آدرس هتل :اصفهان، خیابان هشت‌بهشت غربی، مابین چهارراه ملک و گلزار
نکات مهم هتل زنده رود اصفهان
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل زنده رود اصفهان
موقعیت مکانی هتل زنده رود اصفهان
 • فاصله تا سی و سه پل ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آبش ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا سینما ساحل ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۰۴ متر)
 • فاصله تا سینما سپاه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شمس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ابن ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار آیین ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا حمام علیقل ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع( ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا گورستان تخ ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان سلم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا دالانکوه۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا پل فلزی۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه هم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا دردشت۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا محله جُلفا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا لنبان۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا دروازه شیر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا محله جی۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا طوقچی۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا برج کبوتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان حکی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا کنگاز۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا مردوایج۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای وان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا پل مارنان۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع اصفه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا ولدان۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا لادان۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا تونل آکوار ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا کارلادان۲۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا منار جنبان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا حمام رهنان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا رهنان۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا راه آهن۴۱ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا گارماسه۳۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا نصرآباد۱ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۷۶ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان هشت ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۱۷ متر)
 • فاصله تا خیابان بزر ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۹۷ متر)
 • فاصله تا انگورستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۲ متر)
 • فاصله تا مسجد امام۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان مشت ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا مسجد شیخ ل ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا میدان نقش ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا خیابان آما ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان 22 ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان چها ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا محله تاریخ ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان بهش ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا پل بزرگمهر ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا پل خواجو۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان سجا ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مل ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا پل قدیر۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر (غیربومی)
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل زنده رود اصفهان

هتل سه ستاره زنده رود اصفهان یکی از هتل‌های خوب و نوساز اصفهان است که به واسطه موقعیت مکانی بسیار بینظیر که دارد و دسترسی عالی به جاذبه‌های گردشگری مهم شهر اصفهان، به یکی از هتل‌های پرفروش اصفهان تبدیل شده است. هتل زنده رود اصفهان در سال 1395 افتتاح شده و در رده هتل‌های ارزان قیمت اصفهان قرار دارد. چنانچه هنگام  سفر به اصفهان به دنبال اقامتی مقرون به صرفه در بین هتل‌های اصفهان بودید، هتل سه ستاره زنده رود می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. پرسنل خوش‌رو، صمیمی و آموزش دیده هتل زنده رود اصفهان همواره تلاش می‌کنند تا اقامتی خوش و آرامی را برای شما در این هتل فراهم کنند.

امکانات هتل زنده رود اصفهان

هتل زنده رود اصفهان دارای 5 طبقه و 28 باب اتاق با ظرفیت‌های متفاوت احداث شده است و در جهت اقامت گردشگران محترم خدمت‌رسانی می‌کند. شما میتوانید با رزرو اتاق‌های تمیز و دلنشین هتل زنده رود اصفهان از خدماتی همچون روم سرویس نیز بهره‌‌مند شوید. ظرفیت‌های یک تخته، دو تخته و یا سوئیت‌های یک خوابِ که 3 الی 5 نفر ظرفیت دارند را می‌توانید از سایت یوتراوز رزرو کنید. فضای زیاد در اتاق‌ها، همراه با طراحی خوب و چپیدمان مناسب از دیگر مزیت‌های اتاق‌های هتل زنده رود اصفهان است. پس از خروج مهمان و قبل از ورود مهمان جدید اتاق‌ها کاملا ضدعفونی و کلیه ملحفه‌ها تعویض می‌شوند. تمام اتاق‌های این هتل با امکاناتی از جمله سیستم تهویه مطبوع، مبلمان، یخچال، تلویزیون، ملزومات بهداشتی، حوله، دمپایی، حمام، سرویس بهداشتی فرنگی و پنجره‌های بزرگ مجهز شده‌اند. همچنین امکان استفاده از اینترنت رایگان در اتاق‌ها و لابی هتل برای مهمانان محترم این هتل  وجود دارد. از دیگر نکات خوب هتل زنده رود اصفهان وجود رستوران با گستردگی منوی غذایی ایرانی و فست فود است و شما می‌توانید لذیذترین غذاهای ایرانی را که با مواد اولیه عالی و بسیار تازه طبخ شده‌اند را در رستوران هتل زنده رود نوش جان کنید.

 

آدرس و شماره تماس هتل زنده رود اصفهان

هتل زنده رود اصفهان در خیابان هشت بهشت غربی، مابین چهارراه ملک و گلزار قرار گرفته است. مهم‌ترین مزیت موقعیت مکانی این هتل، نزدیکی به خیابان هشت بهشت است که یکی از بهترین خیابان‌های اصفهان برای خرید و پاساژگردی است. از امتیازات دیگر اقامت در این هتل می توان به دسترسی آسان به جاذبه‌های تاریخی و دیدنی شهر نظیر میدان نقش جهان، سی و سه پل، پل خواجو، مسجد جامع، خانه مشروطیت و عمارت چهلستون و همین‌طور کیفیت بالای خدمات آن اشاره کرد. سرویس رفت و برگشت به فرودگاه شهید بهشتی نیز از جمله امکانات این هتل برای گردشگران است/. همچنین نزدیکی به نمایشگاه بین‌المللی اصفهان و مراکز درمانی از دیگر مزایای اقامت در هتل زنده رود اصفهان محسوب می‌شود.

در صورت نیاز به تماس با هتل زنده رود اصفهان، می‌توانید با همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شماره 1548در تماس باشید.

 رزرو هتل زنده رود اصفهان

بسته به زمان سفر، تعداد مسافران و تعداد شب‌های اقامت در هتل زنده رود اصفهان، هزینه اقامت هم متغیر خواهد بود. سوئیت‌ها و اتاق‌های VIP در این هتل قیمت بالاتری نسبت به دیگر اتاق‌های استاندارد دارند که در سایت یوتراوز می‌توانید به راحتی جزئیات آ‌‌ن‌ها را مقایسه کرده و عکس اتاق‌های هتل زنده رود اصفهان را هم مشاهده کنید. شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل زنده رود اصفهان از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات، انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از تخفیف ویژه رزرو آنلاین هتل برخوردار شوید و بهترین قیمت را برای اقامت در اصفهان بپردازید. در یوتراوز خدمات پشتیبانی رزرو هتل به صورت 24 ساعته در دسترس شما قرار دارد تا تجربه خوبی از رزرو آنلاین هتل را داشته باشید.