آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 5، بین چهنو 2 و 4

اتاق‌های هتل آپارتمان آبی مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان آبی مشهد

امکانات هتل آپارتمان آبی مشهد

فاصله هتل آپارتمان آبی مشهد تا نقاط مهم

 • بازار رضا7 دقیقه پیاده ‌روی (559 متر)
 • خیابان دانش غربی10 دقیقه پیاده ‌روی (757 متر)
 • خیابان دانش شرقی10 دقیقه پیاده ‌روی (817 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)12 دقیقه پیاده ‌روی (947 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 65 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 82 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 108 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 119 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 234 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 257 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 264 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 308 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 330 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 333 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 335 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 338 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 341 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 344 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 353 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 392 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 402 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 406 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 472 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 545 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 557 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 567 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 583 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 598 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 600 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 605 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 662 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 739 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 783 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 801 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 804 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 859 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 966 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 991 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 998 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 73 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 116 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 119 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 179 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 187 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 198 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 231 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 283 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 328 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 381 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 388 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 427 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 454 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 514 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 519 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 580 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 618 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 689 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 698 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 721 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 775 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 819 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 862 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 939 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 9 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 33 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 107 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 111 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 259 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 265 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 421 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 427 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 528 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 529 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 589 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 590 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 625 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 663 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 729 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 736 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 779 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 810 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 812 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 853 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 995 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 5 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 172 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 182 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 186 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 200 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 275 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 279 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 313 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 354 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 493 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 496 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 543 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 570 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 713 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 722 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 750 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 807 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 811 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 814 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 861 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 167 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 181 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 262 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 417 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 474 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 640 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 671 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 711 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 742 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 802 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 805 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 830 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 857 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 956 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 982 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 992 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 10 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 54 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 277 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 430 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 503 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 513 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 514 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 663 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 919 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 932 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 934 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 984 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 39 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 227 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 433 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 453 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 803 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 824 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 59 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 120 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 170 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 219 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 287 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 320 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 338 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 358 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 369 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 460 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 509 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 643 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 680 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 944 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 979 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 91 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 284 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 374 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 446 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 494 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 617 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 821 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 943 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 7 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 56 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 85 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 225 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 256 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 275 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 285 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 320 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 420 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 490 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 680 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 692 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 53 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 241 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 540 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 62 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 143 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 168 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 235 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 318 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 428 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 438 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 457 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 549 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 552 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 794 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 795 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 941 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 53 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 239 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 990 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 145 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 145 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 284 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 529 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 681 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 722 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 734 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 830 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 858 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 917 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 944 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 16 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 86 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 387 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 399 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 434 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 461 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 572 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 574 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 689 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 790 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 865 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 866 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 951 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 980 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 20 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 102 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 188 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 210 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 858 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 863 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 32 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 80 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 613 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 701 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 727 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 984 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 943 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 54 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 104 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 187 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 225 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 879 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 132 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 185 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 189 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 195 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 437 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 960 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 22 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 142 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 264 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 87 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 375 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 395 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 745 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 795 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 973 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 999 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 558 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 654 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 746 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 793 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 794 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 843 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 90 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 479 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 658 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 124 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 807 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 857 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 883 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 552 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 594 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 121 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 121 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 121 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 342 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 360 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 403 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 575 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 370 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 377 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 958 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 964 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 689 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 570 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 980 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 143 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 135 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 988 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 309 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 420 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 728 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 792 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 566 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 605 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 954 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 5 تا 10 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل آپارتمان آبی مشهد

هتل آپارتمان آبی مشهد را می‌توان یک واحد اقامتی ساده و تمیز دانست که در سال 1380 در مشهد مقدس افتتاح شده است. از مهم‌ترین دلایل رزرو اینترنتی هتل آپارتمان آبی مشهد می‌توان به نزدیکی به حرم امام رضا (ع) و دسترسی آسان به مراکز خرید مهم شهر مشهد دانست.

 

امکانات هتل آپارتمان آبی مشهد

ساختمان هتل آپارتمان آبی مشهد 4 طبقه است که در آن 16 واحد اقامتی و دیگر امکانات این هتل پراکنده شده است. در آخرین بازسازی این هتل آپارتمان که در سال 1396 انجام پذیرفت، امکانات هتل آپارتمان آبی مشهد به شکل چشم گیری ارتقا پیدا کرده است و امروزه این هتل باکیفیت مناسب آماده خدمت‌گذاری به زائران امام مهربانی‌ها است. از امکانات خوب این هتل می‌توان به لابی، پرسنل خبره، پذیرش 24 ساعته، تاکسی‌سرویس، اتاق چمدان، کافی‌شاپ، نمازخانه، لاندری (خدمات خشک‌شویی) و صندوق امانات اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان آبی مشهد

هتل آپارتمان آبی مشهد در خیابان امام رضا، کوچه چهنو قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی حدود 10 دقیقه می‌شود. اگر مهمانان این هتل در صورت نیاز به خرید با کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی می‌توانند خود را به بازار رضا برسانند تا سوغاتی‌های مشهد را بهترین قیمت تهیه کنند.

همچنین هتل آپارتمان آبی مشهد دسترسی خوبی به جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم امام رضا (ع) ازجمله موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، آرامگاه نادر شاه افشار و بازار سرشور دارد.

در صورت نیاز به تماس با هتل آپارتمان آبی مشهد می‌توانید از شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز راهنمایی لازم را دریافت کنید.

 

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان آبی مشهد

برای رزرو اینترنتی هتل آپارتمان آبی مشهد می‌توانید به سایت یوتراوز مراجع کنید و از میان سوئیت‌های دو‌تخته و آپارتمان یک خوابه چهارتخته و پنج‌تخته بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.