هتل سپاهان اصفهان
اصفهان، خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۶۷۰,۰۰۰
560,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ

-

اتاق چهار تخته (میهمان خارجی)
اتاق چهار تخته (میهمان خارجی)
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۶۷۰,۰۰۰
560,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق پنج تخته (میهمان خارجی)
اتاق پنج تخته (میهمان خارجی)
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹۸۵,۰۰۰
875,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور

-

اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹۸۵,۰۰۰
875,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹۸۵,۰۰۰
875,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۹۸۵,۰۰۰
875,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۲۸۰,۰۰۰
1,170,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۲۸۰,۰۰۰
1,170,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور

-

اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۵۵۰,۰۰۰
1,440,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون

-

اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۵۵۰,۰۰۰
1,440,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۸۶۹,۰۰۰
1,759,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۳,۵۲۰,۰۰۰
3,410,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
میزتحریر
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل سپاهان اصفهان

 • فاصله تا خیابان آما ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  خیابان آمادگاه
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
  مدرسه چهارباغ
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
  موزه تاریخ طبیعی
 • فاصله تا خیابان چها ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
  خیابان چهارباغ
 • فاصله تا خیابان سپه ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
  مادی نیاصرم
 • فاصله تا خیابان هشت ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
  خیابان هشت بهشت غربی
 • فاصله تا خیابان بزر ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  خیابان بزرگمهر
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
  کاخ چهلستون
 • فاصله تا خیابان بهش ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
  خیابان بهشتی نژاد
 • فاصله تا پل خواجو۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
  کاخ هشت‌بهشت
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  میدان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  ایستگاه مترو امام حسین
 • فاصله تا خیابان مشت ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
  خیابان مشتاق
 • فاصله تا میدان انقل ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
  میدان انقلاب
 • فاصله تا رستوران مل ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  رستوران ملک سلطان جارچی باشی
 • فاصله تا سی و سه پل ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا سینما ساحل ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
  ایستگاه مترو چهار تختی
 • فاصله تا سینما سپاه ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
  سینما سپاهان
 • فاصله تا رستوران شه ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
  رستوران شهرزاد
 • فاصله تا باغ گلها۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان شمس ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸ متر)
  خیابان شمس آبادی
 • فاصله تا خیابان 22 ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
  خیابان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵ متر)
  ایستگاه مترو سی و سه پل
 • فاصله تا بلوار آیین ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  بلوار آیینه خانه
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  خیابان شیخ بهایی
 • فاصله تا خیابان چها ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
  خیابان چهارباغ پایین
 • فاصله تا مسجد جامع ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
  مسجد جامع برسیان
 • فاصله تا مسجد جامع( ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
  مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)
 • فاصله تا محله تاریخ ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  محله تاریخی جویباره
 • فاصله تا خیابان ابن ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
  خیابان ابن سینا
 • فاصله تا پل بزرگمهر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا حمام علیقل ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
  حمام علیقلی آقا
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
  خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  ایستگاه مترو شهدا
 • فاصله تا خیابان سجا ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
  خیابان سجاد
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
  مجتمع تجاری پارک
 • فاصله تا پل فلزی۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
  بیمارستان شهید بهشتی
 • فاصله تا خیابان آبش ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۰ متر)
  خیابان آبشار
 • فاصله تا پل قدیر۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
  ایستگاه مترو دکتر شریعتی
 • فاصله تا گورستان تخ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
  گورستان تخت فولاد
 • فاصله تا دردشت۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
  ایستگاه مترو باهنر
 • فاصله تا محله جُلفا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  خیابان آزادگان
 • فاصله تا دروازه شیر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
  دروازه شیراز
 • فاصله تا دالانکوه۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا لنبان۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا طوقچی۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای وان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱ متر)
  کلیسای وانک
 • فاصله تا برج کبوتر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵ متر)
  برج کبوتر خانه
 • فاصله تا پل مارنان۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان حکی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
  خیابان حکیم نظامی
 • فاصله تا مردوایج۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
  کوچه پاچنار
 • فاصله تا خیابان سلم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۶۳ متر)
  خیابان سلمان فارسی
 • فاصله تا بزرگراه هم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
  بزرگراه همت
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
  ترمینال مسافربری کاوه
 • فاصله تا محله جی۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹ متر)
  بیمارستان تخصصی خانواده
 • فاصله تا کنگاز۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
  ترمینال مسافربری زاینده رود
 • فاصله تا لادان۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱ متر)
  بیمارستان چمران
 • فاصله تا مجتمع اصفه ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  مجتمع اصفهان سیتی سنتر
 • فاصله تا ولدان۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
  بزرگراه چمران
 • فاصله تا تونل آکوار ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
  تونل آکواریوم
 • فاصله تا کارلادان۲۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا منار جنبان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان باغ ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
  خیابان باغ فردوس
 • فاصله تا حمام رهنان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
  حمام رهنان(دوقلو)
 • فاصله تا رهنان۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  آتشگاه اصفهان
 • فاصله تا میدان استق ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا راه آهن۴۱ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۸ متر)
 • فاصله تا گارماسه۳۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا نصرآباد۱ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۷۶ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا مسجد امام۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۰۴ متر)
 • فاصله تا انگورستان ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۹۶ متر)
  انگورستان ملک
 • فاصله تا خیابان است ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  خیابان استانداری
 • فاصله تا مسجد شیخ ل ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
  مسجد شیخ لطف الله
 • فاصله تا خیابان حاف ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
  خیابان حافظ
 • فاصله تا خیابان باغ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
  خیابان باغ گلدسته
 • فاصله تا خیابان فرد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
  خیابان فردوسی
 • فاصله تا میدان نقش ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
  میدان نقش جهان
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
  کاخ عالی قاپو
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4