آدرس هتل :عباس آباد، ۱۰ کیلومتر بعد از متل قو، روبه‌رو پمپ‌بنزین
نکات مهم هتل الماس عباس آباد
  • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
  • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
سوئیت یک خوابه دو نفره اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه دو نفره اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
1,212,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن

-

سوئیت یک خوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه) اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
1,377,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت یک خوابه چهار نفره معمولی (یک تخت دو نفره+دو سرویس اضافه) اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه چهار نفره معمولی (یک تخت دو نفره+دو سرویس اضافه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,532,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی

-

سوئیت یک خوابه پنج نفره (یک تخت دو نفره+یکنفر اضافه+یک کاناپه) اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه پنج نفره (یک تخت دو نفره+یکنفر اضافه+یک کاناپه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
1,692,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال ( یک تخت دو نفره+دو سرویس اضافه) اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال ( یک تخت دو نفره+دو سرویس اضافه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
1,700,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

سوئیت یک خوابه شش نفره معمولی (یک تخت دو نفره+سه نفر سینگل+یک کاناپه) اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه شش نفره معمولی (یک تخت دو نفره+سه نفر سینگل+یک کاناپه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
1,852,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

سوئیت یک خوابه هفت نفره معمولی (یک تخت دو نفره+سه نفر سینگل+یک کاناپه) اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه هفت نفره معمولی (یک تخت دو نفره+سه نفر سینگل+یک کاناپه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 7 نفر
ظرفیت: 7 نفر
قیمت برای 1 شب
2,006,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ

-

سوئیت دو خوابه هشت نفره معمولی (دو تخت دبل+دو نفر سینگل+دو کاناپه) اقامت با صبحانه
سوئیت دو خوابه هشت نفره معمولی (دو تخت دبل+دو نفر سینگل+دو کاناپه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 8 نفر
ظرفیت: 8 نفر
قیمت برای 1 شب
2,180,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

سوئیت دو خوابه هشت نفره رویال (دو تخت دبل+دو نفر سینگل+دو کاناپه) اقامت با صبحانه
سوئیت دو خوابه هشت نفره رویال (دو تخت دبل+دو نفر سینگل+دو کاناپه) اقامت با صبحانه
ظرفیت: 8 نفر
ظرفیت: 8 نفر
قیمت برای 1 شب
2,400,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
بالکن

-

امکانات هتل الماس عباس آباد
لابی
آسانسور
روزنامه
سالن بیلیارد
تلفن در لابی
پارکینگ
ماساژ
کپسول آتش نشانی
سیستم اعلام حریق
خدمات خانه داری
خدمات تهیه بلیط
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
لاندری (خشکشویی)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات تور
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
کافی نت
مینی بار با هزینه
اتاق سیگار
صندوق امانات
نمازخانه
فروشگاه
آتلیه
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
پرینتر
مرکز خرید
کافی شاپ
تاکسی سرویس
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
اتاق چمدان
فضای سبز
زمین تنیس
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
صرافی
چایخانه سنتی
گیم نت
موقعیت مکانی هتل الماس عباس آباد
  • فاصله تا پلاژ ساحلی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵ متر)
  • فاصله تا پارک شهید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
  • فاصله تا زمین ورزشی ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل الماس عباس آباد

عباس آباد از شهرهای استان مازندران است و به دلیل نزدیکی به متل قو و جاده جنگلی کلاردشت، شهرت فراوانی دارد. اگر عازم این شهر زیبا هستید، پیشنهاد ما اقامت در هتل الماس عباس آباد است. هتل 3 ستاره الماس در سال 1391 ساخته شده، 4 طبقه و 34 واحد اقامتی دارد. ویژگی که هتل الماس را خاص و متفاوت کرده، موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به جاهای بکر و گردشگری مازندران است.

 

امکانات و خدمات هتل الماس عباس آباد

هتل الماس عباس آباد با امکانات لوکس و مدرن خود اقامتی خوب و راحت برای شما رقم می‌زند. از جمله امکانات هتل الماس می‌توان به پارکینگ، آسانسور، سالن بیلیارد، سالن چندمنظوره، کافی‌شاپ، سالن صبحانه‌خوری، رستوران، چایخانه سنتی، روم‌سرویس، خشکشویی و اینترنت اشاره کرد.

در محوطه هتل هم فضای سبز و همچنین آلاچیق‌هایی برای استراحت تعبیه شده که می‌توانید اوقات خوشی را آنجا داشته باشید و از هوای بی‌نظیر و صدای امواج دریا غرق لذت شوید.

واحدهای اقامتی هتل الماس عباس آباد شامل اتاق ماه عسل، سوئیت‌های یک‌خوابه و دوخوابه چهارنفره است که در آن‌ها امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، میزآرایش، حمام، سشوار و سرویس بهداشتی فرنگی فراهم شده است. برخی از سوئیت‌ها چشم‌انداز فوق العاده زیبایی رو به دریا دارند که آرامشی که از تماشای آن به دست می‌آید، قابل وصف نیست.

 

آدرس و شماره تماس هتل الماس عباس آباد

هتل الماس عباس آباد در 10 کیلومتری متل قو به سمت تنکابن واقع شده و بهترین گزینه برای مسافرانی است که قصد بازدید از دریاچه ولشت و روستای تاریخی کندلوس را دارند.  جاده جنگلی کلاردشت به عباس‌آباد یکی از زیباترین جاده های ایران است. لذت 25 کیلومتر رانندگی در دل جنگل، بر هیچ کسی پوشیده نیست. اگر در هتل الماس اقامت داشته باشید می‌توانید با 20 کیلومتر رانندگی به این جاده رویایی برسید و عکس‌های خیلی خوبی بگیرید.

اگر می‌خواهید درباره خدمات و امکانات هتل الماس عباس آباد بیشتر بدانید و یا به صورت تلفنی اتاق خود را رزرو کنید، با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی سایت یوتراوز به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته، شما را راهنمایی کنند.

 

رزرو اینترنتی هتل الماس عباس آباد

برای رزرو اینترنتی هتل الماس عباس آباد فقط کافیست به سایت یوتراوز مراجعه و اتاق موردنظرتان را انتخاب کنید. به شما اطمینان می‌دهیم با اقامت در این هتل اوقات خوشی در انتظارتان خواهد بود.