آدرس هتل :تهران، میدان راه‌آهن، خیابان شهید بهرام بیگی

اتاق‌های هتل سیب تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل سیب تهران

امکانات هتل سیب تهران

فاصله هتل سیب تهران تا نقاط مهم

 • میدان راه آهن4 دقیقه پیاده ‌روی (284 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 94 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 98 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 120 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش6 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 878 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی10 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 600 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی9 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 897 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)
 • بزرگراه نواب13 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 122 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه11 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 569 متر)
 • خیابان خیام12 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 941 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس19 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 66 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 98 متر)
 • ترمینال جنوب12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 255 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 55 متر)
 • خلوت کریم خانی15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 121 متر)
 • بازار بزرگ تهران15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 258 متر)
 • خیابان انقلاب17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 347 متر)
 • عمارت دارالفنون16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 364 متر)
 • میدان انقلاب17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 367 متر)
 • کاخ گلستان15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 404 متر)
 • سینما جی23 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 479 متر)
 • میدان حسن آباد17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 483 متر)
 • موزه علم و فناوری16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 587 متر)
 • موزه پست و تلگراف17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 641 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 688 متر)
 • موزه عبرت17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 800 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 847 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 887 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 898 متر)
 • میدان امام خمینی18 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 907 متر)
 • مجموعه قزاقخانه17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 6 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه18 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 144 متر)
 • پارک دانشجو18 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 239 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 256 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 336 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 356 متر)
 • مسجد جامع20 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 398 متر)
 • پل حافظ18 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 475 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)18 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 495 متر)
 • خیابان امیرکبیر17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 514 متر)
 • خیابان لاله زار20 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 605 متر)
 • سینما عصر جدید20 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 666 متر)
 • سفارت آلمان18 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 679 متر)
 • سفارت روسیه19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 762 متر)
 • کلیسا کانسولاتا19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 784 متر)
 • یافت آباد16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 797 متر)
 • موزه جواهرات ملی19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 812 متر)
 • موزه فرش ایران21 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 868 متر)
 • بیمارستان آریا20 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 887 متر)
 • پارک بازیافت17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 898 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 963 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی21 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 986 متر)
 • خیابان آزادی27 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 32 متر)
 • بلوار کشاورز20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 63 متر)
 • خیابان حافظ20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 136 متر)
 • میدان فردوسی19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 160 متر)
 • خیابان جیحون21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 251 متر)
 • سفارت عراق20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 280 متر)
 • سینما قدس21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 400 متر)
 • میدان ولیعصر21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 554 متر)
 • رستوران خانه کوچک23 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 558 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 624 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 649 متر)
 • موزه استاد صبا21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 674 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 746 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 768 متر)
 • بهارستان22 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 907 متر)
 • سینما استقلال22 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 922 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا25 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 931 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر22 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 199 متر)
 • خیابان ایرانشهر22 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 399 متر)
 • سینما آفریقا24 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 449 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی23 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 500 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله23 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 780 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس23 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 81 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی29 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 133 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر24 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 160 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین24 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 423 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی28 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 609 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی26 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 891 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 948 متر)
 • میدان آزادی24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 38 متر)
 • میدان هفت تیر27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 54 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 70 متر)
 • نایب ساعی26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 103 متر)
 • خیابان کریم خان27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 114 متر)
 • بیمارستان جم27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 248 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 287 متر)
 • چشمه علی24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 302 متر)
 • سینما ایران27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 423 متر)
 • افسریه23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 443 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد29 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 483 متر)
 • رستوران سیمرغ27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 511 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی28 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 667 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 696 متر)
 • خیابان کارگر شمالی24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 717 متر)
 • سینما آزادی28 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 784 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 812 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح28 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 894 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 946 متر)
 • ترمینال غرب26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 38 متر)
 • میدان آژانتین29 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 413 متر)
 • نظام آباد32 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 645 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه27 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 701 متر)
 • بیمارستان مهرگان29 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 829 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی32 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 860 متر)
 • خیابان فرهنگ31 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر)
 • خیابان سهروردی30 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 6 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی30 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 13 متر)
 • خیابان الوند29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 16 متر)
 • رستوران شبهای تهران25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 29 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری30 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 41 متر)
 • بزرگراه یادگار امام28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 116 متر)
 • پارک وی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 146 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 218 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی32 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 414 متر)
 • بلوار شریعتی31 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 436 متر)
 • بیمارستان دی28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 446 متر)
 • مصلی29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 473 متر)
 • عباس آباد33 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 591 متر)
 • دژ رشکان26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 628 متر)
 • البرز32 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 641 متر)
 • رستوران گیاهی پیور26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 653 متر)
 • بلوار مرزداران30 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 800 متر)
 • خیابان خرمشهر32 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 878 متر)
 • رستوران آنتروکوت27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 969 متر)
 • باغ خزندگان زیما29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 219 متر)
 • بزرگراه کردستان29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 384 متر)
 • گنبد مینا32 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 493 متر)
 • خیابان گاندی28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 515 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 526 متر)
 • میدان ونک29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 711 متر)
 • خیابان ملاصدرا25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 856 متر)
 • خیابان ستارخان29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی31 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 933 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)34 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 92 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد34 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 94 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت35 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 130 متر)
 • برج میلاد34 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 201 متر)
 • موزه پول31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 494 متر)
 • بوستان طالقانی30 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 585 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 845 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 884 متر)
 • بزرگراه حقانی31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 900 متر)
 • خیابان شهید حقانی31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 908 متر)
 • رستوران مروارید32 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 4 متر)
 • بوستان آب و آتش32 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 236 متر)
 • موزه تنوع زیستی33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 284 متر)
 • پل طبیعت32 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 373 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 436 متر)
 • سفارت اردن33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 699 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 720 متر)
 • سینما ملت30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 855 متر)
 • بوستان فدک33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 903 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 999 متر)
 • بوستان باغ ایرانی28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 105 متر)
 • خیابان دماوند36 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 209 متر)
 • بلوار میرداماد36 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 440 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 471 متر)
 • بلوار آفریقا33 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 516 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 519 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 525 متر)
 • حسینیه ارشاد35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 766 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی36 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 904 متر)
 • بیمارستان بهمن32 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 915 متر)
 • رستوران اسفندیار30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 946 متر)
 • مسجد قبا36 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 69 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان36 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 151 متر)
 • پارک ارم41 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 187 متر)
 • بوستان نهج البلاقه39 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 203 متر)
 • شاطر عباس34 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 265 متر)
 • شهرک غرب33 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 283 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک37 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 410 متر)
 • موزه امام علی(ع)35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 543 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی37 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 636 متر)
 • ترمینال شرق39 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 783 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز38 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 4 متر)
 • رستوران نارنجستان31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 162 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک35 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 385 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت39 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 423 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر39 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 503 متر)
 • خیابان کیخسروی40 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 588 متر)
 • سفارت ژاپن32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 621 متر)
 • نارمک40 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 640 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری36 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 676 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری41 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 724 متر)
 • پارک پلیس32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 752 متر)
 • خیابان فیاضی36 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 801 متر)
 • خیابان فرشته36 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 802 متر)
 • رستوران آناندا39 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 935 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه40 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 86 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو40 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 154 متر)
 • خیابان پاسداران39 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 336 متر)
 • خیابان ولنجک34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 462 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی39 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 559 متر)
 • موزه دکتر حسابی39 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 591 متر)
 • بزرگراه فتح44 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 795 متر)
 • باغ فردوس36 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 856 متر)
 • کافی شاپ کوبانا37 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 966 متر)
 • رستوران خاقان35 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 971 متر)
 • تجریش42 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 983 متر)
 • بزرگراه لشکری39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 6 متر)
 • پیتزا پارک38 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 20 متر)
 • قیطریه43 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 64 متر)
 • فرحزاد37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 100 متر)
 • پیتزا پم38 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 154 متر)
 • حرم امامزاده صالح43 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 190 متر)
 • رستوران مورانو39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 253 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 269 متر)
 • موزه سینمای ایران37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 334 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن38 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 366 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 519 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 581 متر)
 • درکه37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 603 متر)
 • رستوران باغ گیلاس36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 797 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی41 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 802 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه38 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 803 متر)
 • بهشت زهرا39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 831 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری38 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 188 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا41 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 222 متر)
 • رستوران اردک آبی40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 785 متر)
 • پارک لویزان41 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 878 متر)
 • موزه نظامی40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 949 متر)
 • کاخ سعدآباد40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 949 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 949 متر)
 • موزه آبکار40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 949 متر)
 • سفارت اتریش40 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 47 متر)
 • کاخ موزه سبز42 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 823 متر)
 • خیابان لواسانی45 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 920 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر42 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 994 متر)
 • خیابان فردوسی40 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 277 متر)
 • دربند43 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 315 متر)
 • سورتمه تهران43 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 445 متر)
 • آبشار دوقلو43 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 652 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران46 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 679 متر)
 • سفارت چین46 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 733 متر)
 • بام تهران56 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 912 متر)
 • بیمارستان محک45 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 943 متر)
 • باغ پرندگان تهران1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 309 متر)
 • بام محک47 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 573 متر)
 • آبشار چال مگس48 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 622 متر)
 • تپه میل40 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 181 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران47 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 241 متر)
 • کوه دارآباد48 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 319 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد48 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 320 متر)
 • آبشار کبوتر خوان50 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 451 متر)
 • چشمه درازلش50 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 451 متر)
 • بوستان جمشیدیه51 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 540 متر)
 • پارک چیتگر45 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 568 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر45 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 569 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)45 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 122 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن48 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 210 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم51 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 83 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن53 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 352 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی54 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 357 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)53 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 935 متر)
 • پارک جنگلی یاس60 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 58 متر)
 • اتوبان تهران_کرج51 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 212 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 316 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 360 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 505 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 814 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 977 متر)
 • دریاچه سد لتیان1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 962 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 339 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 548 متر)
 • خیابان جمهوری1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 347 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 623 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 487 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 814 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (112 کیلومتر و 897 متر)
 • خیابان لاله زار نو18 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (975 کیلومتر و 44 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل سیب تهران

هتل سیب تهران یکی از هتل‌های نوساز تهران است که در 5 طبقه با 54 اتاق ساخته شده است. این هتل حوالی میدان راه‌آهن تهران قرار گرفته است و به همین جهت به مکان‌هایی از جمله راه‌آهن تهران، کاخ گلستان، پارک حقانی، دروازه غار و پارک رازی نزدیک است و علاوه‌بر این فاصله چندانی با بازار بزرگ تهران ندارد. هتل سیب ظرفیت پذیرایی از حدود 360 مسافر را دارد که در میان هتل های تهران و ان هم هتل های یک ستاره، ویژگی خاصی به حساب می‌آید.

 

رزرو هتل سیب تهران

اگر قصد سفر کرده‌اید و می‌خواهید تا با خرید بلیط قطار به تهران سفر کنید، بهترین اقامتگاهی که می‌توانیم به شما پیشنهاد کنیم، هتل سیب است. با رزرو هتل سیب تهران ضمن دسترسی بسیار خوب به راه‌آهن سراسری این شهر، این امکان را دارید تا به مناطق شهری مهم تهران از جمله مراکز خرید، مراکز تفریحی و مراکز تاریخی دسترسی بسیار خوبی داشته باشید. ضمناً با رزرو هتل سیب تهران از یوتراوز این امکان را دارید تا از پشتیبانی 24 ساعته کارشناسان ما در یوتراوز در طول 7 روز هفته هم برخوردار شوید.

 

تلفن هتل سیب تهران

یکی از راه‌های ارتباطی با هتل، در اختیار داشتن شماره تماس آن است. اما آیا تلفن هتل سیب تهران به تنهایی می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد؟ طبیعتاً خیر. اغلب افرادی که به‌ دنبال تلفن هتل سیب تهران هستند قصد دارند تا اطلاعات بیشتری را در رابطه با آن دریافت کنند. بنابراین اگر هدف این باشد، پیشنهاد ما به شما ارتباط با کارشناسان یوتراوز به شماره تماس 1548 است. در صورت ارتباط با این شماره تماس می‌توانید تمام آنچه از این هتل می‌خواهید بدانید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت کامل دریافت کنید.

 

آدرس هتل سیب تهران

آدرس: میدان راه‌آهن، خیابان شهید بهرام بیگی

همانطور که اشاره هم کردیم، هتل سیب تهران حوالی میدان راه‌آهن قرار گرفته است و به جهت این موقعیت مکانی به راه‌آهن سراسری تهران بسیار نزدیک است. موقعیت مکانی هتل سیب تهران به‌گونه‌ای است که با رزرو آنلاین آن می‌توانید به خیابان ولیعصر، خیابان مولوی، گمرک، پارک رازی، پارک شهر، میدان منیریه، ولیعصر مال و بسیاری جاهای دیگر دسترسی آسانی داشته باشید.

 

امکانات هتل سیب تهران

هتل سیب تهران دارای امکاناتی است که در صورت آگاهی از آن‌ها می‌توانید با خیالی آسوده‌تر به رزرو آن فکر کنید. این امکانات شامل موارد مختلفی همچون حمام، یخچال، دراور، مبلمان، آباژور، میزتحریر، رخت‌آویز، کمد لباس، لوازم بهداشتی، تلویزیون، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تهویه مطبوع، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، کافی‌شاپ، آسانسور، صندوق امانات، چایخانه سنتی و همچنین شبکه پخش فیلم نیز می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید.

 

خدمات هتل سیب تهران

در کنار تمامی امکانات هتل سیب تهران، این هتل خدماتی هم به مراجعان و مسافران خود ارائه می‌دهد که باعث می‌شود تا شما در طول سفر خود به تهران و رزرو هتل سیب، آسایش کافی داشته باشید. این خدمات شامل خدمات خانه‌داری، پذیرش 24 ساعته، خدمات بیدارباش و .. نیز می‌شوند.

 

سوالات متداول

هتل سیب تهران چند ستاره است؟

هتل سیب یکی از هتل های یک ستاره تهران است.

 

هتل سیب تهران کجاست؟

این هتل در حوالی میدان راه‌آهن و در خیابان شهید بهرام بیگی قرار گرفته است.

 

آیا امکان رزرو هتل سیب با تخفیف وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد و شما می‌توانید هتل سیب تهران را با تخفیفات ویژه مناسبتی و فصلی یوتراوز رزرو کنید.

 

برای دریافت پشتیبانی یوتراوز با چه شماره‌ای تماس بگیریم؟

برای دریافت راهنمایی از کارشناسان ما در یوتراوز تنها کافی است تا با شماره 1548 تماس بگیرید.

 

امکانات هتل سیب تهران شامل چه مواردی می‌شود؟

با رزرو هتل سیب تهران می‌توانید از امکانات متنوعی همچون سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، حمام، لوازم بهداشتی، دراور، کمد لباس، آباژور، کافی‌شاپ، رستوران و نمازخانه در اتاق‌های این هتل و محوطه داخلی آن بهره‌مند شوید.