هتل آپارتمان آبا مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، خیابان دانش غربی ۵/۱، نبش کامیاب ۴
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه پنج نفره فولبرد
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

آپارتمان دو خوابه هفت نفره
آپارتمان دو خوابه هفت نفره
ظرفیت: هفت نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه هفت نفره فولبرد
آپارتمان دو خوابه هفت نفره فولبرد
ظرفیت: هفت نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس

-

سوئیت دو نفره فولبرد
سوئیت دو نفره فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت چهار نفره فولبرد
سوئیت چهار نفره فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه چهار نفره فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
بالکن
یخچال
صبحانه
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
روم سرویس
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۴ سال (درصورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۴ تا ۶ سال (در صورت عدم استفاده ازسرویس)
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص

موقعیت مکانی هتل آپارتمان آبا مشهد

 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۵۷ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۶۰ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۵۱ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۵۴ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۱۲ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۸۰ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا خانه ملک۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا رستوران مع ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا خیابان پاس ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا سینما قدس۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا میدان امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا بوستان میر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا بیماررستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا باغ خونی۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا پارک باغ م ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا موزه آستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه مدال۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه فرش۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا خیابان هفد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا مقبره پیر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان نوا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا گنبد خشتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا گنبد سبز۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا خیابان کوه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا میدان شهدا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا میدان توحی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا بلوار امیر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا بوستان وحد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا خیابان آبک ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا پارک وحدت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا بوستان باب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا پارک باباق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا گورستان ار ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بلوار ملک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۶۴ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۶ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۵ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۷ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۴ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۲۸ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۷ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۲ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۶۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۷ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۰ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۷۴ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  آبشار قره سو
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4