متر)
 • بام محک29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 88 متر)
 • افسریه30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 152 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 227 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 635 متر)
 • کوه دارآباد28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 864 متر)
 • چشمه درازلش30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 73 متر)
 • آبشار کبوتر خوان30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 73 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 231 متر)
 • بزرگراه لشکری32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 11 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 80 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 242 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 310 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 806 متر)
 • چشمه علی30 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 161 متر)
 • دژ رشکان31 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 402 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 492 متر)
 • باغ پرندگان تهران47 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 708 متر)
 • پارک جنگلی یاس33 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 152 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر43 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 860 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)34 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 115 متر)
 • بزرگراه فتح36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 479 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو33 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 501 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 887 متر)
 • پارک چیتگر36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 887 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی37 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 35 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)42 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 504 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 179 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی37 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 374 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن42 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 431 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد41 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 931 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک45 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 844 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد39 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 764 متر)
 • بهشت زهرا48 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 78 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی43 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 944 متر)
 • تپه میل46 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 280 متر)
 • اتوبان تهران_کرج40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 807 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر46 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 209 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز59 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 618 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)59 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 663 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 201 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج49 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 447 متر)
 • دریاچه سد لتیان59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 72 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 407 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج53 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 19 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 35 متر)
 • خیابان جمهوری57 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 479 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 68 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج57 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 957 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 127 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 598 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 621 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (110 کیلومتر و 296 متر)
 • خیابان لاله زار نو24 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1515 کیلومتر و 51 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آراد تهران

از جمله هتل‌های دیگر یک ستاره در شهر تهران می‌توان به هتل آراد تهران اشاره کرد. این هتل در سال 1393 در 5 طبقه با 35 اتاق ساخته شده است. به طور کلی در این هتل حدود 80 تخت وجود دارد و علاوه بر رستوران با ظرفیت 30 نفر، برای خودروهای شخصی پارکینگ کوچکی دارد که ظرفیت آن حدود 6 خودرو است. این هتل همچنین از جمله نزدیک‌ترین هتل‌ها به بیمارستان‌های مختلف و متعدد شهر تهران است. از جمله خیابان‌های معروف و نزدیک به این هتل می‌توان به خیابان ولیعصر اشاره کرد.

 

امکانات و خدمات هتل آراد تهران

هتل آراد تهران در عین حال که هتلی یک ستاره است، امکانات و خدمات مختلفی دارد که عبارتند از: کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، خدمات خانه‌داری، خدمات بیدار باش، تلفن در لابی، کپسول آتش‌نشانی، لاندری و نمازخانه

همچنین در اتاق‌ها امکانات و خدماتی همچون روم سرویس، صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، بالکن، رخت‌آویز، کمد لباس، تلویزیون، حمام، لوازم بهداشتی، دمپایی، آباژور، اینترنت، تلفن و سیستم سرمایشی و گرمایشی وجود دارد.

 

شماره تماس و آدرس هتل آراد تهران

هتل آراد تهران در ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، خیابان جهان‌سوز، پلاک 26 قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این هتل هم کافی است با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط پشتیبانان ما در یوترواز که در 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته در خدمتتان هستند راهنمایی شوید.

 

رزرو اتاق در هتل آراد تهران

با سایت یوتراوز این امکان را دارید تا اتاق مورد نظر خود را در هتل آراد تهران با قیمتی مناسب به صورت اینترنتی رزرو کنید. از جمله اتاق‌هایی که در این هتل امکان رزروشان از طریق یوتراوز میسر است می‌توان به اتاق یک تخته، دو تخته توئین و دبل، سه تخته و پنج تخته اشاره کرد. پس از انتخاب اتاق مورد نظرتان برای تاریخ و زمانی که قصد رزرو هتل آراد تهران را دارید، با طی کردن مراحل رزرو و پرداخت هزینه خرید شما نهایی خواهد شد.