#
آدرس هتل :مشهد، امام رضا 5، روبه‌رو چهنو 3

اتاق‌های هتل آبشار مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آبشار مشهد

امکانات هتل آبشار مشهد

فاصله هتل آبشار مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش غربی8 دقیقه پیاده ‌روی (588 متر)
 • بازار رضا11 دقیقه پیاده ‌روی (853 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان11 دقیقه پیاده ‌روی (893 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 2 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 14 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 57 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 84 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 132 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 137 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 183 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 240 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 255 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 266 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 269 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 321 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 324 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 333 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 358 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 394 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 412 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 442 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 448 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 512 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 526 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 623 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 647 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 670 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 714 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 738 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 768 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 787 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 790 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 817 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 841 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 848 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 876 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 894 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 897 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 899 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 943 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 958 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 29 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 36 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 51 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 63 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 85 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 94 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 98 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 146 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 178 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 188 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 231 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 255 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 264 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 277 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 291 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 304 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 364 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 369 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 409 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 509 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 520 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 524 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 575 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 603 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 625 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 712 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 829 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 897 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 898 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 957 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 991 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 997 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 99 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 102 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 113 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 115 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 163 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 164 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 195 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 405 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 419 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 565 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 575 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 586 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 661 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 742 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 752 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 756 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 773 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 774 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 845 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 848 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 883 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 914 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 914 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 924 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 952 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 63 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 140 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 175 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 346 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 381 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 383 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 431 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 563 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 599 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 737 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 828 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 982 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 15 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 40 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 50 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 101 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 210 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 281 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 521 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 552 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 562 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 580 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 592 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 624 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 652 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 655 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 680 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 727 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 800 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 805 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 847 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 84 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 233 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 353 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 362 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 554 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 609 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 768 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 782 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 793 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 998 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 368 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 457 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 625 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 652 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 673 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 686 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 747 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 908 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 26 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 137 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 170 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 218 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 359 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 464 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 493 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 513 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 514 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 522 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 549 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 652 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 816 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 854 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 961 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 64 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 183 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 224 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 391 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 793 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 857 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 906 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 934 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 60 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 75 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 105 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 125 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 135 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 170 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 250 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 262 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 270 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 623 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 811 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 110 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 361 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 713 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 738 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 805 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 888 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 912 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 998 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 27 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 119 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 364 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 402 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 511 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 623 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 809 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 88 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 715 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 715 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 854 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 99 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 235 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 251 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 284 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 343 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 400 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 467 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 572 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 586 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 936 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 957 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 4 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 31 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 142 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 143 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 210 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 249 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 297 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 360 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 435 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 469 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 473 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 550 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 559 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 711 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 715 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 758 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 780 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 870 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 602 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 650 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 183 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 271 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 336 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 554 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 951 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 513 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 674 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 757 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 795 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 347 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 449 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 702 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 755 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 759 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 765 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 7 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 530 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 592 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 436 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 558 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 657 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 945 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 965 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 314 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 365 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 543 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 569 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 128 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 224 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 316 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 363 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 364 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 413 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 660 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 49 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 228 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 690 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 377 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 427 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 453 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 164 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 846 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 691 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 691 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 691 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 912 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 930 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 973 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 145 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 940 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 947 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 252 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 534 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 259 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 140 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 550 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 709 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 231 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 705 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 754 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 990 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 298 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 358 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 132 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 171 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 519 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد انتخاب اول آن دسته از مسافران مشهد است که دوست دارند اقامتی راحت را در اقامتگاهی تمیز و ارزان قیمت تجربه کنند. هتل آبشار مشهد با توجه به طراحی داخلی و چیدمان خوب اتاق‌ها در کنار استفاده از پرسنلی مجرب و کار آزموده توانسته است تا محیطی مناسب را برای مسافران تورهای ارزان مشهد فراهم آورد. قیمت مناسب در کنار دسترسی عالی به حرم مطهر رضوی از مهم‌ترین دلایل رزرو اینترنتی هتل آبشار مشهد هستند.

 

امکانات هتل آبشار مشهد

هتل آبشار مشهد در ساختمانی 6 طبقه و با 40 واحد اقامتی از مهمانان خود پذیرایی می‌نماید. شما می‌توانید برای رزرو اتاق‌های دو تخته، سه تخته و یا آپارتمان یک خوابِ هتل آبشار مشهد که ظرفیت 4 الی5 نفر را دارند، از سایت یوتراوز اقدام کنید و اتاق‌های این هتل را به صورت فول‌برد و یا فقط صبحانه رزرو کنید.

لابی زیبا و دل‌نشین هتل آبشار مشهد، مکانی عالی برای استراحت میهمانان در هنگام ورود است که با خوش آمد گویی پرسنل این هتل همراه خواهد شد. مهم‌ترین مزیت لابی این هتل ارزان مشهد هم‌سطح بودن آن با خیابان است که باعث شده است مهمانانی که ناتوانی جسمی دارند به راحتی بتوانند از این هتل استفاده کنند.

هتل الوند مشهد امکانات خدمات عمومی زیادی را مهمانان خود فراهم نموده است تا بتواند بهترین خاطره را در ذهن مهمانان خود به یاد بگذارد. از این امکانات می‌توان به سرویس رایگان به حرم مطهر، بلمن، لاندری، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، فروشگاه، نمازخانه، خذمات گردشگری، اینترنت رایگان و ... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آبشار مشهد

هتل الوند مشهد در خیابان امام رضا و کوچه چهنو قرار گرفته است. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی در حدود 1 کیلومتر می‌شود. زائران گرامی می‌توانند با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی خود را به آستان مبارک رضوی برسانند. از مهم‌ترین ویژگی‌های موقعیت مکانی خوب هتل آبشار مشهد می‌توان به دسترسی راحت به مراکز خرید هفده شهریور و بازار رضا برای خرید سوغاتی‌های مشهد اشاره کرد.

برای تماس با هتل آبشار مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل آبشار مشهد

اگر می‌خواهید هتل آبشار مشهد را به صورت آنلاین  رزرو کنید و از تخفیفِ ویژه نیز برخوردار باشید از سایت یوتراوز استفاده کنید و یا با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.