آدرس هتل :مشهد، امام رضا 5، چهنو 6
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه مهمانپذیر علمدار مشهد
امکانات مهمانپذیر علمدار مشهد
موقعیت مکانی مهمانپذیر علمدار مشهد
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)8 دقیقه پیاده ‌روی (612 متر)
 • خیابان دانش غربی8 دقیقه پیاده ‌روی (638 متر)
 • خیابان دانش شرقی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 3 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 22 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 53 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 133 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 148 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 196 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 250 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 269 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 279 متر)
 • میدان ده دی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 295 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 304 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 305 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 309 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 342 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 373 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 408 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 515 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 528 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 539 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 587 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 640 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 710 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 754 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 768 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 778 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 791 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 830 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 873 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 875 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 934 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 936 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 986 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 90 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 115 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 124 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 186 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 264 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 294 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 301 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 303 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 317 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 350 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 363 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 409 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 416 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 450 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 567 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 661 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 937 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 937 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 43 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 55 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 141 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 202 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 203 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 458 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 623 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 634 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 672 متر)
 • ورزشگاه تختی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 674 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 800 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 814 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 942 متر)
 • میدان راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 966 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 995 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 1 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 1 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 121 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 442 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 489 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 650 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 686 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 907 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 993 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 366 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 607 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 620 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 683 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 738 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 766 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 808 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 35 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 449 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 119 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 408 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 665 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 739 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 197 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 256 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 356 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 405 متر)
 • ورزشگاه امام رضا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 435 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 544 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 572 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 579 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 616 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 912 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 51 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 162 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 277 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 310 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 879 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 992 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 21 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 119 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 161 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 192 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 212 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 221 متر)
 • مجتمع الماس شرق16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 235 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 256 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 320 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 356 متر)
 • پاساژ وصال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 554 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 447 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 771 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 797 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 864 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 946 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 998 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 66 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 178 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 867 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 980 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 774 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 774 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 912 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 157 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 176 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 293 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 310 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 401 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 525 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 644 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 658 متر)
 • دانشگاه آزاد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 16 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 22 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 102 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 201 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 202 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 356 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 418 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 493 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 528 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 532 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 608 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 618 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 769 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 802 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 817 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 838 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 956 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 709 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 242 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 816 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 239 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 508 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 760 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 813 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 818 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 824 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 589 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 650 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 328 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 450 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 716 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 4 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 24 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 373 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 423 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 602 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 627 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 187 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 374 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 422 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 471 متر)
 • رستوران چهار فصل عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 838 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 107 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 286 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 729 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 486 متر)
 • استادیوم ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 488 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 511 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 222 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 738 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 749 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 749 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 749 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 971 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 988 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 144 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 592 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 318 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 199 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 608 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 749 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 289 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 764 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 494 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 49 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 357 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 398 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 171 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 211 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 559 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (درصورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 الی 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
بازه سنی برای اقامت کاملکودک 5 سال به بالا با استفاده از سرویس
درباره مهمانپذیر علمدار مشهد

مهمانپذیر علمدار مشهد یکی از نوسازترین هتل‌های مشهد است که در سال 1398 به عنوان یک اقامتگاه تمیز و ارزان قیمت افتتاح شد. این مهمان‌پذیر با استفاده از پرسنل خبره و کار بلد توانسته است تا اقامتگاهی مناسب برای آن دسته از مسافران مشهد باشد که به دنبال اقامتگاه ارزان قیمت در محدوده حرم مطهر رضوی هستند.

امکانات مهمانپذیر علمدار مشهد

مهمانپذیر علمدار مشهد در ساختمانی 4 طبقه و با 34 واحد اقامتی آماده خدمتگزاری به زائران گرامی است. شما می‌توانی از یوتراوز اتاق‌های مهمانپذیر علمدار مشهد را با ظرفیت‌های اتاق‌های دو تخته، سه تخته و چهار تخته رزرو کنید. اولین اصل در مهمانپذیر علمدار مشهد رفاه حال زائران گرامی است از این‌رو در داخل اتاق‌ها سیستم تهویه مطبوع، آباژور، تخت‌های استاندارد، ملزومات بهداشتی، یخچال، حمام و ملزومات بهداشتی و... با کیفیت خوب فراهم‌ شده است.

امکانات عمومی مهمانپذیر علمدار مشهد شامل اتاق چمدان، صندوق امانات، خدمات تاکسی‌سرویس، خدمات لاندری، خدمات روم سرویس، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در لابی، اینترنت رایگان، نمازخانه، خدمات ویژه معلولین، رستوران و... می‌شود.

آدرس و شماره تماس مهمانپذیر علمدار مشهد

مهمان‌پذیر مشاهیر مشهد در خیابان امام رضا(ع)، کوچه چهنو قرار دارد. مهمانپذیر علمدار مشهد در موقعیت مکانی عالی و در خیابان امام رضا قرار دارد. موقعیت مکانی بی‌نظیر این اقامتگاه سبب شده است میهمانان به ایستگاه اتوبوس و مترو میدان بسیج، مراکز درمانی و خیابان ملک‌الشعرای بهار،پایانه مسافربری امام رضا و همچنین بازار هفده شهریور، بازار رضا دسترسی بسیار آسانی داشته باشند،

در صورت نیاز به تماس با مهمانپذیر علمدار مشهد، می‌توانید از همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شماره 1548 راهنمایی بگیرید.

رزرو مهمانپذیر علمدار مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از مهمانپذیر علمدار مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات، انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548، تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.