آدرس هتل :نائین، خیابان دکتر طبا، نبش میدان پورهاشمی (عزیزخان)
نکات مهم اقامتگاه سنتی انار نائین
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته توکان اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته توکان اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون

-

اتاق دو تخته کمان دار اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته کمان دار اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته گیسو اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته گیسو اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی

-

اتاق دو تخته شکارچی اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته شکارچی اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته ارابه ران اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته ارابه ران اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام

-

اتاق دو تخته سیمرغ اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته سیمرغ اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته پهلوان اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته پهلوان اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
820,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته هفت اورنگ اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته هفت اورنگ اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
902,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه تخته لیرا اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته لیرا اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
1,164,400تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق سه تخته دو پیکر اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته دو پیکر اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
1,164,400تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق

-

اتاق سه تخته جوی اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته جوی اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
1,246,400تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دمپایی
امکانات
صبحانه
امکانات
تلویزیون
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
روم سرویس
امکانات
آب رایگان
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

امکانات اقامتگاه سنتی انار نائین
صندوق امانات
فروشگاه
زنگ هشدار
مرکز خرید
رستوران بام
پذیرش ۲۴ ساعته
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
روزنامه
فضای سبز
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
صرافی
اتاق بازی
مینی بار با هزینه
اتاق سیگار
لابی
کافی شاپ
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلفن در لابی
پارکینگ
کپسول آتش نشانی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات بیدار باش
خدمات خانه داری
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
موقعیت مکانی اقامتگاه سنتی انار نائین
 • فاصله تا آسیاب آبی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۷۷ متر)
 • فاصله تا کاروانسرای ...۲۵ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا نارین قلعه ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۱۹۶ متر)
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۳۳۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۶۷ متر)
 • فاصله تا امامزاده س ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا پارک لاله۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا پارک غدیر۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا قلعه عاشور ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۳ تا ۶ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره اقامتگاه سنتی انار نائین

 

اقامتگاه سنتی انار نائین با معماری زیبا و نوستالژیک خود، همچون نگینی در شهر نائین می‌درخشد. ساختمان آن قدمتی 400 ساله دارد و در سال 1398 به عنوان اقامتگاه به بهره‌برداری رسیده است. اقامتگاه سنتی انار نائین 2 طبقه و 11 اتاق دارد و دسترسی آسان به جاهای دیدنی نائین، از مزیت‌های آن است.

 

آدرس و شماره تماس اقامتگاه سنتی انار نائین

اقامتگاه سنتی انار نائین در خیابان دکتر طبا و نبش میدان پورهاشمی واقع شده و کمتر از 200 متر با نارین‌قلعه فاصله دارد. این قلعه قدیمی‌ترین بنای شناخته شده در نائین به حساب می‌آید که بازدید از آن برای همه مسافران واجب است. از اقامتگاه سنتی انار نائین تا خانه تاریخی فاطمی تنها 300 متر فاصله است. قدمت این جاذبه تاریخی به دوران قاجار می‌رسد و معماری زیبایی دارد.

نائین پر از جاذبه‌های تاریخی و باستانی است که توصیه می‌کنیم در سفر به این شهر زیبا بازدید از آن‌ها را در برنامه خود بگنجانید. قلعه عاشوراگاه یکی از معروف‌ترین بناهای دوره زرتشت محسوب می‌شود و قدمت آن به پیش از به وجود آمدن شهر نائین برمی‌گردد. اگر در اقامتگاه سنتی انار نائین اقامت دارید، این جاذبه تاریخی در 2 کیلومتری شماست. آسیاب آبی ریگاره، مسجدجامع تاریخی بافران و کاروانسرای نیستانک هم از جاذبه‌های دیدنی نائین هستند که بازدید از آن‌ها خالی از لطف نیست.

اگر سوالی درباره اقامتگاه سنتی انار نائین دارید و یا می‌خواهید تلفنی اتاق موردنظرتان را رزرو کنید، با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت شبانه‌روزی و در 7 روز هفته شما را راهنمایی کنند.

 

رزرو اینترنتی اقامتگاه سنتی انار نائین

برای اینکه در سفر به شهر نائین نگرانی بابت محل اقامت خود نداشته باشید، می‌توانید از طریق سایت یوتراوز برای رزرو آنلاین اقامتگاه سنتی انار نائین اقدام کنید. به شما قول می‌دهیم این سفر یکی از بهترین سفرهای شما می‌شود.

 

امکانات و خدمات اقامتگاه سنتی انار نائین

در اقامتگاه سنتی انار نائین امکاناتی نظیر پارکینگ، رستوران، کافی‌شاپ، خدمات خانه‌داری و اینترنت تعبیه شده است.

واحدهای اقامتی اقامتگاه سنتی انار شامل اتاق‌های دو الی سه‌تخته هستند که با رزرو آن‌ها می‌توانید از امکاناتی همچون تلویزیون، یخچال، مینی‌بار باهزینه، کمدلباس، حمام و سرویس‌فرنگی بهره ببرید.