#
آدرس هتل :مشهد، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه مقدم، نبش طبرسی 14

اتاق‌های هتل رضا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل رضا مشهد

امکانات هتل رضا مشهد

فاصله هتل رضا مشهد تا نقاط مهم

 • گنبد خشتی4 دقیقه پیاده ‌روی (271 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه پیاده ‌روی (411 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی10 دقیقه پیاده ‌روی (765 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی11 دقیقه پیاده ‌روی (908 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری12 دقیقه پیاده ‌روی (997 متر)
 • مدرسه پریزاد14 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 137 متر)
 • مسجد گوهرشاد2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 192 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 302 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 393 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 461 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 467 متر)
 • خیابان شیرازی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 468 متر)
 • موزه ظروف2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • موزه مدال2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • موزه نجوم و ساعت2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • موزه فرش2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • موزه قرآن و نفایس2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • موزه مردم‌شناسی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 572 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 601 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 669 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 689 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 818 متر)
 • بازار مرکزی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 826 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 869 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 877 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 885 متر)
 • بلوار وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 893 متر)
 • پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 914 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 957 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 961 متر)
 • ایستگاه راه آهن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 961 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 974 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 21 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 41 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار امیرالمومنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 214 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 252 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 297 متر)
 • رستوران رضایی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 333 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 387 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 440 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 548 متر)
 • بیمارستان ام البنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 565 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 603 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 609 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 610 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 632 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 640 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 677 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 733 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 803 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 834 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 851 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 883 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 894 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 905 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 906 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 907 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 930 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 957 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 968 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 996 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 15 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 20 متر)
 • بوستان امت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 25 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 43 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 110 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 114 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 116 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 127 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 140 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 140 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 179 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 186 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 187 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 206 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 213 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 220 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 245 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 256 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 315 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 429 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 611 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 621 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 694 متر)
 • بازار فردوسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 702 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 778 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 789 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 793 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 902 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 968 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 970 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 69 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 125 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 131 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 167 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 190 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 424 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 519 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 537 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 643 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 710 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 768 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 778 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 807 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 877 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 891 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 897 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 903 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 973 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 980 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 983 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 18 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 59 متر)
 • بوستان بسیج8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 135 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 198 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 219 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 260 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 273 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 275 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 307 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 516 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 518 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 566 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 600 متر)
 • خیابان طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 660 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 818 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 871 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 979 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 258 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 326 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 328 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 331 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 344 متر)
 • میدان فردوسی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 409 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 412 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 416 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 660 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 686 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 697 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 715 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 759 متر)
 • بیمارستان امام سجاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 935 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 982 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 986 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 157 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 158 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 219 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 279 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 368 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 689 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 744 متر)
 • پارک پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 746 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 764 متر)
 • مرکز خرید نیکا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 797 متر)
 • مجتمع تجاری پروما12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 845 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 971 متر)
 • بلوار خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 986 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 120 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 592 متر)
 • کنسولگری کشور عراق13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 778 متر)
 • بازار بین المللی سپاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 922 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 43 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 64 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 204 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 239 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 254 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 299 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 484 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 533 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 648 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 657 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 683 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 732 متر)
 • کیان سنتر 214 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 762 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 897 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 956 متر)
 • فرودگاه بین المللی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 6 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 145 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 199 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 372 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 526 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 589 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 920 متر)
 • پایانه مسافربری معراج16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 988 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 195 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 539 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 758 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 29 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 244 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 847 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 873 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 940 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 23 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 133 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 142 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 162 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 254 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 499 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 632 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 632 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 646 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 758 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 944 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 199 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 211 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 335 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 563 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 581 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 876 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 988 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 165 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 234 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 314 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 342 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 386 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 413 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 427 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 497 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 534 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 579 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 627 متر)
 • بلوار نماز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 648 متر)
 • رباط طرق19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 776 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 951 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 92 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 139 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 166 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 277 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 569 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 684 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب17 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 703 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 773 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 850 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 883 متر)
 • بام مشهد24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 887 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 204 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 318 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 406 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 689 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 648 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 775 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 789 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 809 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 892 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 930 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 584 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 711 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 837 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 840 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 890 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 894 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 900 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 727 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 792 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 928 متر)
 • بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 50 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 624 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 80 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 100 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 449 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 622 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 678 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 704 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 263 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 359 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 451 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 665 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 498 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 548 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 795 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 183 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 363 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 511 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 562 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 588 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 423 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 338 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 971 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 971 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 971 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 47 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 64 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 107 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 280 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 75 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 82 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 668 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 744 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 394 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 684 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 275 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 685 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 366 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 840 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 797 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 270 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 578 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 333 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 107 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 146 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 494 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل رضا مشهد

هتل رضا مشهد یکی از قدیمی‌ترین هتل‌های سه ستاره مشهد است که با چهار دهه سابقه خدمت‌گذاری به زائران حضرت ثامن‌الحجج به یک هتل محبوب در مشهد تبدیل‌ شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌ها هتل رضا مشهد می‌توان به دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی و قیمت مناسب آن اشاره کرد.

 

امکانات هتل رضا مشهد

هتل رضا مشهد  66 واحد اقامتی دارد که در ساختمانی 10 طبقه جای گرفته‌اند. آخرین بازسازی هتل رضا مشهد در سال 1397 انجام‌ گرفته است تا بتواند با خدمات و امکاناتی بهتر میزبان مناسبی برای زائران محترم باشد. از امکانات خوب این هتل می‌توان به رستوران، نمازخانه، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در لابی، صندوق امانات، خدمات گردشگری، پارکینگ و کافی‌شاپ اشاره کرد.

امکانات اتاق‌های هتل رضا مشهد بسیار مناسب و استاندارد است که باعث شده است میهمانان این هتل بعد از زیارت و یا گشت نیم‌روزه در مشهد، بتوانند به‌راحتی در آن استراحت کنند.

 

آدرس و شماره تماس هتل رضا مشهد  

هتل رضا مشهد در خیابان طبرسی، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه مقدم قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) کمتر از 15 دقیقه به صورت پیاده است. مسافران هتل رضا مشهد دسترسی عالی به مراکز خرید مشهد دارند. در صورت علاقه به خرید سوغاتی‌های مشهد می‌توانید به بازار رضا مراجعه کنید و یا اینکه برای خرید پوشاک، کیف و کفش نیز به مراکز خرید هفده شهریور بروید.

در صورت نیاز به تماس با هتل رضا مشهد، می‌توانید راهنمایی‌های لازم را از شماره 1548 دریافت کنید.

 

رزرو هتل رضا مشهد  

اگر قصد رزرو اینترنتی هتل با بهترین قیمت و با تخفیف ویژه را دارید، یوتراوز این امکان را برای شما آسان کرده است.